pionierzy

Dokumenty

Protokół z działalności zarządu WRZESIEŃ 2013

PROTOKÓŁ nr 9/2013

z posiedzenia Zarządu Osiedla Pionierów w dniu 24.09.2013

1.Odczytanie protokołu z posiedzenia Zarządu Osiedla Pionierów z dnia 27.08.2013

2.Sprawozdanie z dyżurów i interwencji:

3.Plan dyżurów w miesiącu WRZESIEŃ 2013

               1.10.2013   -  LEPCZYŃSKI Bolesław,   KRYSMAN Grzegorz

               8.10.2013   -  KRYSMAN Grzegorz,    LĘGA Mirosław

             15.10.2013   -  LĘGA Mirosław,   KOSOWSKA Wiesława

             22.10.2013   -  KOSOWSKA Wiesława,   LEPCZYŃSKI Bolesław

             29.10.2013   -  posiedzenie całego Zarządu Osiedla Pionierów

4.W dniu 11.12.2012 dokonano podziału środków finansowych pochodzących z Urzędu Miasta na działalność Osiedla Pionierów. Z puli 7 000 zł przeznaczono na zorganizowanie festynu osiedlowego kwotę 3000 zł. Zadania tego podjął się Marcin Faryna a pomoc w jego organizacji deklarował Tomasz Czarnota. Młodzi działacze nie podołali jednak zadaniu jakiego się podjęli i we wrześniu gdy nie było już odpowiednich warunków pogodowych złożyli rezygnację z organizacji tego festynu osiedlowego. Tym samym zawiedli zaufanie zarządu osiedla bo środki te można było wykorzystać na zorganizowany w czerwcu za skromną kwotą 400 zł festyn dla dzieci. W tej sprawie została podjęta stosowna uchwała zarządu.

5.UCHWAŁA Nr 1/09. W związku z niezrealizowaniem przez Marcina Farynę i Tomasza Czarnotę zadania pod nazwą ,,Festyn – Dzień Sąsiada” środki finansowe przeznaczone na ten cel w kwocie 3000 zł zostaną przeznaczone w trybie pilnym na inne cele Osiedla Pionierów w ramach ustalonego podziału kultura/sport a w nich usługi/zakupy. W związku ze zbliżającym się końcem roku i ograniczonym czasem zobowiązano przewodniczącego zarządu do przeprowadzenia rozmów z dyrektorami placówek oświatowych (2 przedszkola i 2 szkoły) o możliwościach zagospodarowania tej kwoty i przedstawienia propozycji zarządowi osiedla w jak najszybszym terminie.

Za uchwałą głosowali: Kosowska W, Krysman G, Lepczyński B, Lęga M.

6.Z publikacji prasowych: „Debeściaki” i „cieniasy”. Choć taki podział osiedlowych działaczy wydaje się nieco na wyrost, w jakimś sensie oddaje on kondycję jastrzębskich osiedli. Mamy więc wyraźnego leadera, jakim jest osiedle Pionierów. Środek, który aspiruje... właściwie to nie wiadomo do czego. I dosyć sporą grupę przysłowiowych „cieniasów”, o działalności której wiadomo tylko tyle, że takie zarządy osiedli istnieją. Jak się wydaje, próba odpowiedzi na pytanie, od czego zależy miejsce na tej nieformalnej liście nie należy do najtrudniejszych. W każdym razie po lekturze poniższego tekstu wszystko powinno być już jasne. Ale może po kolei... - środa, 4 wrz 2013, Damian Maj

7.Pożegnanie lata. To była naprawdę fantastyczna zabawa. Pensjonariusze Domu Pomocy Społecznej „Dar Serca” środę, 4 września, mogą zaliczyć do udanych. Właśnie w tym dniu specjalnie dla nich zorganizowano festyn. Tutaj na wysokości zadania stanął Zarząd Osiedla Pionierów, który już od lat współpracuje z Domem. Właśnie z myślą o nich przygotowano atrakcyjny program. Przed publiką zaprezentował się zespoły „Jastrzymbioki” oraz „FiliP” z Januszem Stanią. Nie zabrakło również atrakcji kulinarnych. Dyrektor DPS Ewa Demetraki-Paleolog mówi, że Dom nieustannie zmienia się na lepsze. Mieszka w nim 40 pensjonariuszy, którzy mają zapewnioną fachową opiekę. Budynek i jego otoczenie jest remontowany i odnawiany, niedawno został wymalowany. Przybyło pokoi, które spełniają odpowiednie standardy. „Ważne jest to, że stale współpracujemy z zarządem osiedla, który o nas pamięta. Seniorzy chętnie biorą udział w festynach, organizowanych przy współudziale z „Pionierami”. Dla nich to miłe chwile” - podsumowuje.

