pionierzy

Dokumenty

Protokół z działalności zarządu KWIECIEŃ 2013

PROTOKÓŁ nr 4/2013

z posiedzenia Zarządu Osiedla Pionierów w dniu 30.04.2013

1.Odczytanie protokołu z posiedzenia Zarządu Osiedla Pionierów z dnia 26.03.2013

2.Sprawozdanie z dyżurów i interwencji: - zgłoszenie wycieku wody ze studzienki deszczowej przy ul. Kurpiowskiej 13 – przekazano dzielnicowemu SM: Piotr Jaromin -interwencja mieszkańca ul. Pomorska 73 o nie zamykających się drzwiach wejściowych – przekazano Kubczak F: RN JasMos

3.Plan dyżurów w miesiącu MAJ 2013

             7.05.2013 - LEPCZYŃSKI Bolesław, LĘGA Mirosław

          14.05.2013 - KOSOWSKA Wiesława, KRYSMAN Grzegorz

          21.05.2013 - KRYSMAN Grzegorz, LEPCZYŃSKI Bolesław

          28.05.2013 - posiedzenie całego Zarządu Osiedla Pionierów

4.Ty nad poziomy wylatuj. Tytuł zaczerpnięty z fragmentu ,,Ody do młodości” naszego wieszcza Adama można śmiało użyć jako kanwę tematu spotkania zarządu osiedla w dniu 2.04.2013. W gruncie rzeczy dotyczyło ono ,,rozpędzonej" działalności zarządu wykraczającej ponad poziom osiedla a także tej, która została ujęta w jego statucie i reguluje elementarne zasady funkcjonowania grupy osób tworzącej ten zarząd. Nie ma w niej miejsca na działalność ,,karte blanche” dla jednostki bo popełnione błędy obarczają cały zarząd, który reprezentuje lokalną wspólnotę samorządową. Członek zarządu może działać w różnych organizacjach, stowarzyszeniach lub partiach politycznych ale nie reprezentuje w nich zarządu osiedla.

5.Wszyscy na rowery. Zalet jazdy na dwóch kółkach jest wiele - aby się o nich przekonać wystarczy tylko spróbować. A będzie ku temu okazja, bo Zarząd Osiedla Pionierów wkrótce uruchamia klub rowerowy dla mieszkańców Jastrzębia. Właśnie w gronie osób związanych z tym środowiskiem narodził się nowy pomysł spędzania wolnego czasu. Zaproszeni są wszyscy, niezależnie od tego na jakiej ulicy mieszkają. Już najwyższy czas rozpocząć swoją wyprawę po zdrowie. Rowerowego pomysłu nie byłoby bez pasjonatów dwóch kółek, którzy chcą swoim bakcylem zarazić innych ludzi, są to: Karol Kunik, Janusz Hałasik, Kazimierz Kowal.

6.Spotkanie z Tarasiewiczem. Pionierzy spotkali się w dniu 8.04.2013 z radnym naszego miasta Januszem Tarasiewiczem. Sprawa dotyczyła drogi publicznej, która od ulicy Podhalańskiej prowadzi obok kościoła ,,na górce” i w dalszej części przechodzi obok ogródków działkowych by ponownie kierującego pojazdem sprowadzić na ulicę Podhalańską. Ot taka sobie zwyczajna przelotowa droga jednokierunkowa. Chodzi oczywiście o ulicę Księdza Jerzego Popiełuszki przy której trudno doszukać się parkingu pozwalającego na zaparkowanie samochodów osób biorących udział w mszy świętej. Władze miasta nabrały wody w usta i przy okazji uroczystości państwowych deklarują chęć wejścia na tą naszą jastrzębską Golgotę na nogach co może stanowić dla nich dodatkową atrakcję. Jednak dla ludzi starszych, inwalidów czy też chorych to podejście stanowi duże utrudnienie.

7.Wiosenna wizyta w Tatrach. W sobotę 20 kwietnia 2013 Pionierzy wyjechali na pierwszy wiosenny wypad w Tatry. Wiosna w Tatrach to przede wszystkim duże połacie górskich hal skąpane w fioletowych barwach kwitnących krokusów. W tym roku Dolina Chochołowska przywitała nas mglistym i rześkim porankiem. Przy wlocie do doliny każdy mógł zobaczyć że krokusy już są, już kwitną. Na poboczu szlaku zalegało jeszcze 0,5 m śniegu ale po dojściu do hali w okolicach szałasów i kapliczki naszym oczom ukazały się duże dywany tych kwiatów otoczone bielą zalegającego śniegu. Widok był naprawdę przedni. Natychmiast poszły w ruch nasze cyfrówki a każdy kwiatek prezentował się nieomal jak miss obiektywu.

