pionierzy

Dokumenty

Protokół z działalności zarządu LUTY 2013

PROTOKÓŁ nr 2/2013

z posiedzenia Zarządu Osiedla Pionierów w dniu 26.02.2013

1.Odczytanie protokołu z posiedzenia Zarządu Osiedla Pionierów z dnia 29.01.2013

2.Sprawozdanie z dyżurów i interwencji: bez interwencji

3.Plan dyżurów w miesiącu MARZEC 2013

           5.03.2013 - LĘGA Mirosław, LEPCZYŃSKI Bolesław

         12.03.2013 - LEPCZYŃSKI Bolesław, KOSOWSKA Wiesława

         19.03.2013 - KRYSMAN Grzegorz, LĘGA Mirosław

         26.03.2013 - posiedzenie całego Zarządu Osiedla Pionierów

4.Zarząd Osiedla Pionierów zgłosił na piśmie fakt nieusprawiedliwionej dłuższej nieobecności w pracach zarządu p. Arkadiusza WĄSIKA. Pismo zostało skierowane do Prezydenta Miasta oraz Przewodniczącego Rady Miasta. W piśmie czytamy: ,,o sprawności organizacyjnej zarządu osiedla decyduje aktywność wszystkich jego członków. Człowiek odpowiedzialny wie jak w takiej sytuacji ma się zachować gdy zabrakło chęci czy też zwykłego czasu by poświęcić się pracy społecznej dla innych ludzi. Miejsce kolegi Arkadiusza Wąsika może zająć inna osoba, która aktywnie włączy się w prace naszego zarządu”.

5.O opinie i trudności związane z pracą zarządu osiedla jesteśmy często pytani przez radnych jak i Prezydenta Miasta czy też jego zastępców. Związane one są z usprawnieniem funkcjonowania tego najniższego szczebla samorządowego jakimi są jednostki pomocnicze miasta oraz propozycjami zmian statutowych, które pozwolą na skuteczną integrację i aktywizację środowisk lokalnych miasta. W dniu 5 lutego złożyliśmy pismo z propozycjami zmian statutowych jednostek pomocniczych miasta do Przewodniczącego Rady Miasta i Prezydenta Miasta. Dotyczyły one trzech fundamentalnych spraw rzutujących na ich działalność:

           1.Martwe dusze w zarządzie

           2.Wybór przewodniczącego Zarządu Osiedla

           3.Łączenie funkcji radnego i przewodniczącego osiedla

6.Deska snowboardowa, a może narty? Wędrówki po górach, czy pławienie się w wodach termalnych? Takie dylematy mieli w ostatni weekend, 9-10 lutego, jastrzębianie, którzy wybrali się na wycieczkę z osiedlem Pionierów. Stok narciarski. To mało powiedziane, to masa świeżutkiego, białego, puchu, wyśmienitego do szusowania. To marzenie wielu narciarzy, to coś na co czeka się cały rok. A Kotelnica Białczańska to mekka dla fanów białego szaleństwa. To miejsce, w którym zapomina się o całej reszcie świata. Ważne jest szusowanie po ośnieżonej górze.

Wszyscy zmierzają do kolejki na wyciąg. Wydaje się długa, ale da się jakoś przeżyć. Ważne jest dotrwać do mety i w końcu wskoczyć na kanapę. Szczęśliwcom z góry ukazuje się widok kompleksu narciarskiego z usytuowanymi nieco z boku termami. Jest na co popatrzeć. Sieć wyciągów naprawdę robi wrażenie. Nawet kolejki do nich da się jakoś przeboleć. Wypady na narty zawsze są udane. Można przez dwa dni oderwać się od obowiązków i poszaleć na śniegu lub w wodzie. W marcu jest jeszcze jeden, ostatni wyjazd a załoga już skompletowana.

7.FERIE NA STOKU. Pierwszy dzień na łagodnym stoku w Czyrnej nie zapowiadał, że ci nieporadni kursanci biorący udział w kursie Szkoły Narciarskiej EVEREST w dniach 17.02- 22.02.2013 zjadą w pięknym stylu z największej góry Szczyrku jaką jest Skrzyczne. To co pokazali w końcówce było jakąś satysfakcją dla organizatorów, czyli Zarządu Osiedla Pionierów, że warto było podjąć ten trud, by wyjazdy na stok połączyć z profesjonalnym kursem narciarskim. To był strzał w dziesiątkę !!!

