pionierzy

Dokumenty

Protokół z działalności zarządu MARZEC - 2012

PROTOKÓŁ nr 3/2012

z posiedzenia Zarządu Osiedla Pionierów w dniu 27.03.2012

1.Odczytanie protokołu z posiedzenia Zarządu Osiedla Pionierów w dniu 28.02.2012

2.Sprawozdanie z dyżurów i interwencji:

Interwencja przesłana do Straży Miejskiej - Pragniemy przekazać interwencję mieszkańców, która była już do nas zgłoszona 19.03.2012. Dotyczy ona schodów na drugim podejściu od strony Pawilonów na ulicy Mazurskiej w stronę ulicy Śląskiej. Sytuację przedstawia fotografia, którą przesyłamy w załączniku. Na tym podejściu odspoiły się kostki na schodach stwarzając zagrożenie dla przechodniów. Ponadto odpadła glazura i oczekujemy że ktoś z inspektorów dokona oględzin stanu technicznego.

3.Plan dyżurów w miesiącu KWIECIEŃ 2012

                  3.04.2012 - CZARNOTA Tomasz, WĄSIK Arkadiusz

                10.04.2012 - LĘGA Mirosław, FARYNA Marcin

                17.04.2012 - LEPCZYŃSKI Bolesław, KOSOWSKA Wiesława

                24.04.2012 - posiedzenie całego Zarządu Osiedla Pionierów

4.Nagromadzenie się niezałatwianych spraw osiedlowych było powodem spotkania Pionierów z Przewodniczącym Rady Miasta p. Tadeuszem Sławikiem w dniu 27.02.2012. Nasze rozgoryczenie jest wynikiem widocznego zaniedbania infrastruktury osiedlowej gdzie jak sami zmierzyliśmy do wymiany jest 2250 metrów bieżących chodników. Niektóre z nich są w takim stanie, że powinny być wyłączone z użytkowania. Wielu drobnych spraw zgłaszanych przez mieszkańców w ogóle nie bierze się pod uwagę a one rzutują w dużym stopniu na sytuację w osiedlu.

5.W dniu 1 marca 2012 komisja rozwiązująca problemy bezpieczeństwa ruchu drogowego pod przewodnictwem naczelnik Wydziału Infrastruktury Urzędu Miasta p. Marii Pilarskiej spotkała się na wizji lokalnej z mieszkańcami ulicy Warmińskiej. Całe spotkanie i rozmowy odbyły się w atmosferze rozwiązywania problemu. Bardzo rzeczowe wyjaśnienia Pani Naczelnik pozwoliły na spojrzenie i uwzględnienie racji każdej z wypowiadających się stron. Ostateczne decyzje odnośnie oznakowania terenu zapadną do miesiąca. Natomiast parking na drodze publicznej nie może być oznaczony i oddany do użytku jakiejś grupie mieszkańców bo jest on publiczny a więc dostępny dla wszystkich. W sprawie budowy parkingu dla konkretnego budynku na jego nieruchomości rozmowy mieszkańców powinny się toczyć w spółdzielni mieszkaniowej.

6.,,Siła państwa i jego rozwój zależą w dużej mierze od mądrej i sprawnej pracy samorządów, tak aby dla wszystkich w domu ojczystym starczyło chleba i żeby nikt nie czuł się zapomniany" – te słowa Jana Pawła II legły u podstaw działalności naszego gospodarza Grzegorza Matusiaka, któremu Zarząd Osiedla Pionierów złożył kurtuazyjną wizytę. Spotkanie odbyło się 5 marca 2012 w jego biurze poselskim, które zostało niedawno otwarte na ulicy Mazowieckiej 2. Pan poseł ceni sobie współpracę z organizacjami a przede wszystkim z jednostkami pomocniczymi miast gdzie skupiają się problemy ludzi zamieszkałych na danym terenie. Chce służyć im poradami prawnymi oraz interpelacjami, które pomogą rozwiązywać zagmatwane i nieraz trudne sprawy lokalnych społeczności. W swojej działalności Zarząd Osiedla Pionierów gotowy jest do współpracy ponad podziałami politycznymi z każdym kto wyraża taką chęć. W naszej działalności nie uzewnętrzniamy swoich preferencji politycznych a skupiamy się na działalności dla ludzi, którzy powierzyli nam reprezentowanie tego lokalnego środowiska.

