pionierzy

Dokumenty

Protokół z działalności zarządu CZERWIEC 2013

PROTOKÓŁ nr 6/2013

z posiedzenia Zarządu Osiedla Pionierów w dniu 25.06.2013

1.Odczytanie protokołu z posiedzenia Zarządu Osiedla Pionierów z dnia 28.05.2013

2.Sprawozdanie z dyżurów i interwencji: My mieszkańcy bloku przy ul. Łowickiej 5, zawiadamiamy o uporczywym, uciążliwym i niewłaściwym zachowaniu lokatorów mieszkania nr ---.W mieszkaniu tym, a także na klatce schodowej, od wielu lat dochodzi do naruszania porządku, ciszy nocnej, regulaminu użytkowania lokali oraz porządku domowego. Niszczone i zanieczyszczane ekskrementami jest nasze wspólne mienie: drzwi wejściowe, schody, piwnicafragment obszernej interwencji złożonej na piśmie do Zarządu Osiedla Pionierów wraz z podpisami mieszkańców. Sprawa zostanie przekazana na piśmie do Komendanta Policji w Jastrzębiu-Zdroju oraz Zarządu Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej

3.Plan dyżurów w miesiącu LIPIEC 2013

              2.07.2013 - LĘGA Mirosław, KOSOWSKA Wiesława

              9.07.2013 - KRYSMAN Grzegorz, LEPCZYŃSKI Bolesław

           16.07.2013 - LEPCZYŃSKI Bolesław, LĘGA Mirosław

           23.07.2013 - KOSOWSKA Wiesława, KRYSMAN Grzegorz

           30.07.2013 - posiedzenie całego Zarządu Osiedla Pionierów

4.Grzegorz Krysman, który w m-cu maj 2013 złożył rezygnację z pracy w zarządzie osiedla, po opadnięciu emocji związanych z tą decyzją podjął decyzję o dalszym kontynuowaniu pracy społecznej w tym organie samorządowym Osiedla Pionierów. W tej sprawie złożył stosowne pismo do Urzędu Miasta.

5.Do biura Prezydenta Miasta wpłynęło pismo członka zarządu Arkadiusza Wąsika o rezygnacji z pracy w zarządzie osiedla. W związku z tym należy oczekiwać, że po przerwie wakacyjnej dojdzie do wyborów uzupełniających, które pozwolą na pracę zarządu w pełnym składzie osobowym. Jest to na tyle istotna sprawa gdyż każde wakujące miejsce lub pozorowanie pracy w zarządzie w znacznym stopniu zmniejsza efektywność działalności jednostki pomocniczej miasta jaką jest Osiedle Pionierów.

6.Wycieczka w Pieniny. Świtem w piątek, 7 czerwca, miny mieli nietęgie. Kto? Chodzi o uczestników wycieczki w Pieniny, zorganizowanej pod egidą osiedla Pionierów. Ostatnie dni ciągłego deszczu nie były dobrym prognostykiem dla wędrówek. Kiedy dojechali do Dębna, by podziwiać perełkę architektoniczną – drewniany kościółek zrobiło się pogodnie. Krościenko przywitało jastrzębian pięknym słońcem. Większość poszła na Trzy Korony – symbol Pienin. Wysiłek się opłacił, bo z góry roztaczał się cudowny widok na wstęgę Dunajca i góry. Kolejny dzień i kolejne wyzwanie, którym była góra Wysoka (1050 m n.p.m.) – najwyższy szczyt Pienin. Wydawałoby się, że to bułka z masłem. I rzeczywiście, cisza, spokój, szum wiatru to atrakcje oferowane przez Wysoką. Wprawdzie pokazała swój ostry pazur, skalne zęby, ale sowicie wynagrodziła turystów. Obdarowani jej wdziękami wracali na dół. Jeszcze tylko spojrzenie na Trzy Korony i majaczące w oddali Tatry. Końcówka trasy również ma dla nas coś specjalnego na deser. To Wąwóz Homole, ścisły rezerwat przyrody. Wszyscy byli pod wrażeniem wodospadów, wysokich skał, czyli górskiego piękna. Trzeci dzień i kolejna atrakcja – Zalew Czorsztyński wraz z zamkiem Dunajec, ruinami w Czorsztynie i – to już współczesność – elektrownią wodną. Końcówka to już termy Szaflary, woda chyba z piekła rodem, bo strasznie gorąca. Kolejny cud zaprzęgnięty w służbę człowieka i kolejny dowód na potęgę przyrody.

