pionierzy

Dokumenty

Protokół z działalności zarządu CZERWIEC - 2014

PROTOKÓŁ nr 6/2014

z posiedzenia Zarządu Osiedla Pionierów w dniu 24.06.2014

 

1.Odczytanie protokołu z posiedzenia Zarządu Osiedla Pionierów z dnia 27.05.2014

2.Sprawozdanie z dyżurów i interwencji:

3.Plan dyżurów w miesiącu LIPIEC 2014

             1.07.2014 - LĘGA Mirosław, KOSOWSKA Wiesława

             8.07.2014 - LEPCZYŃSKI Bolesław, LĘGA Mirosław

           15.07.2014 - KRYSMAN Grzegorz, HOŁUBEK Magdalena

           22.07.2014 - KOSOWSKA Wiesława, HOŁUBEK Magdalena

           29.07.2014 - posiedzenie całego Zarządu Osiedla Pionierów

4.W krainie marzeń. Po niezwykle udanym festynie zorganizowanym dla dzieci w dniu 18 maja na placu zabaw przy pawilonie nr 2 przyszedł czas na zapowiedziany wyjazd do Inwałdu w Dzień Dziecka. Wszyscy zebrali się 1 czerwca o godzinie 7:45 w wyznaczonym miejscu na ulicy Łowickiej i punktualnie o 8:00 autokar rusza w kierunku Inwałdu, małego miasteczka położonego pomiędzy Wadowicami i Andrychowem. Pierwszym punktem programu był Park Dinozaurów i Rozrywki Dinolandia gdzie mieliśmy umówione wejście z przewodnikiem na godz 9:30. Mieszka tutaj ponad 50 różnej wielkości dinozaurów. Nie tylko one są mieszkańcami Parku Dinozaurów. Znajdują się w nim również pterozaury, ichtiozaury i wiele innych prehistorycznych stworzeń.

Następnym punktem naszego pobytu był Park Miniatur do którego weszliśmy z przewodnikami o godz 13:00.Największą atrakcją Parku są tutaj oczywiście dziesiątki modeli najsławniejszych cudów architektonicznych z całego świata zbudowane w skali 1:25, m.in. Wieża Eiffla, Colosseum, Big Ben czy Bazylika Świętego Piotra. Zachwycają starannością wykonania oraz doskonałym wkomponowaniem w urokliwy teren. Sami naocznie mogliśmy się przekonać o tym , że w jednym dniu możemy być obok Muru Chińskiego a za chwilę w Watykanie. W parku znajduje się ponad 50 miniaturowych budowli charakterystycznych dla różnych państw: Australii, Grecji, Włoch, Polski, Chin, Francji i Meksyku.

5.Zebranie Ogólne Mieszkańców zostało wyznaczone na dzień 2 czerwiec (poniedziałek) o godz 17:00 w Szkole Podstawowej nr 5. W programie zebrania było między innymi: sprawozdanie zarządu z działalności za rok 2013, sprawy związane z Budżetem Obywatelskim, remonty w osiedlu oraz wnioski i interwencje mieszkańców. Urząd Miasta był reprezentowany przez sekretarza Grzegorza Dulembę oraz naczelnik infrastruktury Marię Pilarską. Władze samorządowe reprezentowała radna Lucyna Maryniak a Straż Miejską dzielnicowy z naszego osiedla Piotr Jaromin.

Pierwszym punktem zebrania było sprawozdanie zarządu z działalności za rok 2013, które przebiegło bardzo sprawnie i zostało ono przyjęte jednogłośnie. W drugim punkcie omawiano sprawy związany z nowym elementem w życiu społeczności lokalnych, jakim jest Budżet Obywatelski. Władza i urzędnicy zechcieli podzielić się swoimi uprawnieniami w części dotyczącej Budżetu Miasta i wydzielili jego skrawek do dyspozycji mieszkańców. W osiedlu Pionierów zostało to szeroko rozpropagowane i grupy mieszkańców z różnych części osiedla złożyły sześć wniosków, które terminowo zostały złożone w kancelarii Urzędu Miasta w celu weryfikacji w zakresie formalno – prawnym.

