pionierzy

Dokumenty

Protokół z działalności zarządu LUTY - 2012

PROTOKÓŁ nr 2/2012

z posiedzenia Zarządu Osiedla Pionierów w dniu 28.02.2012

1.Odczytanie protokołu z posiedzenia Zarządu Osiedla Pionierów w dniu 31.01.2012

2.Sprawozdanie z dyżurów i interwencji:

Treść interwencji przesłanej do Straży Miejskiej - Witam serdecznie. Przesyłam wiadomość jaką otrzymałem od mieszkańca osiedla, który zgłasza problem i prosi o interwencję w sprawie dwóch rozbitych i zdewastowanych samochodów osobowych pozostawionych na parkingu przy skrzyżowaniu ul. Ślaskiej i Mazowieckiej. Miejsce zgłoszonej interwencji zostało sprawdzone osobiście. Proszę o potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz podjęcie interwencji w powyższej sprawie. Za zarząd - Mirosław Lęga.

W dniu 26.02.2012 mieszkaniec budynku Śląska 19 napisał - Witam, proszę o interwencję w sprawie młodzieży i DZIECI które dzień i w nocy przebywają w suszarni bloku przy ul. Śląskiej 19 . Palą papierosy piją alkohol Spółdzielnia Mieszkaniowa nie reaguje ,Straż Miejska stwierdziła że nie może nic zrobić dlatego wysyłam tą wiadomość do lokalnych mediów Zarządu Osiedla i naszych Posłów licząc że Wy skierujecie odpowiednie służby aby rozwiązać ten problem i POMÓC rodzinom tych dzieci skoro rodzice nie chcą lub nie mogą sobie z tym poradzić”.

3.Plan dyżurów w miesiącu MARZEC 2012

          6.03.2012 - LĘGA Mirosław, KOSOWSKA Wiesława

        13.03.2012 - CZARNOTA Tomasz, KRYSMAN Grzegorz, WĄSIK Arkadiusz

        20.03.2012 - FARYNA Marcin, LEPCZYŃSKI Bolesław

        27.03.2012 - posiedzenie całego Zarządu Osiedla Pionierów

4.Zarząd zwrócił się z prośbą do Pani dyrektor MOSiR Zofii FLOREK o nieodpłatne przekazanie dla dzieci i młodzieży szkolnej biletów wstępu na obiekty MOSiR i dzięki jej uprzejmości otrzymał po 50 szt biletów na Lodowisko JASTOR i Krytą Pływalnię LAGUNA. W ramach programu STOP NUDZIE pragniemy wskazać dzieciom i młodzieży alternatywę na inne spędzenie czasu niż ,,posiadówki” na klatkach schodowych, piwnicach i holu naszych budynków mieszkalnych. Naszym celem jest przełamanie wszechobecnego stereotypu u młodzieży że w naszym mieście nic się nie dzieje i nie ma gdzie pójść.

5. Dzięki zaangażowaniu mieszkańca osiedla Pionierów, który powiadomił mundurowych o dewastacji w rejonie ulicy Kaszubskiej kosza na śmieci, policjanci jastrzębskiej prewencji zatrzymali trzech wandali”. Nasza kampania na rzecz bezpieczeństwa w osiedlu Pionierów przynosi efekty. Ludzie coraz odważniej reagują na przypadki dewastacji mienia i wybryki chuligańskie na naszym terenie. Naszym celem było zburzenie muru obojętności na tego rodzaju przypadki. Proszę o zwrócenie uwagi na to, że samo działanie Policji było też natychmiastowe i z góry nastawione na sukces. Grupy pijanych osób wracających z kierunku ulicy Pomorskiej deptakiem czy też ulicą Kaszubską przez plac zabaw za ,,Wyrwigroszem” w godzinach 1:00 – 4:00 czuły się już bezkarne. Współdziałanie mieszkańców i Policji przyniosło sukces zgodnie z programem ,,Nie reagujesz – akceptujesz !”.

6.Masa spadkowa. Ulice miasta nie mogą zamienić się w złomowisko. W wielu miastach Straż Miejska wypowiedziała zdecydowaną wojnę właścicielom samochodów, którzy zamiast na własny koszt odstawić je na złomowisko, wolą odkręcić tablice rejestracyjne i zostawić grat na osiedlowym parkingu. Mieszkańcy doskonale znają swoje prawa ale niestety często zapominają o obowiązkach. Dlatego Straż Miejska poprzez swoje działania powinna uświadamiać właścicieli zalegających wraków o bilansie strat i zysków gdyż przyczyną takiego stanu rzeczy jest często ignorancja oraz niewiedza właścicieli pojazdów o możliwości pozbycia się nieużytkowanego auta. Szeroka informacja o możliwości zminimalizowania kosztów z tytułu posiadania lub w ostateczności z tytułu usunięcia i parkowania pojazdu przez jego odprowadzenie do uprawnionych punktów recyklingu zapewne zmobilizuje wielu właścicieli do uregulowania stanu prawnego tych pojazdów. Walka z ulicznymi wrakami nie jest zadaniem łatwym. Jednak takie działania przyczyniają się do znaczącego podniesienia zaufania mieszkańców do władz miejskich.

