pionierzy

Dokumenty

Protokół z działalności zarządu SIERPIEŃ 2013

PROTOKÓŁ nr 8/2013

z posiedzenia Zarządu Osiedla Pionierów w dniu 27.08.2013

1.Odczytanie protokołu z posiedzenia Zarządu Osiedla Pionierów z dnia 30.07.2013

2.Sprawozdanie z dyżurów i interwencji:

3.Plan dyżurów w miesiącu SIERPIEŃ 2013

            3.09.2013 -   LEPCZYŃSKI Bolesław,   KRYSMAN Grzegorz

          10.09.2013 -   KRYSMAN Grzegorz,   LĘGA Mirosław

          17.09.2013 -   LĘGA Mirosław,   KOSOWSKA Wiesława

          24.09.2013 -   posiedzenie całego Zarządu Osiedla Pionierów

4.Wystosowano pismo do Prezydenta Miasta w sprawie ubytków płytek klinkierowych na wszystkich schodach terenowych Osiedla Pionierów. Sytuacja taka powoduje efekt zaniedbania, popadania w ruinę i jest zgłaszana na piśmie każdego roku parokrotnie. W odpowiedzi na pismo czytamy: naprawa ubytków płytek została ujęta w harmonogramie robót awaryjnych na 2014 rok i będzie sukcesywnie wykonywana po okresie zimowym w ramach posiadanych środków finansowych. Powstałe ubytki w płytkach nie są spowodowane jedynie złym wykonaniem, lecz przede wszystkim dewastacją.(IKI.7021.1.45.2013.ZT).

Odpowiedź, którą otrzymaliśmy nie rozwiązuje żadnego problemu, ale w sposób ironiczny wskazuje na mieszkańców jako winnych dewastacji i odsyła realizację do harmonogramu na najbliższe lata a więc w nieokreśloną przyszłość. Płytki, które odpadają same nie są zniszczone i nikt z mieszkańców celowo ich nie odrywa. Tym samym zarzut ten staje się absurdalny. Schody powinny być obłożone płytkami klinkierowymi o co powinna dbać osoba odpowiedzialna za schody terenowe z Urzędu Miasta.

5.Z górskiego szlaku na festiwal. W piątek wieczorem po ciężkim i upalnym dniu z niepokojem obserwowaliśmy prognozy pogody na sobotę 27 lipca. Na ten dzień Pionierzy zaplanowali wycieczkę do Wisły gdzie w programie było krótkie przejście z Czantorii do Jawornika a następnie przejazd w okolice rynku w Wiśle na inaugurację Tygodnia Kultury Beskidzkiej. Trochę wcześniej wyruszyli także do Wisły rowerzyści z Osiedla Pionierów. Poszczególne etapy Ustroń Polana – Polana Stokłosica – Czantoria Wielka – Przełęcz Beskidek by w końcu spotkać się ,,U Fojta” w Jaworniku wszyscy przeszli w dobrym tempie. Z małymi wyjątkami całą trasę można było przejść w cieniu drzew zbierając na trasie jagody czy też maliny. Po uzupełnieniu płynów i zjedzeniu posiłku wyruszyliśmy o 14:00 z gościnnego Jawornika do centrum Wisły na inaugurację Tygodnia Kultury Beskidzkiej. Tutaj rozkręcał się już festyn związany z największym festiwalem folklorystycznym w Europie. Kulminacyjnym momentem jest co roku było przejście o godz 16:00 barwnego korowodu zespołów uczestniczących w tym wydarzeniu kulturalnym. To co jest zauważalne u Pionierów na przestrzeni wielu lat gdy wyjeżdżamy na inauguracje tego festiwalu to coraz większe zainteresowanie występami zespołów w amfiteatrze niż tą całą otoczką związaną z festynem.

6.Interwencja z Radosnej Szkoły. „Radosna Szkoła jakby eksplodowała! Wskazuje na to rozsypana w promieniu 20 metrów podbudowa z czarnego kruszywa. Nawierzchnia jest spękana i porobiły się na niej wyrwy odsłaniające podłoże. Inwestycja wymaga natychmiastowej reklamacji u wykonawcy” – czytamy w piśmie Zarządu Osiedla „Pionierów” do prezydenta. Jak się okazuje, plac zabaw (przy Szkole Podstawowej nr 5), o którym mowa powyżej, został oddany do użytku w listopadzie ubiegłego roku. Na początku było więc pompatycznie, z patosem i uśmiechem na twarzach młodych jastrzębian. Ale już kilka miesięcy później to dobre samopoczucie zostało boleśnie zweryfikowane. Przypomnijmy, że inwestycja została zrealizowana w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” i jako taka obejmowała także budowę parkingu przy SP nr 5. No cóż, wydawałoby się, że taka nazwa powinna zobowiązywać. W tym przypadku jednak jest ona tylko ironicznym komentarzem do całej sytuacji.

