pionierzy

Dokumenty

Protokół z działalności zarządu GRUDZIEŃ 2012

PROTOKÓŁ nr 12/2012

z posiedzenia Zarządu Osiedla Pionierów w dniu 18.12.2012

1.Odczytanie protokołu z posiedzenia Zarządu Osiedla Pionierów z dnia 27.11.2012

2.Sprawozdanie z dyżurów i interwencji:

- Państwo K. interweniowali w sprawie uciążliwego sąsiada z ul. Warmińskiej 52

-W sprawie podatku śmieciowego mieszkańcy sprzeciwiają się:

1.Brakowi reakcji i nie zgłaszania przez nasze władze sprzeciwu do Ustawy jaką przegłosowali nasi posłowie. Ustawy która wprowadza niejako nowy podatek, który zapłacą mieszkańcy w zamian nie otrzymując nic.

2.Doktrynalnemu przekładaniu zapisów Ustawy na decyzje Rady Miasta. W ten właśnie sposób nasi Radni zostali wprowadzeni w błąd i przegłosowali uchwały działające na niekorzyść naszych mieszkańców

3.Płaceniu przez ,,większość” za ,,mniejszość”. Mieszkańcy naszych zasobów będą płacili takie same stawki jak mieszkańcy domków jednorodzinnych niejako rekompensując ich mniejsze opłaty przy znacznie większych kosztach ich obsługi

4.Całkowitemu pominięciu wniosków składanych przez naszych przedstawicieli w zakresie wykonywania postanowień dotyczących czystości i porządku w naszych zasobach. Twórcy nowego ładu miejskiego w zakresie czystości i porządku zupełnie pomijają dotychczasowe doświadczenia i w sposób ,,zza biurka” tworzą nowe zasady.

5.Tworzeniu opłat dodatkowych za czynności które w XXI wieku są standardem (np. Mycie kontenerów, dezynfekcja) 

6.Zupełny brak dbałości o koszty mieszkańców związane z zakupem kontenerów. Brak reakcji na nasze postulaty dotyczące konieczności postawienia przez firmy – operatorów własnych kontenerów w układzie dzierżawy, a nie zakupu przez mieszkańców naszych budynków

7.Zbieranie i płaceniu przez Spółdzielnię ,,parapodatku śmieciowego” do kasy Miasta w imieniu wszystkich mieszkańców

8.Współodpowiedzialności Spółdzielców i Spółdzielni za selektywną segregację odpadów co może doprowadzić do podniesienia opłat za śmieci na wniosek operatorów wyłonionych w przetargu.

3.Plan dyżurów w miesiącu STYCZEŃ 2013

          8.01.2013 - LĘGA Mirosław, LEPCZYŃSKI Bolesław

        15.01.2013 - KRYSMAN Grzegorz, KOSOWSKA Wiesława

        22.01.2013 - LEPCZYŃSKI Bolesław, FARYNA Marcin

        29.01.2013 - posiedzenie całego Zarządu Osiedla Pionierów

4.Pionierzy napisali do posłów. Rozmowy w komisji bezpieczeństwa Rady Miasta dotyczące baru piwnego na ulicy Pomorskiej toczyły się dwukrotnie na zasadzie uzgodnień kto ustąpi ze swoich praw. Czy będzie to właścicielka baru czy też mieszkańcy budynku oddalonego 15 m od tego lokalu. Odnosiło się wrażenie jakby w tej materii prawo nie obowiązywało i było uzależnione od ustaleń stron. Przecież ci ludzie zamieszkali obok tego baru muszą codziennie wstawać rano do pracy, wychowywać swoje dzieci w normalnych warunkach, starsi ludzie często schorowani są udręczeni tym co się dzieje obok a ilu z nich dożywa właśnie swoich ostatnich godzin. Czy ich niezbywalne prawa człowieka i obywatela zawarte w konstytucji są respektowane? W związku z powyższym pragniemy zainteresować naszych posłów problemem i w imieniu zdeterminowanych mieszkańców tego budynku zadaliśmy pytania.

5.Pionierzy i Arki Bożka przy stole rozmów. Współpraca zarządów osiedli w różnych dziedzinach życia w skali miasta jest w zasadzie śladowa lub praktycznie nie istnieje. W dniu 29.11.2012 przedstawiciele zarządu Pionierów Mirosław Lęga i Bolesław Lepczyński spotkali się roboczo w zarządzie osiedla Arki Bożka z jego przewodniczącym Mariuszem Chmielewskim oraz Danutą Jemioło w sprawie nawiązania współpracy. To otwarcie miałoby odbyć się we wspólnej organizacji Grand Prix w szachach dziecięcych, które polegałoby na zorganizowaniu cyklu 5 -6 punktowanych Turniejów Szachowych dla dzieci w dwóch kategoriach wiekowych klas 1-3 oraz 4-6. W działalności społecznej zarządów osiedli i sołectw można osiągnąć bardzo wiele, ale gdy nasze siły połączą się w działaniu możemy osiągnąć sukces nie dla siebie ale dla całej społeczności lokalnej. Dlatego warto podejmować współpracę, warto rozmawiać ze sobą i to nie tylko po to żeby stwierdzić, że wszyscy mamy podobne problemy i te same bariery do pokonania ale po to żeby przekonać się że razem możemy więcej.

