pionierzy

Dokumenty

Protokół z działalności zarządu LISTOPAD 2012

PROTOKÓŁ nr 11/2012

z posiedzenia Zarządu Osiedla Pionierów w dniu 27.11.2012

1.Odczytanie protokołu z posiedzenia Zarządu Osiedla Pionierów z dnia 30.10.2012

2.Sprawozdanie z dyżurów i interwencji: brak

3.Plan dyżurów w miesiącu GRUDZIEŃ 2012

          4.12.2012 - LEPCZYŃSKI Bolesław,   LĘGA Mirosław

         11.12.2012 - KRYSMAN Grzegorz,    KOSOWSKA Wiesława

         18.12.2012 - posiedzenie całego Zarządu Osiedla Pionierów

4. Pionierzy rozmawiali o feriach zimowych. W biurze zarządu osiedla w czwartek 8.11.2012 odbyło spotkanie robocze dotyczące organizacji wyjazdów na stoki narciarskie Szczyrku w okresie ferii zimowych 2013. Zarząd planuje zgranie w tym samym przedziale czasowym swoich wyjazdów z kursem organizowanym przez Szkołę Narciarską EVEREST. Pozwoli to na wykorzystanie autokaru w tym samym czasie dla osób uczestniczących w 6-cio dniowym kursie narciarskim lub snowboardowym dla dzieci, młodzieży lub dorosłych oraz dla osób potrafiących już jeździć samodzielnie. Przypominamy, że w tym roku szkolnym ferie zimowe będą od 11 lutego - 24 lutego. W spotkaniu brali udział Magda GOWIN szefowa Szkoły Narciarskiej EVEREST, Stefan SZYMIK były trener i nauczyciel narciarstwa a obecnie emerytowany pedagog.

5. Będzie radośnie w SP-5. Z ogólnego, wydawać by się mogło, bałaganu prac przed Szkołą Podstawową nr 5 w Osiedlu Pionierów zaczyna wyłaniać się porządek, harmonia i przyciągające nasze oczy kolory. To realizowany jest program MEN-u ,,Radosna Szkoła” będącego częścią całej reformy programowej edukacji najmłodszych uczniów, która ma umiejętnie łączyć naukę z zabawą, tak aby okres adaptacyjny był łagodnym przejściem od przedszkolnej zabawy do szkolnej nauki. Nazwa programu dokładnie określa intencję jego twórców oraz cel wdrażania go w życie: każde dziecko ma bezpiecznie i bezstresowo wejść w nowy świat – świat szkoły radosnej, w pełni rozwijającej jego predyspozycje i zdolności.

6. Zgoda buduje - stara to prawda. Miasto, to nie tylko budynki publiczne, drogi, chodniki, które są administrowane i zarządzane przez Urząd Miasta. To także nasze budynki mieszkalne, te jednorodzinne i te wielorodzinne. To one niejednokrotnie nadają charakter miastu w którym przyszło nam żyć. Ich estetyczny wygląd, pięknie zagospodarowany teren wokół nich i panujący porządek powoduje, że jest to najważniejsze miejsce w życiu człowieka - nasz dom. Taka swoista oaza, do której wracamy, by odpocząć i nabrać sił do kolejnego starcia z życiem. Te miejsca musimy stworzyć nie tylko mentalnie ale przede wszystkim fizycznie.

W spółdzielniach mieszkaniowych zarządzających budynkami wielorodzinnymi w Osiedlu Pionierów trwa okres wielkiego budowania. Oczywiście nie jest to robione w sensie dosłownym, ale prowadzone prace remontowe zmieniają oblicze naszych budynków administrowanych przez te zarządy. Ocieplone budynki SM JasMos widoczne z ulicy Warmińskiej przyciągają wzrok swoim akcentem kolorystycznym. Przyjemnie zawiesić oczy na schludnych i zadbanych budynkach. W GSM po burzliwym okresie gdy doszło do starcia nowego ze starym ludzie skupiają się na tym co buduje a nie rujnuje. Takim wymiernym efektem działań jest otwarty szeroki front prac związanych z likwidacją azbestu. W naszym mieście najwięcej azbestu znajduje się w Osiedlu Pionierów w zasobach GSM. Dlatego z dużym zadowoleniem należy przyjmować fakt, że coś w tej materii drgnęło.

