pionierzy

Dokumenty

Protokół z działalności zarządu STYCZEŃ - 2012

PROTOKÓŁ nr 1/2012

z posiedzenia Zarządu Osiedla Pionierów w dniu 31.01.2012

 

1.Odczytanie protokołu z posiedzenia Zarządu Osiedla Pionierów w dniu 20.12.2011

2.Sprawozdanie z dyżurów i interwencji:

Mieszkaniec ulicy Warmińskiej napisał 22.12.2011 - ,,Wnioskuję o zmianę organizacji ruchu tak by cały przejazd przez "podkowę" Warmińskiej był jednokierunkowy (a nie tylko na odcinku 70-80%). Rzecz w tym że niejednokrotnie mam problem z wjazdem na Warmińską a to za sprawą samochodów które wyjeżdżają z Biedronki, z pod dwóch bloków od 1-13, 2-14 i tych które parkują wzdłuż chodnika przy drodze. Bardzo często trudno się minąć. Zakazów postoju nie ma sensu stawiać bo ludzie gdzieś muszą parkować a sprawa wyglądała by zupełnie inaczej gdyby na całej Warmińskiej obowiązywał ruch jednokierunkowy”.

Noclegownia i bałagan przy pawilonach - W dniu wczorajszym 13.01.2012 podczas przeglądu realizacji zgłoszonych przez zarząd osiedla interwencji mieszkańcy zwrócili nam uwagę na bałagan jaki panuje przy pawilonach na ulicy Warmińskiej. Dokładne miejsce znajduje się przy deptaku prowadzącym z ulicy Łowickiej do ulicy Warmińskiej. Z jednej strony śmietnisko które nie jest uprzątane od miesięcy a z drugiej pomieszczenie na odpady które adoptowali bezdomni na swoje potrzeby noclegowe. Rejon tych pawilonów od dłuższego czasu ma problemy z należytym utrzymaniem porządku na swoim terenie. Zgłoszenie wraz z dokumentacją zdjęciową przesłano do Straży Miejskiej

3.Plan dyżurów w miesiącu LUTY 2012

         7.02.2012 - KOSOWSKA Wiesława,   LĘGA Mirosław

       14.02.2012 - LĘGA Mirosław,       KRYSMAN Grzegorz

       21.02.2012 - LEPCZYŃSKI Bolesław,   CZARNOTA Tomasz

       28.02.2012 - posiedzenie całego Zarządu Osiedla Pionierów

4.Zarząd Osiedla Pionierów , od 2012 roku wychodzi z nową propozycją i rozpoczyna regularne wyprawy dla miłośników białego szaleństwa. Wybraliśmy ośrodek „Kotelnica” w Białce-Tatrzańskiej , ze względu na atrakcyjność tego miejsca i duże możliwości rekreacyjno-wypoczynkowe . Właśnie tam chcemy wspólnie cieszyć się z jazdy na wspaniale przygotowanych stokach . Pierwszy wyjazd od 6 do 8 stycznia mamy już za sobą i trzeba przyznać , że udał się w 100 % ! Dopisała nam pogoda , a program wycieczki przypadł do gustu uczestnikom. Mamy zdobyte nowe doświadczenie i wiemy już jak robić wyjazdy tego typu , aby sprostać oczekiwaniom.

5.Na ulicy Warmińskiej policja wyegzekwowała oznakowanie ''Zakaz postoju'' na odcinku tej drogi wręczając osobom parkującym niezgodnie z oznaczeniem mandaty karne. Wzburzeni mieszkańcy przyszli 10.01.2012 i 11.01.2012 z tą sprawą do zarządu osiedla z prośbą o ostateczne uregulowanie tego problemu z uwzględnieniem korzystnych rozwiązań dla wszystkich użytkowników tej drogi.W związku z powyższym Zarząd Osiedla Pionierów zebrał się na specjalnym posiedzeniu w dniu 12.01.2012 na którym postanowiono przekazać temat do rozwiązania przez stosowną komisję Urzędu Miasta rozpatrującą sprawy związane z ruchem drogowym na terenie miasta. Pismo dotyczące tej sprawy wystosowano w dniu 16.01.2012 do Prezydenta Miasta.