8.Czerwone Wierchy były w planach Pionierów od zeszłego roku i zamiar ten miał być zrealizowany podczas trzydniowego wyjazdu 20-22 wrzesień 2013. Misternie ułożony plan przejścia tego pasma górskiego został rozwiany a właściwie zawiany śniegiem. Czerwone mchy i trawy tak charakterystyczne dla Kopy, Małołączniaka, Krzesanicy oraz Ciemniaka przykrył biały puch. Zimny północny wiatr oraz deszczowa aura stwarzały nieciekawy obraz dla uczestników tej wycieczki. Ale to nie był problem dla Pionierów. Niedziela była ich popisem. Śniadanie o 7, kanapki szybka kawa i do autokaru bo tobołki były wcześniej spakowane na pokojach. Wysiadka przy rondzie Jana Pawła II i wystarczyło parę minut żeby cała wycieczka rozsypała się na grupy, grupki, pary i pojedyncze osoby, które wchodziły na różne szlaki prowadzące na ośnieżone szczyty Tatr. Czy potrafi ktoś zrozumieć co czuje organizator gdy od południa zaczynają do niego docierać informacje telefoniczne, SMS czy MMS, że weszliśmy na Ciemniaka i kierujemy się w stronę Hali Kondrackiej. Inni dzwonią że podchodzą pod Kopę i zamierzają zejść przez Giewont do Hali Kondrackiej. Jakaś grupa schodzi z Czarnego Stawu Gąsienicowego a inni przeszli już oblodzone przejście z Kasprowego Wierchu i zmierzają do Murowańca. Natomiast inni są na szlaku Nad Reglami w różnych jego miejscach. Czy ktoś im kazał zadzwonić? NIE. Oni o tym wiedzą, że tak należy, że tak powinno być.

9.Remonty dróg i chodników oraz cała infrastruktura Osiedla Pionierów – ten temat niezwykle ważny dla funkcjonowania osiedla poddano wnikliwej analizie podczas posiedzenia zarządu. Za ten odcinek pracy zarządu odpowiada od początku kadencji członek zarządu Tomasz Czarnota. Niestety oczekiwane efekty jego pracy są mierne lub raczej nie ma ich wcale. Brak pracy w terenie, brak informacji i interwencji z przeglądów osiedla, nie branie czynnego udziału w pracach zarządu stanowią przesłanki do zwolnienia go z obowiązku dalszego zajmowania się tym tak ważnym odcinkiem pracy zarządu. Zaproponowano żeby tą sprawą zajął się członek zarządu Grzegorz Krysman. Wniosek przyjęto jednogłośnie.

10. Wrócili z pełnymi koszami. Zbieranie grzybów to nie tylko pasja, to również doskonały sposób na odprężenie i spędzenie wolnego czasu na łonie natury. Nic tak nie relaksuje w słoneczne jesienne dni jak spacer po lesie i wypatrywanie grzybów... Ledwo co pokazały się na targowisku pierwsze zwiastuny wysypu a już członkowie zarządu osiedla Pionierów byli nagabywani w sprawie zorganizowania wyjazdu na grzybobranie. Ustalono wyjazd na 25.09.2013 a same zapisy trwały zaledwie dwa dni. Pod biuro zarządu na zapisy zjechali się grzybiarze z całego miasta. Po 13:00 pierwsi grzybiarze dochodzą do autokaru. Toczą się rozmowy, ludzie wymieniają swoje doświadczenia. Większość czyści swoje zbiory żeby w domu było jak najmniej z nimi roboty. Miny zadowolone, humory dopisują bo prawie każdy ma tyle ile oczekiwał. W końcu o 14:45 wszyscy siedzą już w autokarze, którego bagażniki wypełnione są zbiorami. Pionierzy zmęczeni ale zadowoleni ze zbiorów wracają do domu.

11.Wykaz odbytych dyżurów członków zarządu w wymiarze godzinowym (m-cu/narastająco)

(4/118) M. LĘGA,   (1/60) T. CZARNOTA,    (1/57) M. FARYNA,    (4/100) W. KOSOWSKA

(5/123) G. KRYSMAN,     (5/122) B. LEPCZYŃSKI

STATUT OSIEDLA: § 16 Przewodniczący oraz pozostali Członkowie Zarządu Osiedla są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem Ogólnym Mieszkańców Osiedla i mogą być przez Zebranie to odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia Statutu i uchwał Zebrania lub też dopuścili się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska.

§ 31 1. Zebranie Ogólne Mieszkańców Osiedla może odwołać Przewodniczącego Zarządu Osiedla lub któregokolwiek z Członków Zarządu Osiedla zgodnie z § 16 niniejszego Statutu: 1) na wniosek 1/10 mieszkańców osiedla, 2) na umotywowany wniosek Prezydenta Miasta.

12.W posiedzeniu zarządu uczestniczyli n/w członkowie:

        Lepczyński B,      Kosowska W,     Krysman Grzegorz,     Lęga Mirosław,