7.Sprawy organizacyjne. Nasza działalność zarządu Osiedla Pionierów prowadzona jest w bardzo szerokim zakresie. Jest ona nakierowana na integrację mieszkańców poprzez aktywny wypoczynek a więc to na co jako zarząd mamy realny wpływ. Rajdy, wycieczki, narty, kajaki czy rowery wymagają jednak zebrania od uczestników pewnych kwot na realizację każdego przedsięwzięcia. W tym celu powołano funkcję SKARBNIKA, którym została wybrana 4.06.2013 p. Wiesława Kosowska. Jako zarząd chcemy uniknąć sytuacji gdy w osiedlu lub mieście znajdą się osoby zbierające w imieniu zarządu Osiedla Pionierów pieniądze na jakiś nieokreślony cel. Ponadto w działalności społecznej a więc niekomercyjnej nie bez znaczenia jest utrzymanie w ryzach określenia non profit, które oznacza, że w kieszeni osoby fizycznej nie może z takiej działalności pozostać ani jeden grosz.

8.Festyn dla dzieci. W niedzielę, 23 czerwca, na osiedlu Pionierów wiele się działo. Właśnie w tym dniu został zorganizowany festyn z okazji oddania do użytku nowego, nowoczesnego placu zabaw dla dzieci. Wakacje już są za pasem, a więc festyn można było potraktować jako miły wstęp do dwumiesięcznej laby. Słońce dopisało, a organizatorzy – Zarząd Osiedla Pionierów – zadbał o moc atrakcji. Największą był nowiutki plac zabaw dla najmłodszych zbudowany przez Górniczą Spółdzielnię Mieszkaniową przy ulicy Łowickiej, ale była też muzyka, gry i konkursy dla dzieci. Milusińskich do wspólnej zabawy zachęcał klaun. Z festynu decyzją Rady Nadzorczej wycofał się Zarząd GSM, ale mimo wszystko cel został osiągnięty. Dzieci bawiły się na świeżym powietrzu a zarząd osiedla pokazał i promował miejsca ważne dla mieszkańców każdego osiedla. Ten sposób organizacji festynów będzie kontynuowany w następnych latach.

9.Sen o Warszawie. Wycieczka planowana była w zasadzie od początku tej kadencji zarządu i aspirował do jej organizacji młody członek zarządu Marcin Faryna. W końcu zniecierpliwieni mieszkańcy zgłosili się w tej sprawie do zarządu. Sprawą osobiście zajął się przewodniczący Mirosław Lęga i po paru dniach rozpoczęto zapisy. W końcu ziścił się sen o Warszawie. Mogą tak powiedzieć uczestnicy wycieczki do stolicy, która odbyła się w dniach 28-29 czerwca, pod egidą osiedla Pionierów. Jastrzębianie zwiedzili Stare Miasto, Krakowskie Przedmieście, Park Łazienkowski, przejechali Traktem Królewskim. Nie mogło obyć się bez wizyty w Centrum Nauki Kopernik. „Wszystko przebiegło zgodnie z planem. Pogoda dopisała. Warszawę zwiedzaliśmy z przewodnikiem, który opowiedział uczestnikom wiele ciekawych rzeczy o stolicy.

10.Festyn - Dzień Sąsiada. Będzie on organizowany na placu wewnętrznym ulicy Kaszubskiej gdzie graniczą ze sobą mieszkańcy zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej JasMos i Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej. Odpowiedzialny organizacyjnie za to jest członek zarządu osiedla Marcin Faryna który sam się zgłosił do tego zadania a pomoc w imprezie oferował Tomasz Czarnota. Z planu wynika, że powinien zostać zorganizowany w miesiącu lipiec 2013.

 

11.Wykaz odbytych dyżurów członków zarządu w wymiarze godzinowym (m-cu/narastająco)

(4/107) M. LĘGA, (1/58) T. CZARNOTA, (2/55) M. FARYNA, (4/92) W. KOSOWSKA

(2/109) G. KRYSMAN, (1/112) B. LEPCZYŃSKI, (0/36) A.WĄSIK

STATUT OSIEDLA: § 16 Przewodniczący oraz pozostali Członkowie Zarządu Osiedla są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem Ogólnym Mieszkańców Osiedla i mogą być przez Zebranie to odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia Statutu i uchwał Zebrania lub też dopuścili się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska.

§ 31 1. Zebranie Ogólne Mieszkańców Osiedla może odwołać Przewodniczącego Zarządu Osiedla lub któregokolwiek z Członków Zarządu Osiedla zgodnie z § 16 niniejszego Statutu: 1) na wniosek 1/10 mieszkańców osiedla, 2) na umotywowany wniosek Prezydenta Miasta.

12.W posiedzeniu zarządu uczestniczyli n/w członkowie:

Mirosław Lęga, Wiesława Kosowska, Grzegorz Krysman