7.Na spotkaniu w dniu 12.03.2012 Prezydenta Miasta z zarządami osiedli i sołectw nasz Zarząd Osiedla Pionierów zaprezentował swoje stanowisko w kwestii podziału środków pochodzących z budżetu miasta, które przeznaczone są na integrację jego mieszkańców. Zostało ono sformułowane także jako pismo i skierowane do Prezydenta Miasta oraz Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 7.03.2012. W piśmie zwróciliśmy uwagę na to, że każdy Samorząd Osiedla w Polsce działa na podstawie stosownej ustawy dającej równe szanse rozwoju tej formy demokracji na terenach osiedli czy dzielnic. Jednak poszczególne statuty osiedli w miastach różnią się w znacznym stopniu między sobą bo są określane uchwałami Rady Miasta. Działalność naszych zarządów jest bardzo mocno ograniczona statutem, który w znacznym stopniu próbuje centralizować uprawnienia samorządowe wokół Rady Miasta. Tymczasem siła samorządności tkwi w aktywnym społeczeństwie ulokowanym w osiedlach i sołectwach. To tutaj należy pobudzić ludzi do działania po to by Rada Miasta oraz Prezydent Miasta mogli skutecznie nim zarządzać.

8.WYNAJMĘ , DO WYNAJECIA , SPRZEDAM SKLEP itd. to coraz częstszy widok na budynkach, w których kiedyś były miejsca pracy. Czy Jastrzębski handel umiera? Przez ostatnie lata model światowego handlu zmienił się bardzo znacząco. W naszym mieście również powstało kilka sklepów wielkopowierzchniowych, galerie handlowe itd. Duże sklepy zepchnęły na boczny tor sklepy osiedlowe. Zarząd Osiedla Pionierów w dniu 14.03 spotkał się w tej sprawie z panią Teresą Zamaryka, która jest prezesem Zrzeszenia Kupców Miasta Jastrzębie. Planujemy wspólną kampanię informacyjną: prelekcje, wykłady i konferencje, o tym jak pieniądz przechodzi z ręki do ręki, jak to wszystko działa, dlaczego właśnie warto wspierać i chronić swój lokalny rynek.

9.Stok Kotelnica Białczańska aż cztery razy gościł, w tym roku, narciarzy z osiedla Pionierów, którzy właśnie w ten sposób, aktywnie spędzali swój wolny czas. Jastrzębianie czynnie podziwiali uroki tatrzańskiej zimy. Nie zabrakło kuligów, szaleństwa na stoku, zabawy przy muzyce góralskiej oraz kąpieli w źródłach termalnych. Ostatni wyjazd narciarski odbył się 9.03 – 11.03.2012. „Stop nudzie” to dewiza osiedla Pionierów. Niedawno ruszyły zajęcia aerobiku, wkrótce zacznie się kurs żeglarski, będą jednodniowe wypady w pobliskie Beskidy. Już można zapisywać się na wycieczkę do Malborka i na własnej skórze przeżyć „oblężenie” tego największego zamku krzyżackiego.

10.W celu zwiększenia świadomego współuczestniczenia społeczeństwa w działaniach ratowniczych wprowadzony jest obowiązek realizowany przez właściwe organy administracji rządowej i samorządowej polegający na propagowaniu zasad udzielania pierwszej pomocy w środkach masowego przekazu. Bardzo często o naszym życiu decydują sekundy. Co może być powodem, że może ich zabraknąć, gdy liczymy na natychmiastową pomoc? Co utrudnia pracę ludziom, którzy ratują nasze życie? O tym wszystkim rozmawialiśmy z członkiem Zarządu Osiedla Pionierów, a zarazem zawodowym ratownikiem medycznym Marcinem Faryną. Było to nasze pierwsze spotkanie z problematyką ratownictwa medycznego i mamy nadzieję nie ostatnie. Musimy pamiętać o tym, że każdy z nas ma także wpływ na to czy karetka jadąca na sygnale do osoby potrzebującej pomocy wygra wyścig z czasem. Patrz: www.pionierzy.jasnet.pl

11.We wtorek 20 marca w siedzibie zarządu gościł Jerzy Lis radny miasta Jastrzębie-Zdrój, zastępca przewodniczącego Komisji Polityki Gospodarczej i Bezrobocia oraz członek Komisji Skarbu. Celem zasadniczym naszego spotkania było wzajemne poznanie a także wymiana poglądów i oczekiwań co do kierunków rozwoju naszego miasta. Oczywiście nie bez znaczenia była także tematyka związana bezpośrednio z pracą radnego w poszczególnych komisjach Rady Miasta. Oto niektóre fragmenty z autorskich jego wypowiedzi:

W sprawie inwestycji - ,,oferta Inwestycyjna Miasta znajduje się w Internetowej Bazie Danych, miasto bierze udział w różnego rodzaju targach inwestycyjnych. Niestety prawda jest taka, że miasto nie jest atrakcyjne dla potencjalnych inwestorów: brak dojazdu (szansę ta stwarza budowa Drogi Głównej Południowej), wysokie zarobki w kopalniach wymuszają na potencjalnych inwestorach również oferowanie przynajmniej na podobnym poziomie zarobków.”

W sprawie bezrobocia - ,,w Jastrzębiu-Zdroju jest ponad 60 tys., osób w wieku produkcyjnym, z tego pracuje ok. 30.000 osób, 3700 zarejestrowanych jest jako osoby bezrobotne. Jedynie ok.10 tys. Mieszkańców Jastrzębia-Zdroju pracuje w JSW S.A. pozostałe osoby znajdują zatrudnienie w „budżetówce” i sektorze prywatnym”.

