pionierzy

Dokumenty

Protokół z działalności zarządu GRUDZIEŃ 2013

PROTOKÓŁ nr 12/2013

z posiedzenia Zarządu Osiedla Pionierów w dniu 17.12.2013

 

1.Odczytanie protokołu z posiedzenia Zarządu Osiedla Pionierów z dnia 26.11.2013

2.Sprawozdanie z dyżurów i interwencji:

- w czasie dyżurów zgłosili się mieszkańcy ulic Kurpiowska, Mazurska i Pomorska w sprawie nieoświetlonych parkingów znajdujących się w rejonie tych ulic. Interwencja dotyczyła także przycinki lub wymiany wierzb na inne gatunki rosnące przy parkingu i wzdłuż ulicy Mazurskiej. Zarząd osiedla wystąpił w tej sprawie z pismem do Prezydenta Miasta w dniu 11.12.2013.

 3.Plan dyżurów w miesiącu STYCZEŃ 2014

               7.01.2014 - LEPCZYŃSKI Bolesław, LĘGA Mirosław

                 14.01.2014 - HOŁUBEK Magdalena, LĘGA Mirosław

                 21.01.2014 - KOSOWSKA Wiesława, KRYSMAN Grzegorz

                 28.01.2014 - posiedzenie całego Zarządu Osiedla Pionierów

4.Integracyjna impreza Pionierów. Przełom listopada/grudnia to nie tylko popularne Andrzejki ale także imieniny Katarzyny patronki kolejarzy, Barbary – górników oraz zbliżający się Święty Mikołaj, który jak wiadomo rozdaje prezenty. Na ten okres 30.11 – 1.12.2013 Pionierzy zaplanowali swój weekend w Tatrach. Nikt nie zaspał i komplet uczestników zajechał do Zakopanego, które przywitało ich piękną słoneczną pogodą. Śniegu wszędzie było pod dostatkiem bo jednak wiadomo – zimowa stolica Polski. Autokar zaparkowano przy dolnych Krupówkach. Część z całej grupy nie wyobrażała sobie wizyty w Tatrach bez zdobytego szczytu i udała się na Nosal. Inni korzystali z hojności swoich patronów zawodowych Barbary i Katarzyny a także świętego od prezentów świątecznych Mikołaja i robili zakupy na kiermaszu pod Gubałówką. O 15:00 wyjazd na kwaterę i 16:00 obiadokolacja a potem lekki odpoczynek przed imprezą integracyjną, którą zaplanowano na godz 20:00. Zdrowia i sił wystarczyło wszystkim prawie do 1:00. Czas przy muzyce i tańcach szybko mijał ale sił musiało jeszcze starczyć na dzień następny.

5.Konkurs plastyczny. Kilka tygodni temu w przedszkolu został ogłoszony rodzinny konkurs plastyczny pt: „Ulubiona książeczka”. Celem konkursu było uświadomienie rodzicom i innym opiekunom małych dzieci, że kontakt ze słowem czytanym sprawia dziecku ogromną radość i w znaczący sposób wpływa na harmonijny rozwój jego osobowości. Organizatorem wyżej wymienionego konkursu był Zarząd Osiedla „Pionierów” we współpracy z Publicznym Przedszkolem nr 5 w Jastrzębiu Zdroju. Dnia 03.12.2013 nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu. Przed ogłoszeniem wyników, dzieci przedstawiły program artystyczny, były to wiersze i piosenki o książkach. Przewodniczący zarządu osiedla Mirosław Lęga przeczytał fragment bajki pt: „O rybaku i złotej rybce”. Na zakończenie imprezy wiedząc, jak ważne jest dla dzieci docenienie ich trudu rozdano nagrody wszystkim dzieciom, które brały udział w konkursie pt. „Moja książeczka”.

6.Mistrzowie dziecięcej szachownicy. Zarząd Osiedla Pionierów gościł w dniu 5.12.2013 reprezentantów szkół SP- 5, SP- 6, SP- 12, SP- 18 oraz SP- 15 z Żor na III Mikołajkowym Turnieju Szachowym. Dzieci przybyły na turniej w towarzystwie rodziców oraz opiekunów Kółek Szachowych. Tego typu turnieje pozwalają na pierwsze rywalizacje w turniejach, gry z zegarem ze szczególnym nastawieniem na naukę i zainteresowanie grą w szachy przez dzieci uczęszczające na zajęcia kół szachowych w szkołach. Rozwijają one nie tylko umiejętności intelektualne i pobudzają wyobraźnię dzieci, kształtowaną poprzez rozwiązywanie zadań i kombinacji szachowych, ale także naturalnie zagospodarowują im wolny czas.