Ostatnie dwa dni kursu miały się odbyć na stoku Juliany. Przeszkodziły w tym duże opady śniegu i w końcu zapadła decyzja – wyciąg krzesełkowy na Duże Skrzyczne. Około 14:00 z niepokojem i zadartymi głowami patrzyliśmy na stromy stok. W końcu są !!! Ktoś rozpoznaje naszych snowboardzistów po kaskach i kurtkach. Z zachwytem patrzeliśmy jak sprawnie pokonują spadzisty stok, i jeszcze tylko ostry zjazd w końcówce stoku i zobaczyliśmy rozpromienione szczęśliwe twarze młodzieży. Za krótką chwilę pokazały się młodsza, a potem starsza grupa narciarzy. W dalszym ciągu brakowało jednak grupy najmłodszej 4-6 latków ubranych w żółte kamizelki. Po 15 minutach dostrzegliśmy instruktora, który na tle małych żółtych kropek wyglądał jak olbrzym. Zjechał nad krawędź ostrego zjazdu a małe ,,skrzaty” jeden za drugim ustawiły się w rzędzie na krawędzi. Potem na jego sygnał w odstępach jeden po drugim zjechali długim ostrym stokiem pod kasy biletowe dolnej stacji kolejki krzesełkowej na Skrzyczne.

8.W styczniu do biura zarządu osiedla zgłosiła się grupa mieszkańców na czele z Januszem Hałasikiem i Karolem Kunikiem w sprawie zorganizowania przy Zarządzie Osiedla Pionierów koła rowerowego. Podstawowym zadaniem tego koła byłaby organizacja rekreacyjnych wyjazdów rowerowych mieszkańców ścieżkami rowerowymi miasta, okolicznych gmin a także pobliskich tras Czech. Zarząd upoważnił do podjęcia stosownych działań Mirosława Lęgę.

9.Koniec lutego to ostatni moment na zorganizowanie kuligu. Z tej możliwości nie omieszkało skorzystać osiedle Pionierów. W sobotę, 23 lutego, autokar z 50 osobami udał się w urocze góry Beskidu Śląskiego. Właśnie tam zaplanowano białą sannę. Na Przełęczy Kubalonka jastrzębian zastała piękna sceneria górska. Po zapakowaniu się do sań wyruszyli w stronę schroniska na Stecówce. Delikatnie padający śnieg dodawał uroku tej niecodziennej podróży. Po dotarciu na miejsce wszyscy chętnie zjedli grochówkę i upiekli kiełbaski na ognisku. Humory nie opuszczały uczestników wypadu. „Pionierzy” dobrze znają Przełęcz Kubalonka, w lecie niejednokrotnie w jej okolicach przebiegają ich szlaki turystyczne. Tym razem podziwiali ją zimą. Chętnych na kulig nie zabrakło. Z pewnością długo jeszcze uczestnicy będą wspominać ten wypad, który dostarczył im wielu niezapomnianych wrażeń.

10.Członek zarządu Tomasz Czarnota zaproponował by Zarząd Osiedla wszedł w imprezę o nazwie ,,Jastrzębskie Rajdy Rowerowe MTB/XC”, która jest organizowana przez jego osobę wraz ze Sklepem Rowerowym TOMAZIBIKE. Natomiast w imieniu Marcina Faryny zaprezentował możliwość zorganizowania Ogólnopolskiej Imprezy Motorowej ze Stowarzyszeniem ,,Jeździecki Klub Sportowy Equi Verso”.W tych sprawach nie przedstawiono pisemnych uprawnień do reprezentowania organizatorów imprez jakimi są Sklep TOMAZIBIKE i Stowarzyszenie EQUI VERSO. Wniosek odrzucono stosunkiem głosów 4:1.

Uzasadnienie: Imprezy wykraczają poza obszar działania Osiedla Pionierów, sposób rozliczenia finansowego podmiotu gospodarczego i stowarzyszenia jest diametralnie różny od jednostek pomocniczych miasta, współorganizacja wiąże się nierozerwalnie z współodpowiedzialnością karno–skarbową.

11.Wykaz odbytych dyżurów członków zarządu w wymiarze godzinowym (m-cu/narastająco)

(4/91) M. LĘGA,    (2/52) T. CZARNOTA,   (1/48) M. FARYNA,    (4/83) W. KOSOWSKA

     (4/98) G. KRYSMAN,     (4/98) B. LEPCZYŃSKI,       (0/36) A.WĄSIK

STATUT OSIEDLA: § 16 Przewodniczący oraz pozostali Członkowie Zarządu Osiedla są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem Ogólnym Mieszkańców Osiedla i mogą być przez Zebranie to odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia Statutu i uchwał Zebrania lub też dopuścili się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska.

§ 31 1. Zebranie Ogólne Mieszkańców Osiedla może odwołać Przewodniczącego Zarządu Osiedla lub któregokolwiek z Członków Zarządu Osiedla zgodnie z § 16 niniejszego Statutu: 1) na wniosek 1/10 mieszkańców osiedla, 2) na umotywowany wniosek Prezydenta Miasta.

12.W posiedzeniu zarządu uczestniczyli n/w członkowie:

Bolesław Lepczyński,  Grzegorz Krysman,  Wiesława Kosowska,  Mirosław Lęga,  Tomasz Czarnota