pionierzy

Dokumenty

Protokół z działalności zarządu LIPIEC 2013

PROTOKÓŁ nr 7/2013

z posiedzenia Zarządu Osiedla Pionierów w dniu 30.07.2013

1.Odczytanie protokołu z posiedzenia Zarządu Osiedla Pionierów z dnia 25.06.2013

2.Sprawozdanie z dyżurów i interwencji: - Mieszkańcy budynku Warmińska 14 interweniowali w sprawie szczurów, które coraz częściej pokazują się na skarpie położonej naprzeciw tej klatki. Znajdują się tam studzienki kanalizacyjne i w ich okolicy zrobiła się dziura, która cały czas powiększa się tak jakby rozmokła ziemia ze skarpy dostawała się do kanalizacji - teren ten należy do Urzędu Miasta.

- Mieszkańcy budynku Kaszubska 1 wskazywali na niedoprowadzenie do stanu pierwotnego terenu przy rzeźbie znajdującej się na ulicy Łowickiej. W tym miejscu były prowadzone prace ziemne związane z okablowaniem internetu w tej części osiedla. Kostki chodnikowe podczas wykopów rozebrano ale w tym samym czasie na ten sam teren weszła energetyka, która uporządkowała teren po swoich pracach ale zabrała kostkę z terenu, który powinien być uporządkowany przez firmę kładącą kabel internetowy. Chodnik w tym miejscu pozostał bez kostki brukowej.

3.Plan dyżurów w miesiącu SIERPIEŃ 2013

             6.08.2013 -    LEPCZYŃSKI Bolesław,   KRYSMAN Grzegorz

          13.08.2013 -    KRYSMAN Grzegorz,   LĘGA Mirosław

          20.08.2013 -    LĘGA Mirosław,   KOSOWSKA Wiesława

         27.08.2013 -     posiedzenie całego Zarządu Osiedla Pionierów

4.W dniu 19.07.2013 złożono w Urzędzie Miasta pismo dotyczące wniosków remontowych na rok 2014. Wśród 11 wniosków zawartych w piśmie na pierwszy plan wysuwa się sprawa Remontu kanalizacji deszczowej ulicy Mazowieckiej z wymianą nawierzchni wraz z wyprofilowaniem wylotu ulic Pomorskiej i Łowickiej oraz Kontynuacja przebudowy ulicy Podhalańskiej. Ulica Podhalańska jest dwupasmówką na odcinku od ul. Cieszyńskiej do Mazowieckiej. Nasz wniosek idzie w kierunku dalszej przebudowy odcinka od ul. Mazowieckiej do Zielonej, który jest odcinkiem drogi jednopasmowej wraz z przebudową świateł z ul. Arki Bożka.

5.Zarząd Osiedla Pionierów złożył wniosek do budżetu miasta na rok 2014 dotyczący podziału środków finansowych, które będą w dyspozycji zarządu z przeznaczeniem na kulturę i sport:

KULTURA - 4 500 zł w tym: 3 500 zł usługi + 1 000 zł zakup nagród

SPORT - 2 500 zł w tym: 2 500 zł zakup nagród

6.Pionierzy do wioseł - takie hasło zabrzmiało 6 lipca 2013 gdy pełny autokar wyjechał z osiedla na spływ kajakowy. Cel wyprawy to rzeka Mała Panew na odcinku między Zawadzkim i Ozimkiem. Jest ona idealnym szlakiem wodnym na pierwszy kontakt z kajakiem i opanowanie techniki pływania i sterowania tym niepokornym sprzętem wodniackim. Podstawowy skład uczestników wyjazdu to debiutanci, ale nie brakowało także doświadczonych kajakarzy, którzy nie jeden szlak przepłynęli. Należy sądzić, że kajakarstwo scala związki bo jak tu wiosłować by w kajaku nie było konfliktu. Tyły – napędzają i sterują. Przód – przekazuje tyłom co widzi. Porozumienie, współpraca, wspólna strategia. Szybkie podejmowanie decyzji, z której strony omijamy wystający konar. Fantastyczna sprawa. I gdzieś między tym wszystkim czas na rozanielenie, rozbawienie, rozweselenie. Z pozycji kajakarza świat wygląda różowo, bez różowych okularów. Uczymy się obcować z przyrodą i dotleniać nasze organizmy, bo takie postawy zawsze procentują.