7.Dzieci w schronisku dla zwierząt. Co roku w wyniku nieprzemyślanych prezentów świątecznych, kilka tysięcy psów zostaje porzuconych. Dziecko zajęło się inną zabawką, a piesek został na boku, więc trzeba było się go pozbyć. W rzeczywistości zwierzęta trafiają na bruk, lub do pobliskich schronisk. Wyjazdowa lekcja przyrody klas 4-6 Szkoły Podstawowej nr 6 do schroniska dla zwierząt pozwoliła na pokazanie ich losu. Karolina Jesionek z kl. 6a w swoim wypracowaniu napisała: "Dnia 21 listopada 2013r. samorządy klasowe 4-6 wraz z paniami uczącymi przyrody pojechały do schroniska dla zwierząt w Jastrzębiu – Zdroju. Wyjazd ten doszedł do skutku dzięki wsparciu, jakie otrzymaliśmy od Zarządu Osiedla PIONIERÓW. Serdecznie za to dziękujemy.”(....)

8.Konkurs:,,Moja Szkoła – moje Osiedle. W dniu 4 grudnia 2013 r. w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 w Jastrzębiu- Zdroju wyłoniono zwycięzców Szkolnego Konkursu Plastycznego na najlepszy plakat, pt.: „Moja Szkoła – moje Osiedle”. Organizatorem konkursu był Zarząd Osiedla Pionierów we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 5. Inspiracją do wyboru i realizacji konkursu było 45-lecie powstania szkoły. Tego rodzaju konkursy wyzwalają u dzieci poczucie więzi ze szkołą, osiedlem, miastem. Uczą patriotyzmu w tym lokalnym wymiarze. Dają odczuć uczestnikom znaczenie swojej pracy dla całości i jej wpływu na efekt końcowy.

9.Środki finansowe przeznaczone dla osiedla na rok 2014. Oddano w Urzędzie Miasta szczegółowy podział środków finansowych przeznaczonych dla Osiedla Pionierów w roku 2014. Przedstawia się on następująco:

SPORT: 2 500 zł – całość przeznaczono na zakup pucharów i medali

KULTURA: 4 500 zł – z tej kwoty 3500 zł przeznaczono na zakup usługi artystyczne

                     - natomiast 1000 zł przeznaczono na zakup nagród (gry i zabawki)

10.Podsumowano wstępnie roczną działalność Zarządu Osiedla Pionierów gdzie podczas tego roku zrealizowano następujące zadania ujęte w planie działalności zarządu na 2013:

