pionierzy

Dokumenty

Protokół z działalności zarządu KWIECIEŃ - 2014

PROTOKÓŁ nr 4/2014

z posiedzenia Zarządu Osiedla Pionierów w dniu 29.04.2014

 

1.Odczytanie protokołu z posiedzenia Zarządu Osiedla Pionierów z dnia 25.03.2014

 

2.Sprawozdanie z dyżurów i interwencji: brak interwencji

 

3.Plan dyżurów w miesiącu MAJ 2014

          6.05.2014 - LĘGA Mirosław, LEPCZYŃSKI Bolesław

        13.05.2014 - HOŁUBEK Magdalena, LĘGA Mirosław

        20.05.2014 - KRYSMAN Grzegorz, KOSOWSKA Wiesława

        27.05.2014 - posiedzenie całego Zarządu Osiedla Pionierów

 

4.Pierwsze wyjście na szlak. Po zimowym okresie naszych narciarskich wypadów, weekend 5-6 kwiecień był pierwszym wyjściem na tatrzańskie szlaki górskie. Na ten moment czekało bardzo wielu bo też wiosna, która u nas w Jastrzębiu Zdroju rozkwitła forsycjami i magnoliami zachęcała do spacerów i kontaktu z naturą. Dobrym miejscem w Tatrach na wiosenny spacer jest podejście do Morskiego Oka. Właśnie w tym kierunku do Palenicy Białczańskiej wyruszył pełen autokar z 54 ,,Pionierami”. Po przekroczeniu barierek TPN wszyscy ruszyli w kierunku schroniska górskiego przy Morskim Oku. Trasa 8 km zwana przez górali żartobliwie ,,ceprostradą” jest niezbyt wymagającą i doskonałą na pierwszy rozruch po zimowym okresie. Biorąc jednak pod uwagę jeszcze zejście w dół szlak pieszy urasta w tym momencie do 16 km, a to już nie są przelewki. W tym przypadku słabsi mogli podratować się jazdą góralskimi bryczkami, ale ta przyjemność do tanich nie należy.

 

5.Festyn dla dzieci. Przedyskutowano sprawę organizacji imprezy dla najmłodszych mieszkańców naszego osiedla. Podjęto decyzję o zorganizowaniu FESTYNU dla dzieci w oparciu o jeden z placów zabaw znajdujący się na naszym terenie. Postanowiono przeznaczyć na ten cel 2500 zł ze środków będących w dyspozycji zarządu. Imprezę zaplanowano na dzień 18 maj od godziny 14:00 – 19:00. Za sprawy organizacyjne związane z festynem odpowiedzialna: Wiesława Kosowska.

 

6.Dzień Dziecka. Postanowiono zorganizować wyjazd dla dzieci do świata marzeń w Inwałdzie wraz z opiekunami. Znajduje się tam park rozrywki DINOLANDIA, PARK MINIATUR oraz WAROWNIA. Przejazd autokarem dla dzieci gratis natomiast opiekunowie częściowa odpłatność. Wyjazd 1 czerwca godz 8:00. Do 20 maja zapisy tylko dla dzieci lub opiekunów z Osiedla Pionierów – ma to związek z gratisowym i ulgowym przejazdem autokaru. Od 21 maja uzupełnienie pełnego składu uczestników bez ograniczeń.

 

7.Nasi w Zakopanym. W pierwszy dzień planowano wizytę w Dolinie Chochołowskiej, ale w związku z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi Mirek Lęga, który był szefem tej wyprawy dokonał ,,roszady” programu i w pierwszy dzień zaliczono Termy oraz Krupówki co pozwoliło im ujść na sucho przed deszczową aurą. Jednak większość oczekiwała na drugi dzień kiedy to po ,,roszadzie” programu mieliśmy pójść do Doliny Chochołowskiej. Poranne słońce dawało nadzieję na wspaniałe warunki na tą długą wędrówkę największą doliną tatrzańską. Wszyscy mieliśmy okazję zobaczyć jakie spustoszenie w drzewostanie zrobił halny, który szalał w tym rejonie w grudniu 2013 roku. Wiele lat musi upłynąć żeby przy pomocy ludzi a także samej przyrody dolina zabliźniła swoje rany jakie jej zadał niszczycielski żywioł. A co z krokusami? Oczywiście były. Może nie tak liczne jak podczas naszego ostatniego pobytu ale przecież nie zawsze można trafić w szczytowy okres kwitnienia. Przyroda też ma swoje kaprysy.

