pionierzy

Dokumenty

Protokół z działalności zarządu STYCZEŃ 2014

PROTOKÓŁ nr 1/2014

z posiedzenia Zarządu Osiedla Pionierów w dniu 28.01.2014

 

1.Odczytanie protokołu z posiedzenia Zarządu Osiedla Pionierów z dnia 17.12.2013

2.Sprawozdanie z dyżurów i interwencji:

- w czasie dyżurów zgłosili się mieszkańcy budynku Kaszubska 12 z interwencją na piśmie dotyczącej kontenerów ze śmieciami w której napisali: - ,,zmuszeni jesteśmy oglądać z naszych okien nieporządek wokół przepełnionych kontenerów, tj. porozrzucane śmieci, brud i ogólnie ujmując – wysypisko śmieci. Widok ten napawa nas obrzydzeniem i powoduje dyskomfort w życiu codziennym. Latem w otwartych kontenerach roją się muchy i wszelkie robactwo co uniemożliwia nam otwieranie okien, nie wspominając już o nieznośnym fetorze rozkładających się resztek żywności i śmieci. Uważamy też, że miejsce gdzie ustawione są kontenery jest skażone przez bywalców barów piwnych, którzy sikają przy kontenerach. Kontenery są myte w miejscu ich użytkowania a brud płynie ulicą pod naszymi oknami. Z tą sytuacją chcemy definitywnie skończyć !!!”.

 3.Plan dyżurów w miesiącu LUTY 2014

             4.02.2014 - HOŁUBEK Magdalena, LĘGA Mirosław

           11.02.2014 - LEPCZYŃSKI Bolesław, KRYSMAN Grzegorz

           18.02.2014 - LĘGA Mirosław, LEPCZYŃSKI Bolesław

           25.02.2014 - posiedzenie całego Zarządu Osiedla Pionierów

4.Pionierzy otwarli sezon narciarski. Jak było? To pierwsze pytanie jakie nam towarzyszyło od momentu przyjazdu z naszego pierwszego w tym roku wypadu na narty w Trzech Króli 4-6 stycznia. Pytanie o tyle uzasadnione, że mało kto w Polsce słyszał o warunkach do realizacji tej zimowej pasji jaką jest narciarstwo. Z pierwszymi śladowymi oznakami zimy spotkaliśmy się dopiero w Nowym Targu. Widoczne w oddali Tatry były ośnieżone ale większą pokrywę śnieżną na ich szczytach widzieliśmy parokrotnie już we wrześniu. Z niecierpliwością czekamy na wjazd do Białki Tatrzańskiej. Wreszcie naszym oczom ukazuje się ośnieżony wielki kompleks narciarski Kotelnica Białczańska wraz z budynkami i basenami Term Białka. W tym momencie byliśmy już pewni, że nasz długi weekend spędzimy ze wszystkimi jego atrakcjami.

5.Prezydent Miasta odpowiedział na nasze pismo z 11.12.2013 dotyczące oświetleń ulicznych w Osiedlu Pionierów w którym czytamy: Miasto w związku z likwidacją sieci napowietrznych przez Tauron, podjęło się budowy nowego oświetlenia ziemnego w okresie sierpień – grudzień 2013. W poprzednim oświetleniu ilość lamp wynosiła 48 szt, natomiast w nowo wybudowanym ilość lamp wynosi 83 szt z układami oszczędnościowymi redukcji mocy. W odpowiedzi na przedstawione punkty między innymi czytamy:

- wymieniono słupy parkowe z oprawami kulistymi na wysokie przy chodniku bloku nr 1 ul. Kurpiowska, wynikiem czego uzyskano lepsze oświetlenie parkingu. Przy hydroforni nie przewiduje się dodatkowego słupa, aktualnie wokół parkingu są 4 słupy, co jest wystarczającym oświetleniem tego rejonu.

- potwierdzamy konieczność doświetlenia tego parkingu (Pomorska), jednak inwestorem budowy parkingu była spółdzielnia Jas-Mos, na etapie wydawania uzgodnień i warunków technicznych wyznaczyliśmy potrzebę zasilenia dodatkowego oświetlenia parkingu, z czego na etapie budowy zrezygnowano. W związku z tym wniosek należy skierować do Jas-Mos.

6.Biały stok na Podhalu. Gdzieś na pograniczu pomiędzy nocą a dniem w sobotę 11 stycznia 2014 z parkingu ,,Lidla” rusza pełen autokar ludzi. To Pionierzy wyjeżdżają na swój drugi w tym sezonie dwudniowy wypad na narty do Białki Tatrzańskiej. Sława tego ośrodka przyciąga tłumy narciarzy, o kolejkach pod wyciągami lepiej nie wspominać, szczególnie w weekendy. Jest zaliczana do największych centrów narciarskich w Polsce ze względu na bardzo dobre warunki do uprawiania sportów zimowych. Jednak wielu w autokarze ze sceptycyzmem podchodzi do dzisiejszego wyjazdu na narty. Wysokie dodatnie temperatury sprawiały, że w całej Polsce śniegu jest jak na lekarstwo. Czy będą warunki do szusowania?Emocje z powodu tej wielkiej niewiadomej robią swoje ale tylko do momentu gdy z dala ukazuje się biały stok z siecią wyciągów.