W powyższej sprawie otrzymaliśmy natychmiastową odpowiedź telefoniczną a po paru dniach pisemną. Na dzień dzisiejszy problem został usunięty zgodnie z zapowiedziami. Poprawnie i sprawnie przeprowadzona interwencja z dużą kulturą ze strony inspektora Urzędu Miasta jest ewidentnym przykładem, że można współpracować inaczej.

7.SPRAWOZDANIE -Bolesław Lepczyński. Na zaproszenie Niezależnej Inicjatywy Mieszkańców brałem udział w spotkaniu z przewodniczącymi klubów radnych Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój, którego tematem była problematyka utworzenia w naszym mieście Budżetów Partycypacyjnych dla osiedli na wzór funduszu sołeckiego. Spotkanie odbyło się w dniu 5 sierpień 2013 o godz 16:30 w Centrum Organizacji Pozarządowych w Jastrzębiu-Zdroju ul. Wrzosowa 12 A.

W swojej wypowiedzi powiedziałem - ,,Władza zapraszając mieszkańców i użytkowników miasta do uczestnictwa w podejmowaniu decyzji dotyczących jego rozwoju, nada im rolę równorzędną z urzędnikami i politykami, tym samym daje mieszkańcom prawo do tego miasta. Nie zabiera go tym, którzy już je posiadają: urzędnikom, radnym, prezydentom czy mieszkańcom o wysokim kapitale społecznym lub finansowym, ale rozszerza je na tych, którym dotychczas nie zostało ono przyznane. Taka decyzja byłaby zdecydowanym krokiem do przodu w budowaniu nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego. Obecny stan powoduje, że na zebraniach osiedlowych mieszkańcy zadają retoryczne pytanie – to po co my przychodzimy na te zebrania jeżeli nasze wnioski od bardzo wielu lat nie są realizowane ?”

8.W piśmie do Prezydenta Miasta piszemy: Zarząd Osiedla Pionierów pragnie zwrócić uwagę na interwencje mieszkańców dotyczące dewastacji terenów zielonych a także nawierzchni chodnikowych w osiedlu. Taka sytuacja jest spowodowana pracami ziemnymi związanymi z budową szerokopasmowego internetu. Problemem nie są same prace ale sposób w jaki doprowadzany jest teren inwestycji do stanu pierwotnego. W ocenie mieszkańców widoczny jest brak nadzoru nad prowadzonymi pracami ze strony inwestora jakim jest Urząd Miasta. Taka fuszerka jest już rzadko spotykana. Czy nowe chodniki mają ponownie iść do planów remontowych. Czy zostaną doprowadzone do stanu pierwotnego przez brukarzy a nie pracowników, którzy z takimi pracami nigdy nie mieli styczności. W odpowiedzi na pismo czytamy: aktualnie wszystkie prace związane z tym zadaniem zostały zakończone i odbywają się odbiory. W celu w pełni zadawalającego odbioru, zapraszam do udziału w komisji, której dnia 30.08.13 r. od godz 9:00, odbędzie się odbiór os. Pionierów, zgodnie z harmonogramem odbiorowym zadania.(IKI.7021.16.71.2013.FB)

Ze strony zarządu osiedla zgodnie z w/w zaproszeniem wyznaczono do odbioru terenu po pracach ziemnych przewodniczącego Mirosława Lęgę oraz Wiesławę Kosowską – technika budowlanego.

9.Posiedzenie zarządu osiedla bez kworum. Od bardzo długiego czasu pierwszy raz posiedzenie naszego zarządu odbyło się bez wymaganego kworum dlatego nie podejmowano decyzji a jedynie omówiono tematy.

10.Wykaz odbytych dyżurów członków zarządu w wymiarze godzinowym (m-cu/narastająco)

(3/114) M. LĘGA,    (0/59) T. CZARNOTA,   (0/56) M. FARYNA,   (1/96) W. KOSOWSKA

             (4/118) G. KRYSMAN,   (1/117) B. LEPCZYŃSKI

STATUT OSIEDLA: § 16 Przewodniczący oraz pozostali Członkowie Zarządu Osiedla są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem Ogólnym Mieszkańców Osiedla i mogą być przez Zebranie to odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia Statutu i uchwał Zebrania lub też dopuścili się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska.

§ 31 1. Zebranie Ogólne Mieszkańców Osiedla może odwołać Przewodniczącego Zarządu Osiedla lub któregokolwiek z Członków Zarządu Osiedla zgodnie z § 16 niniejszego Statutu: 1) na wniosek 1/10 mieszkańców osiedla, 2) na umotywowany wniosek Prezydenta Miasta.

11.W posiedzeniu zarządu uczestniczyli n/w członkowie:

      Krysman Grzegorz,        Lęga Mirosław