pionierzy

Dokumenty

Protokół z działalności zarządu STYCZEŃ 2013

PROTOKÓŁ nr 1/2013

z posiedzenia Zarządu Osiedla Pionierów w dniu 29.01.2013

1.Odczytanie protokołu z posiedzenia Zarządu Osiedla Pionierów z dnia 18.12.2012

2.Sprawozdanie z dyżurów i interwencji:

W dniu 29.01.2013 pod koniec posiedzenia zarządu przyszli mieszkańcy z ul. Pomorskiej żeby zorientować się w sytuacji dotyczącej baru ,,Volt”. W tym czasie był w biurze zarządu także radny Andrzej MATUSIAK i była możliwość w bezpośredniej rozmowie przybliżenia problemu tych ludzi. Spotkanie było nieumówione, a sama rozmowa w tak wąskim gronie pozwoliła rozwiać mylne wyobrażenie o gehennie tych ludzi a także funkcjonowaniu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nie tylko w tym miejscu, ale także w całym mieście. Ustawa sejmowa została tak skonstruowana, żeby jak gęste sito zabezpieczać obywateli przed skutkami funkcjonowania takich lokali. Jednak zbyt liberalne prawo miejscowe umożliwia bez zbytnich kłopotów otwarcie takiego biznesu w dowolnym miejscu. Jest także komisja do przeciwdziałania alkoholizmowi, która bez rozeznania w terenie zza biurka podpisała zgodę. Jest także prezydent miasta, który ostatecznie wydaje pozwolenie. Jest także klarowna procedura odebrania koncesji ale żaden z tych progów zabezpieczających obywateli nie zadziałał. Teraz dla potrzeb biurokratycznych stworzono dla tych ludzi nowe bariery, których nie ma zapisanych w ustawie – muszą oddać sprawę do sądu i przejść całą procedurę dochodzenia policyjnego, która opiera się na przesłuchaniach. Tym przejawia się bezduszność władzy, która swoimi zaniedbaniami obarcza codzienne życie swoich obywateli tak jakby byli oni dla władzy a nie władza dla nich.

3.Plan dyżurów w miesiącu LUTY 2013

                   5.02.2013 - LĘGA Mirosław, LEPCZYŃSKI Bolesław

                 12.02.2013 - KOSOWSKA Wiesława, KRYSMAN Grzegorz

                 19.02.2013 - LEPCZYŃSKI Bolesław, LĘGA Mirosław

                26.02.2013 - posiedzenie całego Zarządu Osiedla Pionierów

4.Ulewny deszcz, a zaraz potem zima i gorące źródła termalne, rwąca rzeka, morska fala, bicze wodne. Tak można streścić weekend w Białce Tatrzańskiej, który odbył się 5-6 stycznia pod auspicjami osiedla Pionierów. Okazało się, że wszystko jest możliwe nawet… zima, o której na początku stycznia mało kto w Polsce słyszał. W nieco wyższych partiach Kotelnicy panuje prawdziwie śnieżna aura. Wyciągi „przerabiają” duże ilości narciarzy, spragnionych szusowania. Od czasu do czasu zza chmur wychodzi słońce. Ci, którzy nie przestraszyli się niepewnej pogody wygrali na tym. Warto było przejechać te 150 km. Nasi w większości wykupili karnety na sześć godzin, bo jak szaleć to szaleć. O zmroku stok wyglądał bajecznie, śnieg prószył, a dodatkowe sztuczne oświetlenie o zmroku dodawało mu uroku. Aż nie chciało się odpinać nart i jechać na kwaterę, gdzie czekał na nas ciepły obiad. A wieczorem… niektórzy udali się do pobliskich Term Podhalańskich, inni spędzili miło czas w świetlicy przy kominku. Był czas na dzielenie się wrażeniami, grę na gitarze i śpiewanie. Prawdziwie turystyczna atmosfera.

5.Omówiono przygotowania do akcji ,,Ferie na stoku” w okresie 17-22 luty. Na chwilę obecną są zapisane na kurs narciarski realizowany przez Szkołę Narciarską EVEREST 24 osoby. Wyjazdy będą odbywały się codziennie o godz 7:00 z dworca Arki Bożka. Obecnie trwają jeszcze zapisy osób indywidualnych. Natomiast wyjazd grupy narciarzy w dniach 9-10 luty do Białki Tatrzańskiej jest przygotowany w 100%. Jest pełen skład na wyjazd, umowa na autokar podpisana, nocleg i wyżywienie zaliczkowane.

