pionierzy

WITAMY SERDECZNIE

na Osiedlu Pionierów

ojczyzna
jest blisko
na wyciągnięcie ręki

T. Różewicz

   Podążając nie tylko tropem spraw osiedlowych, ale także wraz z duchem czasu, uruchamiamy serwis internetowy.

   Osiedle Pionierów znalazło wreszcie swoją wirtualną przystań. Chcąc wyjść naprzeciw rodzącym się potrzebom zmian, przekształceń i aktywnej troski o osiedle, w którym mieszkamy, pragniemy zachęcić odwiedzających niniejszą stronę do zapoznawania się z zamieszczonymi ogłoszeniami i artykułami. Mamy nadzieję, że to wirtualne miejsce stanie się przestrzenią wymiany opinii, konstruktywnych uwag, kompendium informacji. Dzięki funkcjonowaniu portalu chcemy  przekazywać wiadomości związane ze sprawami osiedlowymi, jak również – a może przede wszystkim! – usprawnić komunikację między mieszkańcami a zarządem. Osiedle, mała ojczyzna, znajduje się teraz blisko, bliżej niż na wyciągnięcie ręki.

   Jako mieszkańcy jednego z największych miast w regionie rybnickim, opiewanego „miasta młodości, pracy i pokoju”, nie możemy dłużej zamykać oczu na kwestie, które patroszą bogate niegdyś wnętrze Jastrzębia Zdroju. Dawne „miasto młodości” staje się miastem emerytów. Młodzi, wykształceni ludzie nie znajdują tu perspektyw, emigrują, by realizować się w innych miejscach. Żywimy nadzieję, że ta strona pozwoli na uwydatnienie drobnych, często niedostrzeganych przez władze problemów, wykreowanie nowych twarzy, rozbudzenie aktywności, dostosowanie sposobu myślenia do potrzeb i wymagań, jakie stawia stutysięczne miasto. Nasze miasto, nasze osiedle to przecież dla wielu z nas nie tylko „ulica, dom, podwórko”, ale również „pierwsza miłość”, „las na horyzoncie”, smaki dzieciństwa (T. Różewicz).

   Na początku mała ojczyzna jest blisko, na wyciągnięcie ręki. Dopiero później boli i to ona wyciąga dłoń. Chcielibyśmy gorąco, aby ta strona osiedlowa otworzyła nas wszystkich na współodpowiedzialność za przestrzeń, w której żyjemy.

Anna Gębala

AKTUALNOŚCI

Nowy zarząd osiedla

czwartek, 19 marzec 2015

Nowy zarząd od 19.03.2015 nowe wyzwania ADMINISTRATOR strony od 30 kwietnia 2015 PAWEŁ ROPIAK ... czytaj więcej »

MAPA OSIEDLA