7.Zarządu Osiedla Pionierów w dniach 17-19 luty , już po raz trzeci zorganizował weekendowy wyjazd dla narciarzy. Radości z jazdy , tradycyjnie dostarczał nam kompleks Kotelnica w Białce Tatrzańskiej , do którego codziennie dowoził nas autokar. W sobotę , po intensywnych jazdach na stoku , mogliśmy zrelaksować się przy czteroosobowej kapeli góralskiej , smakując przysmaków kuchni regionalnej. Kolejną gratkę mieli fani motoryzacji , którzy mogli przejechać się kilkoma , najnowszymi suvami Mercedesa z napędem na cztery koła. Wystarczyło mieć przy sobie prawo jazdy i dowód osobisty . W niedzielę , część grupy skorzystała z basenów termalnych Bania , inni wybrali się na ponad 20 kilometrową wyprawę na skuterach śnieżnych , jeszcze inni po prostu poszli pojeździć na deskach .

8.Zarząd Osiedla Pionierów wystąpił z kolejną inicjatywą skierowaną do mieszkańców Jastrzębia. W ramach naszej akcji pod nazwą „Stop nudzie” będą zorganizowane zajęcia aerobiku dla osób powyżej 18 roku życia, które będą odbywały się w sali gimnastycznej SP nr 6, przy ul. Śląskiej, a prowadzącą to pani radna Iwona Rosińska, absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Górnej granicy wieku nie ma, decyduje głównie samopoczucie i kondycja fizyczna. Zajęcia będą odbywały się w każdy poniedziałek o godzinie 18:15. Pierwsze zajęcia odbyły się 27.02.2012 i wzięło w nich udział ok. 60 osób.

9.Żeby nie zwalniać tempa Zarząd Osiedla Pionierów przygotowuje się do zorganizowania dla wszystkich chętnych kursu ,,Żeglarza Jachtowego”. We współpracy z Turystycznym Klubem Żeglarskim „KABESTAN” pragniemy zaprosić mieszkańców Osiedla Pionierów ale również wszystkich mieszkańców Jastrzębia-Zdroju na kurs przygotowujący do egzaminu na pierwszy stopień wtajemniczenia żeglarskiego czyli Żeglarza Jachtowego. Kurs będzie miał charakter dwuetapowy. Pierwszy teoretyczny odbędzie się w kwietniu natomiast praktyka na przełomie maja i czerwca na Zalewie Rybnickim. Kurs zakończy się egzaminem zorganizowanym w ramach powyższego kursu.

10.W piśmie do administracji Spółdzielni Mieszkaniowej JasMos napisaliśmy: - Do Zarządu Osiedla Pionierów wpłynęła interwencja od mieszkańca Waszych zasobów mieszkalnych. Problem zapewne tkwi w niezabezpieczonych pomieszczeniach piwnicznych lub wynajętych lokatorowi, które on udostępnił swoim dzieciom. Prosimy o zapoznanie się ze sprawą i podjęcie kroków w celu rozwiązania tego problemu. Pragniemy także poinformować że problem został przekazany Policji i Straży Miejskiej gdyż takie miejsca bez kontroli osób dorosłych powodują zachowania patologiczne wśród dzieci i młodzieży jak ucieczki z domu, wagary, picie alkoholu, zażywanie narkotyków oraz różnego rodzaju inne zachowania przestępcze. Tego rodzaju zgłoszeń nie można bagatelizować.

11.Wykaz odbytych dyżurów członków zarządu w wymiarze godzinowym (m-cu/narastająco)

(3/44) M. LĘGA,      (1/26) T. CZARNOTA,       (0/29) M. FARYNA,         (3/44) W. KOSOWSKA

          (1/48) G. KRYSMAN,            (4/50) B. LEPCZYŃSKI,        (3/28) A.WĄSIK

STATUT OSIEDLA: § 16 Przewodniczący oraz pozostali Członkowie Zarządu Osiedla są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem Ogólnym Mieszkańców Osiedla i mogą być przez Zebranie to odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia Statutu i uchwał Zebrania lub też dopuścili się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska.

§ 31 1. Zebranie Ogólne Mieszkańców Osiedla może odwołać Przewodniczącego Zarządu Osiedla lub któregokolwiek z Członków Zarządu Osiedla zgodnie z § 16 niniejszego Statutu: 1) na wniosek 1/10 mieszkańców osiedla, 2) na umotywowany wniosek Prezydenta Miasta.

12.W posiedzeniu zarządu uczestniczyli n/w członkowie – podpisy

Lepczyński B,         Kosowska W,         Krysman G,        Wąsik A,           Lęga M.