pionierzy

Dokumenty

Protokół z działalności zarządu MAJ - 2014

PROTOKÓŁ nr 5/2014

z posiedzenia Zarządu Osiedla Pionierów w dniu 27.05.2014

 

1.Odczytanie protokołu z posiedzenia Zarządu Osiedla Pionierów z dnia 29.04.2014

2.Sprawozdanie z dyżurów i interwencji:

Zarząd Osiedla Pionierów w dniu 6.05.2014 napisał: Zwracamy się do Prezydenta Miasta i Przewodniczącego Rady Miasta z protestem związanym z weryfikacją wniosków do Budżetu Obywatelskiego jakie zostały złożone w Urzędzie Miasta w dniu 4 marca 2014 a więc zgodnie z wyznaczonym terminem. Wszystkie oprotestowane wnioski mieszkańców usytuowane są na gruntach Gminy a koszty realizacji poszczególnych projektów mieszczą się w granicach kwoty 86 809 zł. (…..)Zarząd Osiedla Pionierów nie jest autorem żadnego ze złożonych wniosków. Wszystkie zostały złożone przez grupy inicjatywne mieszkańców. Może one nie są doskonałe ani precyzyjne ale to oni zwykli mieszkańcy uruchomili swoją aktywność po to by zmienić coś w swoim otoczeniu bo w końcu to jest ich Budżet Obywatelski stworzony z myślą o nich. Pozwólmy żeby mieszkańcy dokonali samodzielnego wyboru jednego projektu lub dwóch z grupy tych które posiadają weryfikację formalno-prawną. Prosimy o nie gaszenie zapału tych ludzi w zarodku.

3.Plan dyżurów w miesiącu CZERWIEC 2014

             3.06.2014 - LĘGA Mirosław, LEPCZYŃSKI Bolesław

           10.06.2014 - HOŁUBEK Magdalena, KRYSMAN Grzegorz

           17.06.2014 - KRYSMAN Grzegorz, KOSOWSKA Wiesława

           24.06.2014 - posiedzenie całego Zarządu Osiedla Pionierów

4.PIONIERZY: Budżet Obywatelski 2014. Twój pomysł – wspólne działanie. Budżet Obywatelski w Jastrzębiu Zdroju stał się faktem i wchodzi w następny etap jego realizacji. Należy przypomnieć, że w tej sprawie Rada Miasta podjęła Uchwałę Nr XVII.151.2013 w dniu 28 listopad 2013 wraz z załącznikami, które regulują sprawy związane z wprowadzeniem jej w życie. Osiedle Pionierów w wyniku podziału środków otrzymało na ten cel z Budżetu Miasta kwotę 86 809 zł. Z założenia, ale i także z nazwy budżet został stworzony dla obywateli po to żeby każdy z nas mógł aktywnie uczestniczyć współrządzeniu oraz współodpowiedzialności za środowisko lokalne w którym przyszło nam żyć.

W dniu 6 maja wszystkie propozycje mieszkańców po weryfikacji w Urzędzie Miasta zostały przekazane zarządowi osiedla celem poinformowania wnioskodawców oraz wszystkich mieszkańców o jej wynikach. W dniu 7 maja wyniki weryfikacji opublikowano na stronie internetowej Osiedle Pionierów i ustalono datę Zebrania Ogólnego Mieszkańców na dzień 2 czerwiec 2014 godz 17:00 w Szkole Podstawowej nr 5. Termin zebrania uzgodniono z w-ce prezydentem Krzysztofem Baradziejem.

5.Jastrzębie Zdrój bez azbestu. To cel nadrzędny jaki powinien przyświecać wszystkim mieszkańcom naszego miasta. Jest on realizowany nie tylko przez Urząd Miasta ale także wszystkie spółdzielnie mieszkaniowe Jastrzębia. Jednak nie wszyscy podzielają tą bezdyskusyjną potrzebę likwidacji tego problemu w swoich spółdzielniach. Środki na ten cel z Unii Europejskiej kurczą się i z roku na rok są coraz mniejsze. Może dojść do sytuacji, że ich w ogóle nie będzie i budynki, które nie rozwiążą tego problemu w odpowiednim czasie będą musiały to zrobić za własne pieniądze bez zewnętrznych dotacji. Wszyscy wiemy, że obowiązek zdjęcia takich elementów spoczywa na właścicielu budynków i należy go wykonać w nieprzekraczalnym terminie do 2032 roku. Niestety w naszym mieście największym “posiadaczem” budynków gdzie kiedyś zastosowano na docieplenia tego typu wyroby jest Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa. Dzisiaj aktualnie w Osiedlu Pionierów prowadzone są prace na budynkach Kaszubska 11, Śląska 18-22 oraz Śląska 53-57. Należy mieć nadzieję że tempo tych prac prowadzonych w zakresie likwidacji płyt azbestowych zostanie utrzymane.