 

8.Aktywny wypoczynek. Ta forma działalności zarządu cieszy się nadal dużą popularnością wśród mieszkańców i sympatyków Osiedla Pionierów. Wynajęte autokary jeżdżą z kompletem uczestników a koszt dzięki profitom z grupowego rozliczenia jest znacznie niższy od indywidualnych wyjazdów. Nie bez znaczenia jest w tej działalności integracja społeczności lokalnej. Ludzie którzy byli dla siebie obcy teraz rozmawiają ze sobą, komentują ostatnie wyjazdy, planują następne. W szare, monotonne dni wpleciony został element aktywnego weekendu w plenerze: narty, rajdy, kajaki, grzyby itp. W związku z tą działalnością omówiono stan przygotowań do następnych wyjazdów. 11.05.2014 – Rajd górski SKRZYCZNE – BARANIA GÓRA – BIAŁA WISEŁKA, koszt 15 zł/os (komplet) 24-25.05.2014 – ZAKOPANE w stronę Giewontu, koszt 85 zł/os z noclegiem i wyżywieniem (zapisy) 6-8.06.2014 (trzy dni) – PIENINY, koszt 150 zł/os, umowy podpisane, ogłoszenia i zapisy

 

9.Budżet Obywatelski. Zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały Nr XVII.151.2013 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w dniu 30 kwietnia kończy się 5 i 6 etap Harmonogramu Konsultacji Budżetu Obywatelskiego. Zgodnie z powyższym wszystkie wnioski powinny być już zweryfikowane i zaopiniowane pod względem formalno-prawnym, z dokonaną wyceną projektów oraz zaopiniowane przez Komisję Bezpieczeństwa i Samorządu Terytorialnego RM. Zarząd Osiedla Pionierów oczekuje na przekazanie wszystkich wniosków zweryfikowanych pozytywnie i negatywnie celem przedłożenia ich mieszkańcom do akceptacji. Przewodniczący osiedla Mirosław Lęga ustali w Urzędzie Miasta termin Ogólnego Zebrania Mieszkańców w sprawie wyboru poprzez głosowanie projektu lub projektów i podjęcie stosownej uchwały przez mieszkańców osiedla. Należy pamiętać, że projekt lub max. dwa projekty w sumie nie mogą przekroczyć kwoty 86 809 zł.

 

10.Wykaz odbytych dyżurów członków zarządu w wymiarze godzinowym (m-cu 25/752 narastająco)

(5/145) M. LĘGA,     (2/70) T. CZARNOTA,     (2/63) M. FARYNA,     (4/116) W. KOSOWSKA

(4/150) G. KRYSMAN,     (5/155) B. LEPCZYŃSKI ,     (3/17) M. HOŁUBEK od 14.11.2013

STATUT OSIEDLA: § 16 Przewodniczący oraz pozostali Członkowie Zarządu Osiedla są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem Ogólnym Mieszkańców Osiedla i mogą być przez Zebranie to odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia Statutu i uchwał Zebrania lub też dopuścili się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska.

§ 31 1. Zebranie Ogólne Mieszkańców Osiedla może odwołać Przewodniczącego Zarządu Osiedla lub któregokolwiek z Członków Zarządu Osiedla zgodnie z § 16 niniejszego Statutu: 1) na wniosek 1/10 mieszkańców osiedla, 2) na umotywowany wniosek Prezydenta Miasta.

 

11.W posiedzeniu zarządu uczestniczyli n/w członkowie:

Lepczyński B,    Lęga Mirosław,    Krysman G,    Kosowska W,    Hołubek M.