7.Dolina Pięciu Stawów i Morskie Oko – wycieczka Pionierów 13-14 lipiec 2013. Idący do Doliny zmagają się ze śliskimi kamieniami, strumykami. Mozolnie wspinają się do góry. Po około półtorej godzinie marszu docierają do Siklawy, największego wodospadu w polskiej części Tatr. Wielu z nich przystaje i z nieukrywanym podziwem obserwuje jak woda przedziera się przez skały, jak z hukiem leci dalej. Tu podejście jest strome. Trzeba uważać, aby nie poślizgnąć się po ostrym zboczu i zniknąć w nurtach Siklawy. „Siklawa prezentuje się wspaniale. Teraz widzę jej potęgę, jej grzmot. To niesamowite wrażenie” – zachwyca się Jan. W końcu idąc po ścieżce usłanej niestabilnymi i mokrymi kamieniami docierają do Doliny Pięciu Stawów Polskich, popularnej „Piątki”. I tutaj widok zapiera dech w piersiach. Turyści zatrzymują się i spoglądają na spokojne tafle stawu. W oddali widać schronisko, do którego prowadzi kamienisty szlak, a za nim wyłaniające się tatrzańskie granie. W oczach mają różnorodność wysokogórskiej przyrody. W uszach szum wiatru i rwącego potoku. Nie ma wielu ludzi, więc można spokojnie podziwiać piękno tatrzańskiej przyrody. Piękny krajobraz jest tym, czego potrzebuje wrażliwy duch. Tutaj zapomina się o zmęczeniu, a widoki rekompensują poniesione trudy. W takich miejscach cichną rozmowy i każdy przeżywa, to co widzi na swój sposób – w milczeniu.

Spora grupa kieruje się na Morskie Oko. Nie straszne im trudy. Tym bardziej, że chcą przedrzeć się przez grzbiet Świstówki. A to wcale nie jest łatwe i wymaga wysiłku. Podejście jest ostre. Trzeba też uważać przy zejściu nad Morskie Oko. Nieważne są trudy, morze potu, odciski, wysiłek. Góry wynagradzają to wszystko. Tam człowiek staje się – jak twierdzą niektórzy – lepszy.

8.Białe Weekendy – cykl rodzinnych narciarskich wyjazdów do Białki Tatrzańskiej na stok Kotelnica. Terminy: 11-12 styczeń, 25-26 styczeń, 8-9 luty, 22-23 luty, 8-9 marzec, 22-23 marzec oraz Trzech Króli 4,5,6 styczeń w Zakopanym. Mimo tego, że do zimy zostało jeszcze trochę czasu już teraz mamy podpisane umowy na autokar i pensjonaty. Planujemy także Ferie Na Stoku połączone z Kursem Narciarskim i Snowboardowym

9.Festyn (nazwa zostanie ustalona) – nasi młodzi działacze przesunęli termin festynu na wrzesień. Jest to informacja oficjalna, którą wpisał osobiście organizator Marcin Faryna. Przypominamy: festyn będzie organizowany na placu wewnętrznym ulicy Kaszubskiej gdzie graniczą ze sobą mieszkańcy zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej JasMos i Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej (jeśli chodzi o miejsce jest jeszcze drugi wariant – boisko SP-6). Odpowiedzialny organizacyjnie za to jest członek zarządu osiedla Marcin Faryna który sam się zgłosił do tego zadania a pomoc w imprezie oferował Tomasz Czarnota.

10.Wykaz odbytych dyżurów członków zarządu w wymiarze godzinowym (m-cu/narastająco)

(4/111) M. LĘGA,        (1/59) T. CZARNOTA,        (1/56) M. FARYNA,        (3/95) W. KOSOWSKA

                (5/114) G. KRYSMAN,      (4/116) B. LEPCZYŃSKI

STATUT OSIEDLA: § 16 Przewodniczący oraz pozostali Członkowie Zarządu Osiedla są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem Ogólnym Mieszkańców Osiedla i mogą być przez Zebranie to odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia Statutu i uchwał Zebrania lub też dopuścili się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska.

§ 31 1. Zebranie Ogólne Mieszkańców Osiedla może odwołać Przewodniczącego Zarządu Osiedla lub któregokolwiek z Członków Zarządu Osiedla zgodnie z § 16 niniejszego Statutu: 1) na wniosek 1/10 mieszkańców osiedla, 2) na umotywowany wniosek Prezydenta Miasta.

 

11.W posiedzeniu zarządu uczestniczyli n/w członkowie:

Lepczyński Bolesław,   Czarnota Tomasz,   Faryna Marcin,   Kosowska Wiesława,   Krysman Grzegorz