8.Śląskie Klimaty. Szukając zapierających dech w piersiach widoków i wyjątkowych miejsc w naszym regionie Zarząd Osiedla Pionierów zorganizował 27.04.2013 wycieczkę pod nazwą ,,Śląskie Klimaty”. Za cel wyznaczono mało znany obiekt Zespołu Pałacowo – Parkowego w Pławniowicach, Palmiarnię w Gliwicach oraz zabytkową Kopalnię Węgla Kamiennego GUIDO w Zabrzu ze zjazdem pod ziemię włącznie. Wszystkie punkty programu były oprowadzane przez kwalifikowanych przewodników. To co zaskakiwało to niezwykłe zainteresowanie dużej grupy młodzieży, rodzin z dziećmi ale i także starszych uczestników tym co mieli do powiedzenia przewodnicy. We wszystkich przypadkach zwiedzanie odbywało się w dwóch małych grupach co ułatwiało dotarcie i bezpośredni kontakt z przewodnikami. Tej soboty chyba nikt nie zaliczy do straconej. Dla większości jastrzębian region Śląska, który zamieszkują od 2 – 4 pokoleń to miejsce gdzie się urodzili i coraz mocniej utożsamiają się z naszym miastem i regionem. Coraz częściej interesuje ich kultura i historia tych ziem.

9.Debata publiczna w internecie. Portal JasNet - Politycy i działacze: przewodniczący osiedli i sołectw.

Grzesiek pyta: Panie Mirku dlaczego pan Tomek Czarnota organizuje wyjazdy rowerowe i narciarskie z zarządem osiedla Barbary, a nie z wami jak kiedyś? proszę powiedzieć prawdę, bo słyszałem niepochlebne informacje o waszej współpracy.

Mirosław Lęga: Szanowny Panie, członek zarządu osiedla może, jak najbardziej, organizować różne imprezy, jeśli zarząd osiedla zleci mu takie zadanie. Ja osobiście nie jestem za ograniczaniem żadnego z członków zarządu, jednak pod pewnymi warunkami. Paragraf 13 Statutu Osiedla mówi, że członkowie zarządu mają obowiązek składania pisemnych sprawozdań Zarządowi Osiedla z podejmowanych przez siebie czynności. W tym mieści się również sprawozdanie finansowe. Pan Tomasz nie respektował tego zapisu, więc zarząd cofnął mu pełnomocnictwo w organizowaniu w jego imieniu różnych przedsięwzięć. Nasze działanie ma być przejrzyste i jasne dla ludzi. My, jako członkowie zarządu działamy na ich rzecz i nie mamy, i nie możemy mieć nic do ukrycia. Dziwie się, że panu Tomaszowi najwyraźniej nie odpowiada takie podejście do rzeczy, bo przecież chyba nie ma nic do ukrycia. Osobiście życzę mu wszystkiego najlepszego na drodze jego działalności.

Na temat zapytania i odpowiedzi wywiązała się ostra i obszerna dyskusja w tym dziale tego portalu. Zarząd zamierzał całość dyskusji dodać jako załącznik do tego protokołu. Jednak na prośbę członka zarządu odstąpiono od tego zamiaru pozostawiając wydruk w dokumentacji wewnętrznej zarządu osiedla.

10.Wykaz odbytych dyżurów członków zarządu w wymiarze godzinowym (m-cu/narastająco)

(6/102) M. LĘGA, (2/56) T. CZARNOTA, (2/52) M. FARYNA, (3/87) W. KOSOWSKA

(3/104) G. KRYSMAN, (6/109) B. LEPCZYŃSKI, (0/36) A.WĄSIK

STATUT OSIEDLA: § 16 Przewodniczący oraz pozostali Członkowie Zarządu Osiedla są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem Ogólnym Mieszkańców Osiedla i mogą być przez Zebranie to odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia Statutu i uchwał Zebrania lub też dopuścili się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska.

§ 31 1. Zebranie Ogólne Mieszkańców Osiedla może odwołać Przewodniczącego Zarządu Osiedla lub któregokolwiek z Członków Zarządu Osiedla zgodnie z § 16 niniejszego Statutu: 1) na wniosek 1/10 mieszkańców osiedla, 2) na umotywowany wniosek Prezydenta Miasta.

11.W posiedzeniu zarządu uczestniczyli n/w członkowie:

Bolesław Lepczyński, Grzegorz Krysman, Mirosław Lęga, Tomasz Czarnota, Wiesława Kosowska