5-6 styczeń - NARTY Białka Tatrzańska - Bolesław LEPCZYŃSKI

9-10 luty - NARTY Białka Tatrzańska - Bolesław LEPCZYŃSKI

17-22 luty - Ferie na stoku z Pionierami - Bolesław LEPCZYŃSKI

23 luty - Kulig z Kubalonki do Stecówki - Wiesława KOSOWSKA

9-10 marzec - NARTY Białka Tatrzańska - Bolesław LEPCZYŃSKI

20-21 kwiecień - Dolina Chochołowska (krokusy) - Mirosław LĘGA

27 kwiecień - Śląskie Klimaty - Bolesław LEPCZYŃSKI

13 maj - krzewy i drzewka ozdobne -Bolesław LEPCZYŃSKI

19 maj - Skrzyczne - Barania Góra - Bolesław LEPCZYŃSKI

7-9 czerwiec - PIENINY - Bolesław LEPCZYŃSKI

23 czerwiec - Festyn dziecięcy - Wiesława KOSOWSKA

28-29 czerwiec - Warszawa - Mirosław LĘGA

6 lipiec - Spływ kajakowy - Wiesława KOSOWSKA

13-14 lipiec - z Dolina Piątki na Morskie Oko - Bolesław LEPCZYŃSKI

27 lipiec - WISŁA-Tydzień Kultury Beskidzkiej - Bolesław LEPCZYŃSKI

4 wrzesień - Piknik w ,,Darze Serca" - Grzegorz KRYSMAN

Zrezygnował - Festyn Dzień Sąsiada - Marcin FARYNA

20-22 wrzesień - Czerwone Wierchy - Bolesław LEPCZYŃSKI

25 wrzesień - Grzybobranie - Mirosław LĘGA

2 październik - Grzybobranie - Grzegorz KRYSMAN

13 październik - Błatnia, Brenna, Klimczok - Mirosław LĘGA

19-20 październik - Zakopane - Bolesław LEPCZYŃSKI

Październik - Owocowo-warzywne stworki, konkurs w PP-4 - zarząd osiedla

23 październik - Barwy jesieni-konkurs w PP-4 - zarząd osiedla

26 październik - Barwy Jesieni - Mirosław LĘGA

14 listopad - Zebranie Mieszkańców – sprawozdanie - Mirosław LĘGA

15 listopad - Turniej Piłki Siatkowej w SP-6 - zarząd osiedla

23 listopad- Modlniczka - fabryka bombek - Wiesława KOSOWSKA

28 listopad - ANDRZEJKI - zabawy i wróżby w SP-5 - zarząd osiedla

30.11 - 1 grudzień - Impreza w Zakopanym - Mirosław LĘGA

1 grudzień - Ciasteczkowe wróżby, disco i magiczny popis w SP-6 - zarząd osiedla

3 grudzień - Rodzinny konkurs plastyczny w PP-5 - zarząd osiedla

5 grudzień - III Mikołajkowy Turniej Szachowy dla dzieci - Bolesław LEPCZYŃSKI

13.12.2013 - KONKURS: Moja Szkoła - moje Osiedle - zarząd osiedla

21.12.2013 - Turniej Charytatywny w SP-5 - zarząd osiedla

21.12.2013 - Świąteczny Turniej Tenisa Stołowego - Grzegorz KRYSMAN

Tak znaczna ilość zrealizowanych zadań była możliwa dzięki dużemu zaangażowaniu większej części członków zarządu osiedla. Ilość zrealizowanych zadań przez członków zarządu wyniosła – 35.

Oprócz godzin przepracowanych społecznie przy realizacji w/w zadań, które trudno określić w ramach czasowych członkowie Zarządu Osiedla Pionierów wiele czasu poświęcali na rozwiązywanie interwencji mieszkańców w terenie. Do zadań statutowych należą także dyżury podczas których przepracowano w 2013 roku społecznie 213 godzin.

Ilość przepracowanych godzin w roku 2013 podczas dyżurów w zarządzie osiedla na ul. Mazurska 2 przez członków zarządu przedstawia się następująco:

CZARNOTA Tomasz – 16 , FARYNA Marcin – 14 , KOSOWSKA Wiesława – 35,  KRYSMAN Grzegorz - 46, LEPCZYŃSKI Bolesław – 48, LĘGA Mirosław – 47, HOŁUBEK Magdalena – 7

11.Wykaz odbytych dyżurów członków zarządu w wymiarze godzinowym (m-cu/narastająco)

(4/131) M. LĘGA,  (0/66) T. CZARNOTA,  (0/60) M. FARYNA,  2/111) W. KOSOWSKA

(3/136) G. KRYSMAN,    (4/138) B. LEPCZYŃSKI ,    (3/7) M. HOŁUBEK od 14.11.2013

STATUT OSIEDLA: § 16 Przewodniczący oraz pozostali Członkowie Zarządu Osiedla są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem Ogólnym Mieszkańców Osiedla i mogą być przez Zebranie to odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia Statutu i uchwał Zebrania lub też dopuścili się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska.

§ 31 1. Zebranie Ogólne Mieszkańców Osiedla może odwołać Przewodniczącego Zarządu Osiedla lub któregokolwiek z Członków Zarządu Osiedla zgodnie z § 16 niniejszego Statutu: 1) na wniosek 1/10 mieszkańców osiedla, 2) na umotywowany wniosek Prezydenta Miasta.

12.W posiedzeniu zarządu uczestniczyli n/w członkowie:

             Lepczyński B,     Kosowska W,       Lęga Mirosław,   Krysman G,    Hołubek M.