pionierzy

Dokumenty

Protokół z działalności zarządu CZERWIEC - 2012

PROTOKÓŁ nr 6/2012

z posiedzenia Zarządu Osiedla Pionierów w dniu 26.06.2012

1.Odczytanie protokołu z posiedzenia Zarządu Osiedla Pionierów z dnia 29.05.2012

2.Sprawozdanie z dyżurów i interwencji:

zgłoszenie w sprawie zapadłego terenu wokół studzienki deszczowej na ulicy Mazurskiej w wyniku czego powstała dużych rozmiarów dziura w jezdni. Stwarzało to duże zagrożenie dla pieszych i pojazdów. Sprawę przekazano do Straży Miejskiej, która doprowadziła do zabezpieczenia terenu.

3.Plan dyżurów w miesiącu LIPIEC 2012

               3.07.2012 - LĘGA Mirosław, KRYSMAN Grzegorz

             10.07.2012 - KOSOWSKA Wiesława, LEPCZYŃSKI Bolesław

             17.07.2012 - CZARNOTA Tomasz, FARYNA Marcin

             24.07.2012 - LEPCZYŃSKI Bolesław, LĘGA Mirosław

             31.07.2012 - posiedzenie całego Zarządu Osiedla Pionierów

4.Zarząd Osiedla Pionierów był współorganizatorem festynu rodzinnego, który odbył się w dniu 27 czerwca w Publicznym Przedszkolu nr 4 „Z funduszy, które mamy do dyspozycji zakupiliśmy dla naszych najmłodszych sprzęt sportowy, książki oraz maskotki. Dzieci dobrze się bawiły i uczyły pożytecznych rzeczy” - powiedział Mirosław Lęga, przewodniczący osiedla. Wiesława Kosowska, członek zarządu osiedla, dodaje, że „zależy nam na dobrej współpracy z placówkami oświatowymi na naszym osiedlu. Poza tym w festynie uczestniczyły dzieci wraz z rodzicami i walor integracyjny tego typu zabawy jest tutaj bardzo ważny”.

5.Turniej Dzikich Drużyn rozstrzygnięty! W piątek, 15 czerwca, rozegrano w jego ramach ostatnie mecze. Tego dnia nastąpiło także uroczyste wręczenie nagród najlepszym zespołom. Nie da się ukryć, że również w piątek udzieliły się emocje – zarówno piłkarzom, jak i samym organizatorom, czyli Zarządowi Osiedla Pionierów. Ostatecznie pierwsze miejsce przypadło drużynie pod wdzięczną nazwą Skiero Team, na drugim miejscu uplasował się zespół Luciano Team, na trzecim – Gwiezdne Kilofy, a na czwartym – Skunhedzi. Z kolei puchar Przewodniczącego Zarządu Osiedla Pionierów dla najbardziej bramkostrzelnego piłkarza trafił w ręce Adriana Dulbińskiego, który w czasie zawodów zdobył aż 17 bramek. W ramach ciekawostki warto nadmienić, że najmłodszy uczestnik Turnieju Dzikich Drużyn miał 18 lat, zaś najstarszy – 43.

6.Sobotni poranek, 23 czerwca. Okolice ulicy Warszawskiej. To, co mogło zwrócić uwagę przypadkowego przechodnia, to wyjątkowe o tej porze zagęszczenie rowerzystów na metr kwadratowy. Szczególnie w sąsiedztwie znajdującego się nieopodal sklepu rowerowego. Jak się miało niebawem okazać, rozwiązanie tej zagadki było banalnie proste. Tymi „rannymi ptaszkami” okazali się uczestnicy Rajdu Rowerowego MTB/CROSS organizowanego przez Zarząd Osiedla Pionierów, a ich celem Ustroń i – w spektakularnym finale – Równica. Ostatecznie na mecie rajdu

stawiło się 65 miłośników dwóch kółek. Jak powiedział Tomasz Czarnota, członek Zarządu Osiedla Pionierów, rower to nie tylko sposób na spędzenie wolnego czasu, ale także pasja, a, kto wie, może nawet filozofia. Także uczestnicy sobotniego rajdu nie kryli swojego entuzjazmu. Tuż po godzinie 8.30 rowerzyści ruszyli na spotkanie lata. Przed nimi licząca sobie 96 kilometrów trasa, w tym – 6-kilometrowy podjazd na Równicę. Jak relacjonował Tomasz Czarnota, wszystkim udało się zdobyć szczyt, rekordzista zaś zrobił to w 23 minuty. Wśród szczęśliwców znalazł się także „wiekowy” rowerzysta, który ma za sobą... bagatela 100 tysięcy kilometrów spędzonych na rowerowym siodełku.

7.Wykaz odbytych dyżurów członków zarządu w wymiarze godzinowym (m-cu/narastająco)

(4/61) M. LĘGA,        (2/36) T. CZARNOTA,       (3/41) M. FARYNA,      (3/59) W. KOSOWSKA

(4/65) G. KRYSMAN,        (1/66) B. LEPCZYŃSKI,               (0/34) A.WĄSIK

STATUT OSIEDLA: § 16 Przewodniczący oraz pozostali Członkowie Zarządu Osiedla są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem Ogólnym Mieszkańców Osiedla i mogą być przez Zebranie to odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia Statutu i uchwał Zebrania lub też dopuścili się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska.

§ 31 1. Zebranie Ogólne Mieszkańców Osiedla może odwołać Przewodniczącego Zarządu Osiedla lub któregokolwiek z Członków Zarządu Osiedla zgodnie z § 16 niniejszego Statutu: 1) na wniosek 1/10 mieszkańców osiedla, 2) na umotywowany wniosek Prezydenta Miasta.

8.W posiedzeniu zarządu uczestniczyli n/w członkowie – podpisy

Marcin FARYNA ,     Tomasz CZARNOTA,       Grzegorz KRYSMAN,         Mirosław LĘGA