7. BAR PIWNY na komisji bezpieczeństwa. Ciąg dalszy sporu o bar przy ulicy Pomorskiej. Wczoraj, 14 listopada, w jastrzębskim Urzędzie Miasta doszło do spotkania właścicielki lokalu z mieszkańcami pobliskiego bloku. Narzekają oni na wrzaski i niecenzuralne słowa wydobywające się z pubu oddalonego o zaledwie 15 metrów od ich bloku. Według ich relacji, klienci lokalu, nie przejmują się zbytnio zachowaniem ciszy, nawet w nocy. Pojawiło się zatem pytanie, co zrobić z zaistniałym problemem? Właścicielka lokalu zadeklarowała skrócenie czasu funkcjonowania baru do godziny 22.00. Radni przyjęli ten pomysł z pełną aprobatą, choć równocześnie padła wątpliwość, czy tego typu rozwiązanie przyniesie oczekiwane rezultaty. Jeszcze innego zdania byli mieszkańcy bloku przy Pomorskiej. Według nich należy powziąć zdecydowane kroki, jak choćby zlikwidowanie ogródka piwnego, który stanowi dla klientów idealne schronienie przed nadjeżdżającym patrolem policji.

8. Medialne osiedla. Na zaproszenie zarządu oraz rady nadzorczej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej odbywają się spotkania z zarządami osiedli w których ta spółdzielnia mieszkaniowa posiada jakieś zasoby mieszkaniowe. W dniu 21.11.2012 takie spotkania odbyły się z osiedlami Barbary, Pionierów oraz Staszica. Zasadniczym tematem była współpraca GSM z zarządami osiedlowymi gdzie podczas spotkania zaproponowano nam udostępnienie strony gazetki spółdzielczej do publikowania spraw związanych z życiem osiedla. Propozycja GSM otwiera przed nami możliwość dotarcia z informacjami do grupy mieszkańców, która nie posiada internetu a jest to jednak znacząca ilość obywateli naszego osiedla. W dzisiejszym świecie nie można bagatelizować roli jaką spełniają media w integrowaniu społeczności lokalnych i budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. To lokalna społeczność mówi: czego potrzebuje oraz jakie są dla niej ważne problemy, urealnia spojrzenie decydentów na sytuację ponieważ dane statystyczne pokazują sytuację na dużym poziomie ogólności lub nie dotyczą wszystkich problemów, umożliwia powstawanie grup i koalicji społecznych na rzecz rozwiązywania określonych problemów, rada miasta i prezydent zyskuje społecznego partnera do działań zamiast biernego konsumenta jego oferty. To od zarządów i mieszkańców osiedli w dużej mierze zależy czy ten głos będzie słyszany a problemy rozwiązywane.

9.W dniu 9.11.2012 odbyło się spotkanie robocze w Komendzie Policji – wydział Ruchu Drogowego na zaproszenie z-cy naczelnika Ruchu Drogowego insp. Romana Fitrzyka. W spotkaniu uczestniczył także p. Dariusz Janicki kier. GSM. Tematem spotkania były sprawy związane z ruchem drogowym a w szczególności: strefa ruchu na ulicy Kaszubskiej - zgodnie z prawem o Ruchu Drogowym w strefie zamieszkania muszą być oznaczone miejsca do parkowania. Poruszono także sprawę niebezpiecznego miejsca przy budynku Kurpiowska 3 oraz pisma dotyczącego zdarzeń pod sklepem ,,Biedronka” ul. Warmińska.

10. Omówiono przygotowania do najbliższych imprez: zabawa andrzejkowa, Święty Mikołaj u Pionierów, Barbórkowy Turniej Tenisa Stołowego, Mikołajkowy Turniej Szachowy dla dzieci oraz dwudniowy wyjazd do Zakopanego wraz z imprezą integracyjną.

11.Wykaz odbytych dyżurów członków zarządu w wymiarze godzinowym (m-cu/narastająco)

(3/82) M. LĘGA,   (0/49) T. CZARNOTA,    (0/45) M. FARYNA,     (4/74) W. KOSOWSKA

(4/87) G. KRYSMAN,     (3/87) B. LEPCZYŃSKI,    (0/36) A.WĄSIK

STATUT OSIEDLA: § 16 Przewodniczący oraz pozostali Członkowie Zarządu Osiedla są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem Ogólnym Mieszkańców Osiedla i mogą być przez Zebranie to odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia Statutu i uchwał Zebrania lub też dopuścili się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska.

§ 31 1. Zebranie Ogólne Mieszkańców Osiedla może odwołać Przewodniczącego Zarządu Osiedla lub któregokolwiek z Członków Zarządu Osiedla zgodnie z § 16 niniejszego Statutu: 1) na wniosek 1/10 mieszkańców osiedla, 2) na umotywowany wniosek Prezydenta Miasta.

12.W posiedzeniu zarządu uczestniczyli n/w członkowie:

Bolesław Lepczyński  Grzegorz Krysman,     Wiesława Kosowska,     Mirosław Lęga