6.Dali radę pogodzie! Chociaż padał deszcz to się nie dali. W weekend (11 maja) grupa najbardziej zatwardziałych miłośników gór wyruszyła w Beskid Śląski. Wszystko odbyło się pod egidą osiedla pionierów. Plany były ambitne – przemarsz ze Skrzycznego na Baranią Górę. Swoją wędrówkę zaczęli z Hali Jaworzyny i kierowali się na Skrzyczne. Na początku pogoda była słoneczna. A wychodzące zza chmur słońce dawało spore nadzieje. Nie mogło zabraknąć wizyty w schronisku na Skrzycznem. A potem w drogę – kierunek Malinowska Skała. W tym miejscu pojawił się deszcz i grupa podzieliła się na dwie części. Jedni poszli na Baranią, drudzy na Przełęcz Salmopolską. Pierwsza grupa w strugach deszczu zdobywała górę, druga – po niedługiej drodze bawiła się w karczmie. Wszyscy zakończyli wycieczkę zadowoleni. Każdy zrealizował swój cel i poczuł się usatysfakcjonowany.

7.Impreza na Mazurskiej. To była impreza! Było gwarno, skocznie i głośno. Każdy chętny otrzymał watę na patyku, wstęp na trampolinę lub dmuchane zjeżdżalnie. Wszystkich bawili klauni, wymyślając przeróżnego rodzaju konkurencje i zagadki. A jeśli do tego dodać, że sobie tylko wiadomymi sposobami, załatwiono pogodę, co po deszczowym tygodniu wcale nie było aż takie pewne, to mamy prawdziwy sukces organizacyjny. Tak w skrócie wyglądał festyn dla dzieci, który zorganizowało osiedle Pionierów (18 maja). Jak co roku działacze osiedlowi pomyśleli o najmłodszych i zafundowali im chwile radości. Na placu zabaw przy ul. Mazurskiej (w sąsiedztwie siedziby osiedla) aż roiło się od milusińskich i ich rodziców – było tłoczno i radośnie.

8.Śniadanie na Kalatówkach. Weekend 24-25 maj . Piękna słoneczna pogoda a więc nie ma co siedzieć w domu i grupa 53 osób rusza z Pionierami w Tatry. Plan minimum to Hala Kondratowa z przewyższeniem terenu 325 m. Jednak wielu z uczestników miało bardziej ambitne plany. Już w autokarze podczas niespełna czterogodzinnej jazdy zaczęły się tworzyć grupy dla których celem był Giewont a także dwutysięcznik Kopa Kondracka. Przed godziną 10 dojeżdżamy do Ronda Jana Pawła II i szybka przesiadka na Busy. Po chwili cała grupa dociera do Kuźnic skąd rozpoczynamy pierwszy etap naszej wspinaczki jaką jest podejście na Kalatówki. W momencie gdy ostatnie osoby podchodziły do schroniska większości z naszych zdobywców już nie było, już realizowali następne etapy wdrapywania się na szczyty , które sami zaplanowali. Kalatówki w maju to soczysta zieleń, niesamowite widoki i nasłoneczniony stok, które to walory mogą odebrać chęć do dalszego kontynuowania wyprawy. Dlatego krótki odpoczynek oraz drugie śniadanie na Kalatówkach było ograniczone do niezbędnego minimum.

9.Plany i zamierzenia w czerwcu. Już 1 czerwca w Dzień Dziecka wyjazd z dziećmi wraz z opiekunami do ,,Świata Marzeń” w Inwałdzie. W tym przypadku darmowy przejazd autokarem dla dzieci i 50% zniżka dla opiekunów to prezent od zarządu. Zebranie Ogólne Mieszkańców w dniu 2 czerwca będzie podsumowaniem społecznej działalności za rok 2013 oraz omówieniem i głosowaniem nad wnioskami do Budżetu Obywatelskiego. Realizacja remontów w roku 2014 i plany na 2015 to tematy niezwykle ważne dla lokalnej społeczności. Wyjazd w Pieniny 6-8 czerwca przygotowany i zapięty na ostatni guzik. Rozpoczęto zapisy na spływ kajakowy rzeką Mała Panew w dniu 20 lipca. W trakcie ustalania jest wyjazd na inaugurację Tygodnia Kultury Beskidzkiej.

10.Wykaz odbytych dyżurów członków zarządu w wymiarze godzinowym (m-cu 13/765 narastająco)

(3/148) M. LĘGA,   (1/71) T. CZARNOTA,  (0/63) M. FARYNA,   (1/117) W. KOSOWSKA

(2/152) G. KRYSMAN,  (4/159) B. LEPCZYŃSKI , od 14.11.2013 (2/19) M. HOŁUBEK - *(36) A. WĄSIK

STATUT OSIEDLA: § 16 Przewodniczący oraz pozostali Członkowie Zarządu Osiedla są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem Ogólnym Mieszkańców Osiedla i mogą być przez Zebranie to odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia Statutu i uchwał Zebrania lub też dopuścili się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska.

§ 31 1. Zebranie Ogólne Mieszkańców Osiedla może odwołać Przewodniczącego Zarządu Osiedla lub któregokolwiek z Członków Zarządu Osiedla zgodnie z § 16 niniejszego Statutu: 1) na wniosek 1/10 mieszkańców osiedla, 2) na umotywowany wniosek Prezydenta Miasta.

11.W posiedzeniu zarządu uczestniczyli n/w członkowie:

Lepczyński B,  Hołubek M,   Czarnota T.