6.Miejsce publiczne. W publikacji przedstawiliśmy opinie na temat klatek schodowych widziane oczyma Policji, Straży Miejskiej, Spółdzielni Mieszkaniowej, które muszą jednak w efekcie końcowym uwzględniać prawo własności ludzi zamieszkałych w tych budynkach wielorodzinnych. Zarząd Osiedla Pionierów na wstępie tego newsa wskazuje źródła obowiązującego prawa w Polsce. Zaprezentowane w nim opinie prawne mówią o tym że obowiązujące przepisy nie definiują, czym jest miejsce publiczne. Jednak na podstawie orzecznictwa Sądu Najwyższego za miejsce publiczne uważa się każde miejsce dostępne dla nieograniczonej liczby osób. Dalsze interpretacje oparte na orzecznictwie SN doprowadzają do dość niefortunnego określenia klatek schodowych jako miejsce publiczne a więc miejsca dostępnego dla wszystkich. Taka interpretacja daje legitymację każdej obcej osobie do przebywania na klatce schodowej budynku mieszkalnego. W tym miejscu należy wyraźnie zaznaczyć, że żadna opinia prawna nie stanowi źródła prawa powszechnie obowiązującego. Opinie i interpretacje na ten temat nie są w stanie wytrzymać konfrontacji z Prawem rzeczowym, które jest prawem bezwzględnym, czyli skutecznym erga omnes - "wobec wszystkich".

7.Osiedle Pionierów bez gimnazjum. W dniu 18.01.2012 na posiedzeniu Komisji Edukacji Rady Miasta radni postanowili poprzeć zamiar połączenia ZSH z ZS nr 7 (wcześniej brano pod uwagę ZS nr 2). Przewodnicząca Komisji radna Anna Toborowicz uznała zaproponowane zmiany za konieczne ze względu na niż demograficzny. Rada Miasta na pierwszym posiedzeniu w 2012 roku, w dniu 26 stycznia przegłosowała uchwały związane z reorganizacją tych placówek oświatowych. W związku z tym z dniem 1 września 2012 z jastrzębskiej mapy edukacyjnej zniknie nazwa Zespół Szkół Handlowych i zastąpi ją – Zespół Szkół nr 7. W jej skład wejdą szkoły, które dotychczas tworzą ZSH oraz ZS nr 7 a nowym miejscem Zespółu Szkół nr 7 będzie Osiedle Gwarków dawny budynek ZSH. Do Zarządu Osiedla Pionierów nie wpłynęły żadne interwencje mieszkańców dotyczące tak ważnej dla nich sprawy jaką jest likwidacja jedynego gimnazjum w osiedlu.

8.Zarząd Osiedla Pionierów po raz drugi zorganizował trzydniowy wyjazd dla narciarzy . Jako miejsce noclegowe wybraliśmy Poronin , natomiast radości z jazdy dostarczał nam wyciąg Kotelnica w Białce Tatrzańskiej , do którego codziennie dowoził nas autokar . Można się było wyszaleć na wszystkich , dostępnych trasach zjazdowych. W sobotę pooglądaliśmy zawodowych snowboardzistów , którzy pokazywali swoje sztuczki na wydzielonym odcinku stoku . W niedzielę skorzystaliśmy z kompleksu basenów termalnych Bania , tuż obok stacji narciarskiej Kotelnica . Gorące termalne źródła , zjeżdżalnie , jacuzzi i mnóstwo atrakcji pozwoliły nam się zrelaksować po intensywnym wysiłku na deskach . Do Jastrzębia-Zdroju wróciliśmy w godzinach popołudniowych .

9.Wykaz odbytych dyżurów członków zarządu w wymiarze godzinowym (m-cu/narastająco)

(4/41) M. LĘGA,       (3/25) T. CZARNOTA,     (2/29) M. FARYNA,      (5/41) W. KOSOWSKA

(5/47) G. KRYSMAN,         (7/46) B. LEPCZYŃSKI,       (3/25) A.WĄSIK

STATUT OSIEDLA: § 16 Przewodniczący oraz pozostali Członkowie Zarządu Osiedla są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem Ogólnym Mieszkańców Osiedla i mogą być przez Zebranie to odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia Statutu i uchwał Zebrania lub też dopuścili się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska.

§ 31 1. Zebranie Ogólne Mieszkańców Osiedla może odwołać Przewodniczącego Zarządu Osiedla lub któregokolwiek z Członków Zarządu Osiedla zgodnie z § 16 niniejszego Statutu: 1) na wniosek 1/10 mieszkańców osiedla, 2) na umotywowany wniosek Prezydenta Miasta.

10.W posiedzeniu zarządu uczestniczyli n/w członkowie – podpisy

Lepczyński Bolesław                  Krysman Grzegorz                     Kosowska Wiesława

                           Czarnota Tomasz                                  Lęga Mirosław