7.Za osiągnięcia i wpadki w 2013. Koniec roku sprzyja podsumowaniom. Wzorem innych, również członkowie Niezależnej Inicjatywy Mieszkańców, postanowili przyznać wyróżnienia. Nagrodzeni koniczynkami (oczywiście czterolistnymi) zostali ci, których działalność w zeszłym roku wzbudziła szacunek działaczy NIM. Pokrzywami wyróżnieni zostali zaś ci, którzy zapewne woleliby, aby o ich dokonaniach nie przypominać. Pragniemy pochwalić się, że wśród nagrodzonych jest także nasz zarząd.                                                                 ,,Zarząd Osiedla Pionierów: koniczynka za działania na rzecz integracji mieszkańców z wyróżnieniem dla Bolesława Lepczyńskiego za wsparcie idei społeczeństwa obywatelskiego".

8.Trzeci już z kolei wyjazd na narty i do term w Białce Tatrzańskiej zorganizowany przez Zarząd Osiedla Pionierów w dniu 25 stycznia był inny od tych, które odbyły się niemal w wiosennej aurze. Teraz na zbiórkę zmierzaliśmy przy siarczystym mrozie. Zapowiadane mrozy czuło się na odsłoniętych policzkach także po przyjeździe do Białki, ale bielutki stok i padający śnieg sprawiał, że nikt nie zwracał uwagi na takie ,,błahostki”. Na parking podjechały jeszcze dwa inne autokary z mieszkańcami Jastrzębia-Zdroju a więc nasze miasto miało silną grupę na stoku w liczbie ok. 150 narciarzy. W drugi dzień poranne słońce sprawiało, że temperatura wydawała się być wyższa niż wskazywały termometry. Wysoko przy górnej stacji wyciągu Omena Mensah realizowała program TVN o nazwie ,,Projekt Zima”, coś w rodzaju festynu jakich wiele podczas naszych wyjazdów do Białki Tatrzańskiej.

9.Życie przy wysypisku śmieci. W zasadzie news powinien być zatytułowany ,,Życie na wysypisku śmieci” bo prawdę powiedziawszy mieszkańcy budynków Kaszubska 11 i 12 podchodząc do okien swoich mieszkań mają widok na duży plac z kontenerami przeznaczonymi na odpady gospodarstw domowych czyli ogólnie mówiąc śmieci. Są one znoszone w to miejsce z sześciu wieżowców oraz pawilonu w którym funkcjonuje pięć podmiotów gospodarczych. Dlatego nie należy się dziwić, że mieszkańcy jednego lub drugiego budynku co jakiś czas nie wytrzymują takiego stanu i próbują poprzez interwencję coś zmienić z tą trudną dla nich niekomfortową sytuacją.

10.Budżet Obywatelski – opinia zarządu. Niedostateczna akcja promocyjna wśród mieszkańców. Środki powinny być wydatkowane na rozbudowę infrastruktury o charakterze trwałym lub modernizację już istniejącej. Podział środków w oparciu o kryterium obszaru jednostki jest nie celowe i powoduje uprzywilejowanie sołectw, które korzystają już z dobrodziejstw funduszu sołeckiego. Kryteria powinny obejmować tereny zurbanizowane niewykorzystywane do produkcji rolniczej i leśnej. Celowe jest wprowadzenie preferencji dla osiedli o położeniu peryferyjnym, które w poprzednich latach były niedoinwestowane.

11.Wykaz odbytych dyżurów członków zarządu w wymiarze godzinowym (m-cu 16/701 narastająco)

(4/135) M. LĘGA, (1/67) T. CZARNOTA, (0/60) M. FARYNA, (0/111) W. KOSOWSKA

(4/140) G. KRYSMAN, (4/142) B. LEPCZYŃSKI , (3/10) M. HOŁUBEK od 14.11.2013

STATUT OSIEDLA: § 16 Przewodniczący oraz pozostali Członkowie Zarządu Osiedla są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem Ogólnym Mieszkańców Osiedla i mogą być przez Zebranie to odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia Statutu i uchwał Zebrania lub też dopuścili się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska.

§ 31 1. Zebranie Ogólne Mieszkańców Osiedla może odwołać Przewodniczącego Zarządu Osiedla lub któregokolwiek z Członków Zarządu Osiedla zgodnie z § 16 niniejszego Statutu: 1) na wniosek 1/10 mieszkańców osiedla, 2) na umotywowany wniosek Prezydenta Miasta.

12.W posiedzeniu zarządu uczestniczyli n/w członkowie:

    Lepczyński B,     Lęga Mirosław,      Krysman G,          Hołubek M.