6. Zabawa andrzejkowa w SP-6. W czwartek 29 listopada Zarząd Osiedla Pionierów zaprosił dzieci klas 4-6 na super zabawę andrzejkową, która została zorganizowana w Szkole Podstawowej nr6. Wszyscy chętni przebrali się w wymyślne stroje andrzejkowe, które później zostały ocenione w konkursie i oczywiście nagrodzone gromkimi brawami oraz nagrodami ufundowanymi przez Zarząd. Dla wszystkich dzieci zostały przygotowane zimne napoje, które świetnie komponowały się z gorącą atmosferą zabawy. Odbyły się też typowe wróżby andrzejkowe, a gorący wosk ukazywał najbliższą przyszłość wszystkim ciekawskim. Gwoździem programu był oryginalny występ iluzjonisty, który przeniósł widzów w świat pełen czarów i tajemnic. Dzieci bawiły się doskonale za sprawą świetnego didżeja, który genialnie miksował muzykę na żywo, a towarzyszyły temu wszystkiemu efekty świetlne.

7. Barbórka w Tatrach. Rankiem 1 grudnia o godz 6:00 z Osiedla Pionierów wyjechała grupa 52 osoby na dwa dni do Zakopanego. Jest to tradycyjny ,,Barbórkowy” wyjazd, który w roku ubiegłym zaliczyło przeszło 100 osób. Zapewne w tym roku byłaby podobna ilość, ale zdecydowano się na jeden autokar ze względów organizacyjnych. Rozpoczęto jak zawsze od spacerku Doliną Kościeliską do schroniska na Ornaku. Dolina przykryta świeżym puchem śniegu, który przyprószył ją w nocy nadał tej najpiękniejszej dolinie reglowej niezwykłego uroku. Popołudniu nastąpiło szybkie rozlokowanie po pokojach a następnie obiadokolacja i odpoczynek do godz 20:00 bo wówczas zaplanowano imprezę integracyjną. Rozpoczęła się ona od ceremonialnego wjazdu na salę ogromnego pieczonego płonącego udźca. Dla większego efektu zrobiono to przy przygaszonym świetle. Na stołach napoje a obok szwedzki stół z kaszanką, salcesonem, serem, kiszonymi ogórkami oraz wieloma innymi frykasami do wyboru do koloru. Czas umilała czteroosobowa kapela przygrywając Pionierom do północy przy rozpalonym kominku. Były tańce, śpiewy a także poezja gdyż atmosfera udzieliła się także Zofii Kiepura, która zaprezentowała parę swoich autorskich wierszy. Na drugi dzień po śniadaniu wyjazd na TERMY w Bukowinie Tatrzańskiej. Kąpiel w gorących termalnych wodach przy ośnieżonym wkoło terenie był niebywałą atrakcją. Na sam koniec gdy grupa opuszczała TERMY reporterka radia PR-1 zrobiła wywiad z Mirkiem Lęgą.

8. Mikołajkowy Turniej Szachowy. Zarząd Osiedla Pionierów już któryś z kolei raz gościł w dniu 7.12.2012 reprezentantów szkół SP- 5, SP- 6, SP- 10, SP- 12 oraz SP- 15 z Żor na II Mikołajkowym Turnieju Szachowym. Dzieci przybyły na turniej w towarzystwie rodziców oraz opiekunów Kółek Szachowych. Tego typu turnieje pozwalają na pierwsze rywalizacje w turniejach, gry z zegarem ze szczególnym nastawieniem na naukę i zainteresowanie grą w szachy przez dzieci uczęszczające na zajęcia kół szachowych w szkołach. Rozwijają one nie tylko umiejętności intelektualne i pobudzają wyobraźnię dzieci, kształtowaną poprzez rozwiązywanie zadań i kombinacji szachowych, ale także naturalnie zagospodarowują im wolny czas.

9. Mikołaj w świetlicy środowiskowej SP-5. W dniu 6.12.2012 do świetlicy środowiskowej SP-5 zawitał Mikołaj, którego zorganizował Zarząd Osiedla Pionierów. Mikołaja dzieci przywitały ofiarując od każdego dziecka rysunki, które same starały się przygotować na jego przyjście. Został zorganizowany Quiz Mikołajkowy dzieci odpowiadały na ciekawe pytania związane ze św. Mikołajem, były przysłowia, wiersze, piosenki. Mikołaj obdarował dzieci w zamian paczkami. Zostało przygotowane 48 paczek . Każde dziecko dostało książki, gry, maskotki, puzle, owoce słodycze.