Ostatni punkt zebrania dotyczył remontów jakie zostaną wykonane w osiedlu w roku 2014. Nie wygląda to imponująco bo zostanie wymieniony zaledwie ,,kawałek” chodnika na ulicy Kaszubskiej, jakieś prace będą robione w ,,Darze Serca” oraz zostanie poczyniona inwestycja w postaci ,,Siłowni na wolnym powietrzu” w okolicach ulicy Pomorskiej. Dlatego też więcej uwagi poświęcono wnioskom remontowym, które rozrastają się do rozmiarów ,,litanii do naszych władz” i są przenoszone z roku na rok bez nadziei na realizację.

Całe zebranie można określić jako bardzo konstruktywne i można je zaliczyć do lepszych w ostatnich latach, ale też osoby reprezentujące Urząd Miasta przygotowane były do niego nad wyraz dobrze. Na tym zebraniu nikt nie stracił swojego cennego czasu.

6.Sprawozdanie oraz uchwały. Całość dokumentacji dotyczącej Zebrania Ogólnego Mieszkańców wraz z przegłosowanymi uchwałami dotyczącymi Budżetu Obywatelskiego została przekazana w dniu 5.06.2014 do Urzędu Miasta.

7.Spływ wstęgą Dunajca. Tym razem nie Tatry, ale Pieniny były celem wyprawy Pionierów w weekend 6-8 czerwca. Wyjazd nastąpił planowo w piątkowy ranek. Program taki sam jak w roku ubiegłym: kościółek w Dębnie, Krościenko, Trzy Korony, spływ Dunajcem, Szczawnica, szczyt Wysokiej, Wąwóz Homole, Jaworki, Niedzica, Czorsztyn, termy w Szaflarach no i oczywiście Kacwin, który stał się dla nas główną kwaterą podczas tej wyprawy. Baczny obserwator powie: - program niemożliwy do realizacji z przypadkowo zebraną grupą ludzi o różnej kondycji i możliwościach fizycznych. A jednak daliśmy rady.

8.Brak odpowiedzi na protest. W dniu 9.05.2014 złożono pisemny protest w imieniu mieszkańców do Prezydenta Miasta oraz Przewodniczącego Rady Miasta w sprawie nieprawidłowości dotyczących weryfikacji wniosków do Budżetu Obywatelskiego. Do końca czerwca nie wpłynęło żadne wyjaśnienie ze strony czynników odpowiedzialnych za ostateczną weryfikację tych wniosków. Zdajemy sobie sprawę, że tych sytuacji nie można było wyjaśnić i brak odpowiedzi jest jakąś odpowiedzią na uzasadniony protest.

9.Spływy kajakowe oraz Tydzień Kultury Beskidzkiej. Trwają intensywne prace nad przygotowaniem tych wyjazdów. Zapisy robione są na bieżąco a umowy autokarowe już podpisane.

10.Wykaz odbytych dyżurów członków zarządu w wymiarze godzinowym (m-cu 25/790 narastająco)

(4/152) M. LĘGA,  (1/72) T. CZARNOTA,   (1/64) M. FARYNA,   (6/123) W. KOSOWSKA

(4/156) G. KRYSMAN, (4/163) B. LEPCZYŃSKI , od 14.11.2013 (5/24) M. HOŁUBEK *[(36) A. WĄSIK]

STATUT OSIEDLA: § 16 Przewodniczący oraz pozostali Członkowie Zarządu Osiedla są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem Ogólnym Mieszkańców Osiedla i mogą być przez Zebranie to odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia Statutu i uchwał Zebrania lub też dopuścili się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska.

§ 31 1. Zebranie Ogólne Mieszkańców Osiedla może odwołać Przewodniczącego Zarządu Osiedla lub któregokolwiek z Członków Zarządu Osiedla zgodnie z § 16 niniejszego Statutu: 1) na wniosek 1/10 mieszkańców osiedla, 2) na umotywowany wniosek Prezydenta Miasta.

11.Posiedzenie zarządu nie odbyło się z powodu wczasów paru członków zarządu. Dyżur: Hołubek M.