pionierzy

Dokumenty

Protokół z działalności zarządu KWIECIEŃ - 2012

PROTOKÓŁ nr 4/2012

z posiedzenia Zarządu Osiedla Pionierów w dniu 24.04.2012

 1.Odczytanie protokołu z posiedzenia Zarządu Osiedla Pionierów w dniu 27.03.2012

 2.Sprawozdanie z dyżurów i interwencji:

- W dniu 22 kwietnia 2012 o godz 7:00 i 8:30 otrzymaliśmy interwencję od mieszkańców o bałaganie pozostawionym po nocy 21/22 kwietnia w rejonie Osiedla Pionierów. Jedno zgłoszenie dotyczyło opon pozostawionych na ulicy Mazowieckiej na terenie Osiedla Gwarków. Wystarczy że ktoś nieodpowiedzialny puści te opony w dół tej drogi na nadjeżdżający samochód osobowy. Zwrócono także uwagę na gazon kwiatowy, który powinien być wypełniony kwiatami. Tymczasem jest jakby przewrócony i wypełniony rosnącymi już chwastami.

Drugie zgłoszenie dotyczy wyrwanych koszy na śmieci które zostały spuszczone po skarpie od strony Osiedla Arki Bożka przez ulicę Arki Bożka na teren starego targowiska Osiedla Pionierów.-przesłano doSM

-Na FORUM osiedlowe wpłynęła 22-04-2012 22:07 następująca informacja: Chciałbym zwrócić uwagę zarządowi osiedla na wlot do ulicy Łowickiej od strony ulicy Mazowieckiej. Bardzo zły stan krawężnika i dziura w obrębie studzienki obrazują stan infrastruktury w całym osiedlu. Te zrujnowane chodniki i miejsca popadające w ruinę na osiedlu w którym mieszkam bolą mnie jako człowieka, który kocha to miasto. Ośmieszenie lub obrażanie władz miasta nie jest moim celem. Jednak mam prawo oczekiwać od nich minimum przyzwoitości by zostawili na koniec kadencji osiedle w którym mi przyszło żyć w stanie niepogorszonym. Nie można zarządzać miastem poprzez pryzmat swojego podwórka i dbać tylko o jego wygląd. Dostrzegam dramat mojego osiedla w kwestii jego infrastruktury i jej stopniowej degradacji.- przesłano do Straży Miejskiej

-Otrzymaliśmy zgłoszenie w sprawie schodów, które zagrażają zdrowiu a nawet życiu ludzi korzystających z pawilonów na ulicy Warmińskiej. Przedmiotowe schody znajdują się obok Apteki do której zachodzą ludzie schorowani i starsi. Całe otoczenie tego miejsca wygląda na zaniedbane i nie sprzątane od dawna. Gołym okiem widoczny jest brak gospodarza na tym terenie.- przesłano do Straży Miejskiej

3.Plan dyżurów w miesiącu MAJ 2012

           8.05.2012 - LĘGA Mirosław, KOSOWSKA Wiesława

          15.05.2012 - CZARNOTA Tomasz, FARYNA Marcin

          22.05.2012 - LEPCZYŃSKI Bolesław, KRYSMAN Grzegorz

          29.05.2012 - posiedzenie całego Zarządu Osiedla Pionierów

4.W Szkole Podstawowej nr 5 przy ulicy Mazurskiej 6 dnia 2 kwietnia 2012 o godz 17:00 odbyło się Zebranie Ogólne Mieszkańców Osiedla Pionierów. W zebraniu udział wzięli: w-ce prezydent Krzysztof Baradziej, naczelnik infrastruktury Maria Pilarska, z-ca naczelnika prewencji Policji Marcin Bębenek, dzielnicowi Policji i Straży Miejskiej oraz radni Jerzy Lis, Janusz Tarasiewicz, Iwona Rosińska i w końcówce zebrania przybył Paweł Jagodziński. Frekwencja na zebraniu 94 osoby. Protokół z zebrania dołączamy do Protokołu z działalności zarządu w miesiącu Kwiecień 2012.

5.Tatry fascynują przez okrągły rok, ale wczesną wiosną mają w sobie coś niesamowitego. Jeszcze nie odpuszcza zima, gdzieniegdzie trzymają się duże płaty śniegu, a już widać coraz więcej oznak wiosny. Tu i ówdzie przebijają się krokusy. Uczestnicy wycieczki osiedla Pionierów mogli się o tym naocznie przekonać. W weekend, 14-15 kwietnia, wybrali się do Doliny Chochołowskiej na poszukiwanie wiosny, a przyszło im brnąć w śniegu…

6.Trwają intensywne przygotowania do Turnieju Szachowego ,,30+”dla dorosłych, Turnieju Piłki Nożnej ,,Dzikich drużyn”, Festynu Osiedlowego oraz wycieczek osiedlowych na termy do Białki Tatrzańskiej, Zakopanego - Dolina Pięciu Stawów, Chorzowa – ZOO i Wesołe Miasteczko.

7.Wykaz odbytych dyżurów członków zarządu w wymiarze godzinowym (m-cu/narastająco)

(5/53) M. LĘGA,      (6/33) T. CZARNOTA,      (5/38) M. FARYNA,      (5/52) W. KOSOWSKA

(6/57) G. KRYSMAN,         (7/61) B. LEPCZYŃSKI,        (3/34) A.WĄSIK

STATUT OSIEDLA: § 16 Przewodniczący oraz pozostali Członkowie Zarządu Osiedla są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem Ogólnym Mieszkańców Osiedla i mogą być przez Zebranie to odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia Statutu i uchwał Zebrania lub też dopuścili się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska.

§ 31 1. Zebranie Ogólne Mieszkańców Osiedla może odwołać Przewodniczącego Zarządu Osiedla lub któregokolwiek z Członków Zarządu Osiedla zgodnie z § 16 niniejszego Statutu: 1) na wniosek 1/10 mieszkańców osiedla, 2) na umotywowany wniosek Prezydenta Miasta.

8.W posiedzeniu zarządu uczestniczyli n/w członkowie – podpisy

   Lepczyński Bolesław     Kosowska Wiesława      Faryna Marcin        Krysman Grzegorz

                     Wąsik Arkadiusz            Czarnota Tomasz     Lęga Mirosław