6.We wtorek 22 stycznia 2013 członkowie zarządu Osiedla Pionierów spotkali się z inicjatorem i założycielem stowarzyszenia Niezależna Inicjatywa Mieszkańców p. Sławomirem Żmudzińskim. TEMAT: budowa społeczeństwa obywatelskiego - progi i bariery. Czy obecne zapisy statutowe sprzyjają zarządom w integracji społeczności lokalnych. Pionierzy od dwóch kadencji o tym mówią ale czy obrali właściwy kierunek? Jak zauważył nasz gość, społeczeństwa obywatelskie w krajach demokratycznych budowane były oddolnie przez długi okres czasu. To one wypracowały pewien model odpowiedzialności tego społeczeństwa za miejsce swego zamieszkania i jego udziału w procesie decydowania o jego organizacji. My w Polsce taką możliwość otrzymaliśmy ustawowo a więc z góry, ale czy poprzez ustawę można zbudować świadome społeczeństwo obywatelskie? Statuty jednostek pomocniczych stworzone kilkanaście lat temu nie przystają do aktualnych potrzeb by dać impuls do sprawnej działalności tego najniższego szczebla samorządu. Taka sytuacja powoduje, że wielu zaangażowanych społeczników rezygnuje z pracy na jego rzecz.

7.W dniu 23 stycznia odbyło się spotkanie w Urzędzie Miasta poświęcone tematyce wydatkowania środków przeznaczonych na działanie integracyjne zarządów osiedli i sołectw. Przekazano zebranym, że zakupy będą robione przez wyznaczonego pracownika Urzędu Miasta. Dla działań naszego zarządu w zasadzie nic się nie zmieni bo w efekcie końcowym obciążenie będzie po stronie magistratu. To tam muszą być zatrudnione minimum dwie osoby by sprostać potrzebom jednostek pomocniczych. W swojej twórczości zapomniano że ta osoba będzie musiała otrzymywać delegacje na wyjazd w teren i działania społeczników i pracowników będą się w efekcie dublowały.

8.Przedstawiono propozycję wyjazdu integracyjnego mieszkańców pt. Śląskie klimaty”. W planach znalazłby się wyjazd do kopalni GUIDO w Zabrzu ze zjazdem pod ziemię, pobyt w PALMIARNI w Gliwicach oraz zwiedzanie perełki architektonicznej jaką jest malowniczy ZESPÓŁ PAŁACOWO-PARKOWY w Pławniowicach szczególnie urokliwy gdy zakwitną w nim magnolie.

9.Zarząd przesłał pismo do przewodniczącego Rady Miasta w którym informuje , że sprawą baru na ulicy Pomorskiej zajęło się biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. W piśmie napisano:

Pragniemy złożyć na Pana ręce pełny zestaw dokumentów przesłanych do Rzecznika Praw Obywatelskich w dniu 22.11.2012. Sprawa, która ewidentnie narusza konstytucyjne prawa obywatelskie zamieszkałych tam ludzi była przedmiotem publikacji prasowych, szeregu pism i interwencji mieszkańców oraz Zarządu Osiedla Pionierów. Była ona także dwukrotnie omawiana na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa Rady Miasta. Wszystkie te działania nie przyniosły pożądanego skutku pozwalającego na rozwiązanie problemu. Zarząd Osiedla Pionierów pragnie zwrócić uwagę, że zbyt liberalne zapisy prawa miejscowego odnoszące się do Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałania Alkoholizmowi niosą już za sobą widoczne negatywne skutki społeczne. Dochodzi do sytuacji gdy na małej przestrzeni np. pawilonu handlowego na ul. Kaszubskiej funkcjonowały cztery punkty. Dopiero działania interwencyjne Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej spowodowały zamknięcie najbardziej hałaśliwego baru. Dzisiaj znajduje się w tym miejscu zakład produkcyjny zatrudniający parę osób. Jednak to nie na GSM a na Radzie Miasta spoczywa obowiązek realizowania zapisów cytowanej powyżej ustawy.

10.Wykaz odbytych dyżurów członków zarządu w wymiarze godzinowym (m-cu/narastająco)

     (3/87) M. LĘGA,      (0/50) T. CZARNOTA,      (1/47) M. FARYNA,         (3/79) W. KOSOWSKA

                (4/94) G. KRYSMAN,              (4/94) B. LEPCZYŃSKI,          (0/36) A.WĄSIK

STATUT OSIEDLA: § 16 Przewodniczący oraz pozostali Członkowie Zarządu Osiedla są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem Ogólnym Mieszkańców Osiedla i mogą być przez Zebranie to odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia Statutu i uchwał Zebrania lub też dopuścili się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska.

§ 31 1. Zebranie Ogólne Mieszkańców Osiedla może odwołać Przewodniczącego Zarządu Osiedla lub któregokolwiek z Członków Zarządu Osiedla zgodnie z § 16 niniejszego Statutu: 1) na wniosek 1/10 mieszkańców osiedla, 2) na umotywowany wniosek Prezydenta Miasta.

11.W posiedzeniu zarządu uczestniczyli n/w członkowie:

  Bolesław Lepczyński,   Grzegorz Krysman,   Wiesława Kosowska,   Mirosław Lęga