W sprawie środków dla osiedli i sołectw - ,,Gdyby ode mnie to zależało, to każde osiedle miałoby po 5 tys. złotych plus dodatkowo po 20gr na każdego mieszkańca..... Niestety władze miasta nie wyrażały zgody na naszą propozycję. Chciałbym, aby sytuacja ta uległa zmianie, aby dotacja uzależniona była od wielkości osiedla czy sołectwa. Taką propozycję klub radnych SLD z wielką radością poprze.”

W sprawie targowiska - ,,W sprawie targowiska Miasto zawsze gra na zwłokę, początkowo planowano utopijne wersje modernizacji, następnie nie wyrażono zgody na jego modernizację. Obecnie, gdy są pieniądze i jest projekt w miarę realny do wykonania za 4,5 mln zł okazało się, że o teren upomnieli się spadkobiercy byłego właściciela tego terenu sprawa zostanie przekazana Prezydentowi Tych do rozstrzygnięcia. Wszystko to potrwa i uniemożliwi zaplanowaną już w tegorocznym budżecie miasta jego kompleksową modernizację.”

W sprawie Jaru Południowego - ,,O Jar Południowy zabiegam od chwili, gdy po raz pierwszy zostałem wybrany w 1984r. na radnego........ Niestety nie wszystko zgodnie z planami można było zrealizować. Z uwagi na toczące się od kilku już lat postępowanie przed Prezydentem Tychów w sprawie zwrotu nieruchomości Miasto nie podejmuje żadnych działań i nowych inwestycji na terenie rekreacyjnym Jaru Południowego.”

W sprawie komunikacji kolejowej - ,,Oczywiście mieszkańcy mogą liczyć na przywrócenie pasażerskiej komunikacji kolejowej w Jastrzębiu-Zdroju. Jednak jest to zadanie regionalne, i na tym etapie powinno być rozwiązywane. Miasto może jedynie monitować, znajdować sojuszników i starać się o sfinansowanie. Obecnie Miasto złożyło do Marszałka Województwa wniosek o przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu Jastrzębia-Zdroju poprzez zaplanowanie do budowy w latach 2014-2020 linii kolejowej łączącej Jastrzębie-Zdrój z Żorami i Katowicami. Przeszkodami są sprawy formalne, brak możliwości finansowania tego typu zadań przez Miasto, może to być realizowane jedynie na szczeblu regionalnym. Region otrzyma pieniądze z UE na ten cel i wówczas będzie szansa zrealizować nasz projekt.”

Poprosiliśmy Pana Radnego o interpelację, dlaczego Osiedle Pionierów jest tak dyskryminowane w remontach chodników, że po przemierzeniu wszystkich chodników do remontu w osiedlu, długość ich wynosi 2255 metrów. Wręczyliśmy Panu Radnemu w tej sprawie news pt. 2255 metrów do normalności oraz fotkę z dokonywanych pomiarów z częścią opisową na odwrocie. Fotka obrazuje fatalny stan chodnika na części wylotowej ulicy Pomorskiej, który to odcinek jest głównym szlakiem komunikacji pieszej mieszkańców osiedli Pionierów i Arki Bożka do Jaru Południowego i dalej marketów OBI i CARREFOUR - ,,Dziękuję za zaufanie, interpelację złożę, jak również będę wnioskował, aby w przyszłorocznym budżecie znalazły się środki na realizację Waszych postulatów. Uważam, że zadania, które nie wymagają dużych nakładów finansowych a stwarzają istotne problemy mieszkańcom, powinny być w pierwszym rzędzie załatwiane.”

12.Wykaz odbytych dyżurów członków zarządu w wymiarze godzinowym (m-cu/narastająco)

(4/48) M. LĘGA,    (1/27) T. CZARNOTA,      (4/33) M. FARYNA,        (3/47) W. KOSOWSKA

(3/51) G. KRYSMAN,        (4/54) B. LEPCZYŃSKI,       (3/31) A.WĄSIK

STATUT OSIEDLA: § 16 Przewodniczący oraz pozostali Członkowie Zarządu Osiedla są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem Ogólnym Mieszkańców Osiedla i mogą być przez Zebranie to odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia Statutu i uchwał Zebrania lub też dopuścili się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska.

§ 31 1. Zebranie Ogólne Mieszkańców Osiedla może odwołać Przewodniczącego Zarządu Osiedla lub któregokolwiek z Członków Zarządu Osiedla zgodnie z § 16 niniejszego Statutu: 1) na wniosek 1/10 mieszkańców osiedla, 2) na umotywowany wniosek Prezydenta Miasta.

13.W posiedzeniu zarządu uczestniczyli n/w członkowie – podpisy

Lepczyński Bolesław,   Wąsik Arkadiusz,    Kosowska Wiesława,  Faryna Marcin,  Krysman Grzegorz,   Lęga Mirosław