10. Mikołaj w SP-5. Dnia 5 grudnia 2012 roku, w przeddzień wspomnienia św. Mikołaja, w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 odbyła się niezwykła uroczystość. W sali gimnastycznej zgromadzili się uczniowie klas I-VI wraz z nauczycielami, aby spotkać się z zaproszonymi gośćmi. Dyrektor szkoły pani mgr Henryka Biernat powitała wszystkich zebranych, a następnie zabrał głos pan prezydent miasta Marian Janecki, obwieszczając dzieciom, że ma dla nich niecodzienny prezent od św. Mikołaja. Okazał się nim oddany właśnie do użytku nowy, przyszkolny plac zabaw „Radosna szkoła”. Prezydent życzył dzieciom, by służył on nabywaniu sprawności i tężyzny fizycznej, jednocześnie podziękował wykonawcom oraz koordynatorom projektu. „Prezent” wzbudził żywiołowy aplauz uczniów.

Druga część spotkania miała mniej oficjalny charakter. Dzieci, z inicjatywy członków Zarządu Osiedla Pionierów pani Wiesławy Kosowskiej i pana Grzegorza Krysmana, zostały zaproszone na zabawę w towarzystwie Mikołaja oraz Śnieżynki. Miały okazję spróbować swoich sił w tańcu, wyczarowaniu dolarów z magicznej czapki, wyścigach w spodenkach Mikołaja, dmuchaniu balonów. Wszyscy odważni uczestnicy wymienionych konkurencji zostali nagrodzeni. Na koniec Mikołaj polecił rozdać starszym uczniom cukierki, a dla młodszych przygotował baloniki w wybranych przez nich kształtach.

11.W dniu 12.12.2012 oddano w Urzędzie Miasta szczegółowy podział zakupów przez Osiedle Pionierów w roku 2013 ze środków przeznaczonych dla jednostek pomocniczych miasta.

12.W dniu 7.12.2012 o godz. 12:20 doszło do krótkiego spotkania roboczego z w-ce prezydentem miasta Krzysztofem Baradziejem. Rozmowa miała związek z prawidłową interpretacją zapisów Statutu Osiedla a w szczególności § 16 Statutu. Poruszono także kwestię długiej nieobecności w pracach zarządu jednego z członków tego zarządu – w tej sprawie poproszono Pana Prezydenta o mediację.

13.Podsumowano wstępnie roczną działalność Zarządu Osiedla Pionierów gdzie podczas tego roku zrealizowano następujące zadania ujęte w planie działalności zarządu na 2012:

6-8 styczeń - NARTY Białka Tatrzańska - Tomasz CZARNOTA

27-29 styczeń - NARTY Białka Tatrzańska - Tomasz CZARNOTA

17-19 luty - NARTY Białka Tatrzańska - Tomasz CZARNOTA

27 luty - organizacja AREOBIKU w SP-6 - Marcin FARYNA

9-11 marzec - NARTY Białka Tatrzańska - Tomasz CZARNOTA

2 kwiecień - Zebranie Ogólne Mieszkańców - Mirosław LĘGA

14-15 kwiecień - ZAKOPANE Dolina Chochołowska - Bolesław LEPCZYŃSKI

7 maj - dystrybucja krzewów i drzewek ozdobnych - Bolesław LEPCZYŃSKI

11 maj - Turniej Szachowy dla seniorów - Bolesław LEPCZYŃSKI

12 maj - Baseny termalne TERMA BANIA - Tomasz CZARNOTA

17 maj - Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej - Marcin FARYNA

19-20 maj - ZAKOPANE Dolina Pięciu Stawów - Bolesław LEPCZYŃSKI

26 maj - CHORZÓW Wesołe Miasteczko i ZOO - Wiesława KOSOWSKA

maj/czerwiec - Turniej piłki nożnej - Grzegorz KRYSMAN

15 czerwiec - Festyn osiedlowy dla dzieci - Wiesława KOSOWSKA

23 czerwiec - Rajd rowerowy na Równicę - Tomasz CZARNOTA

20-22 lipiec - Oblężenie Malborka, Malbork-Elbląg-Licheń - Bolesław LEPCZYŃSKI

28 lipiec - Tydzień Kultury Beskidzkiej / Czantorię - Mirosław LĘGA

18 sierpień - Rajd Skrzyczne- Przełęcz Salmopolska – Wisła - Bolesław LEPCZYŃSKI

25-26 sierpień - Zakopane - Dolina Gąsienicowa - Bolesław LEPCZYŃSKI

26 sierpień - Rajd rowerowy MTB Jastrzębie - Brenna – Karkoszczonka - Tomasz CZARNOTA

8 września - Rajd Brenna -Błatnia -Klimczok - Mirosław LĘGA

8 wrzesień - Turniej Dzikich Drużyn - JESIEŃ - Grzegorz KRYSMAN

22-23 września – Zakopane - Kasprowy Wierch - Bolesław LEPCZYŃSKI

23 wrzesień - III Rajd Rowerowy - Tomasz CZARNOTA

6-7 październik - ZAKOPANE Dolina Strążyska - Bolesław LEPCZYŃSKI

11 październik - wyjazd na grzyby - Mirosław LĘGA

21 październik - BARWY JESIENI - Bolesław LEPCZYŃSKI

29 listopad - ANDRZEJKI zabawa dla dzieci - Marcin FARYNA

1-2 grudzień - ZAKOPANE Dolina Kościeliska - Mirosław LĘGA

5 grudzień - Święty Mikołaj z Pionierami - Wiesława KOSOWSKA

7 grudzień - Szachowy Turniej Mikołajkowy - Bolesław LEPCZYŃSKI

8 grudzień - Turniej Tenisa Stołowego – BARBÓRKA 2012 - Grzegorz KRYSMAN

Tak znaczna ilość zrealizowanych zadań była możliwa dzięki dużemu zaangażowaniu większej części członków zarządu osiedla. Ilość zrealizowanych zadań przez członków zarządu wyniosła – 33, a ich ilość w rozbiciu na poszczególnych członków zarządu przedstawia się następująco:

CZARNOTA Tomasz – 8,     FARYNA Marcin – 3,        KOSOWSKA Wiesława – 3

KRYSMAN Grzegorz -3,     LEPCZYŃSKI Bolesław - 11,       LĘGA Mirosław – 5,        WĄSIK Arek - 0

Oprócz godzin przepracowanych społecznie przy realizacji w/w zadań, które trudno określić w ramach czasowych członkowie Zarządu Osiedla Pionierów wiele czasu poświęcali na rozwiązywanie interwencji mieszkańców w terenie. Do zadań statutowych należą także dyżury podczas których przepracowano w 2012 roku społecznie 247 godzin. Ilość przepracowanych godzin w roku 2012 podczas dyżurów w zarządzie osiedla na ul. Mazurska 2 przez członków zarządu przedstawia się następująco:

CZARNOTA Tomasz – 28,      FARYNA Marcin – 19,         KOSOWSKA Wiesława – 40

KRYSMAN Grzegorz -48,      LEPCZYŃSKI Bolesław - 51,       LĘGA Mirosław – 47,       WĄSIK Arek – 14

14.Dla mieszkańców będących w trudnej sytuacji materialnej przygotowano paczki świąteczne ze środków pochodzących z rocznego rozliczenia wycieczek i rajdów. Przypominamy, że imprezy te nie mogą być dochodowe dla organizatora a kalkulacja zawsze zakłada 1-2 zł/os większą cenę pozwalającą na pokrycie nieprzewidzianych sytuacji przy takich imprezach. Co roku uczestnicy tych wyjazdów przeznaczają je na cele charytatywne i to oni są sponsorami tej akcji. Organizacja imprez non-profit (rajdy, wycieczki) polega na tym że w tym przypadku Zarząd Osiedla prowadząc swoją działalność skupia się na wspieraniu publicznego dobra, nie kierując się osiągnięciem zysku. Imprezy organizowane są w celach niezarobkowych a zarząd ma prawo samodzielnie określać cele, program oraz strukturę organizacyjną i sposób rozliczania, której podstawą jest praca społeczna członków zarządu.

15.Wykaz odbytych dyżurów członków zarządu w wymiarze godzinowym (m-cu/narastająco)

(2/84) M. LĘGA,     (1/50) T. CZARNOTA,        (1/46) M. FARYNA,       (2/76) W. KOSOWSKA

(3/90) G. KRYSMAN,        (3/90) B. LEPCZYŃSKI,          (0/36) A.WĄSIK

STATUT OSIEDLA: § 16 Przewodniczący oraz pozostali Członkowie Zarządu Osiedla są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem Ogólnym Mieszkańców Osiedla i mogą być przez Zebranie to odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia Statutu i uchwał Zebrania lub też dopuścili się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska.

§ 31 1. Zebranie Ogólne Mieszkańców Osiedla może odwołać Przewodniczącego Zarządu Osiedla lub któregokolwiek z Członków Zarządu Osiedla zgodnie z § 16 niniejszego Statutu: 1) na wniosek 1/10 mieszkańców osiedla, 2) na umotywowany wniosek Prezydenta Miasta.

16.W posiedzeniu zarządu uczestniczyli n/w członkowie:

Bolesław Lepczyński,       Grzegorz Krysman,      Marcin Faryna,      Mirosław Lęga