pionierzy

Dokumenty

Protokół z działalności zarządu LIPIEC - 2012

PROTOKÓŁ nr 7/2012

z posiedzenia Zarządu Osiedla Pionierów w dniu 31.07.2012

1.Odczytanie protokołu z posiedzenia Zarządu Osiedla Pionierów z dnia 26.06.2012

2.Sprawozdanie z dyżurów i interwencji:

„My, mieszkańcy Miasta Jastrzębie-Zdrój nie zgadzamy się na zamknięcie do ruchu pieszych przejścia podziemnego tj. Podziemnego Pasażu Handlowego „B”. Uważamy, iż nie istnieją żadne racjonalne powody uzasadniające podjecie decyzji o zmykaniu przejścia. Pragniemy przypomnieć, że pasaż jest bezpiecznym przejściem dla nas i naszych dzieci. Na dalece odległych przejściach zdarzają się ciągłe wypadki”. Żądamy, aby obiekt wybudowany dla dobra mieszkańców właśnie nam służył” - napisali mieszkańcy, w liście do prezydenta miasta. Zarząd Osiedla Pionierów poparł protest mieszkańców. Radni Janusz Tarasiewicz i Jerzy Lis, zapowiedzieli interwencję w tej sprawie i już złożyli interpelacje do prezydenta miasta.

3.Plan dyżurów w miesiącu SIERPIEŃ 2012

                     7.08.2012LĘGA Mirosław, KRYSMAN Grzegorz

                   14.08.2012 - LEPCZYŃSKI Bolesław, LĘGA Mirosław

                   21.08.2012 - LEPCZYŃSKI Bolesław, KRYSMAN Grzegorz

                   28.08.2012 - posiedzenie całego Zarządu Osiedla Pionierów

4.Pionierzy Oblegali Malbork w dniach 20 -22.07.2012. Po dwóch krótkich postojach na trasie, do Malborka uczestnicy wyprawy wjechali przed godz 13:00. Sam zamek krzyżacki jest tylko muzeum ale w tych czterech dniach, od 19 do 22 lipca przenosi się w czasy średniowiecza. Na każdym kroku spotykamy rycerzy i ich giermków oraz białogłowy które wspierają swoich wojów. Nie brakuje rzemieślników z tamtej epoki i wagantów opowiadających rubaszne historie. Zamek, podzamcze i jego okolice zaczynają wówczas żyć w tamtych czasach a niezliczona rzesza turystów z kraju i zagranicy zostaje wciągnięta w tą atmosferę tamtego okresu. Kulminacyjnym momentem piątkowego i sobotniego dnia była widowiskowa nocna inscenizacja oblegania zamku. Było ono oparte na dobrym aktorstwie i dobrym scenariuszu. Król Władysław Jagiełło czyli Witold Szulc próbował odebrać malborski zamek komturowi ze Świecia, którego zagrał Robert Gonera. W komentarzach po spektaklu ,,Pionierzy” nie kryli pozytywnych odczuć związanych z widowiskiem.

Po nocnych wrażeniach związanych z inscenizacją na drugi dzień w sobotę czekała nas inna atrakcja związana z Kanałem Ostródzko-Elbląskim. Wszyscy popłynęli w dwugodzinny rejs podczas, którego trzeba było pokonać 100-metrową różnicę poziomów wody. W niedzielę po śniadaniu o godz 8:00 wyjazd w drogę powrotną do Jastrzębia-Zdroju. Dłuższy czterogodzinny postój zaplanowano w Licheniu gdzie zameldowaliśmy się przed południem. Uczestnicy mogli brać udział w mszy w bazylice, zjeść obiad, zwiedzić miejsca związane z kultem tego sanktuarium lub odpocząć w zaciszu oczka wodnego jednej z bardzo dużej ilości kapliczek.

5.W Osiedlu Pionierów pokazały się szczury. Gryzonie szczególnie upodobały sobie tereny Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej na skarpie między budynkami Kaszubska 10 i 12 ale są widywane także w okolicach Kaszubska 9 i 11. Zgłoszenie mieszkańców z dnia 27.07.2012.

6.Tradycyjnie ostatnia sobota lipca jest dla Pionierów okazją do wypadu w góry. Właśnie w tym dniu rozpoczyna się inauguracja festiwalu ziem górskich we Wiśle - Tydzień Kultury Beskidzkiej. Tak było też w sobotę 28.07.2012 kiedy to o godz 9:00 wypełniony autokar do ostatniego miejsca uczestnikami wycieczki wyjechał z ulicy Łowickiej na spotkanie z przygodą. Beskid Śląski znajduje się nieomal za miedzą więc jazda autokarem trwała bardzo krótko. Potem atrakcja w postaci jazdy kolejką górską i po chwili wszyscy podziwiali panoramy Ustronia. Z miejsca zgrupowania w Jaworniku krótki przejazd autokarem do centrum Wisły i wszyscy znaleźli się w centrum wielkiego pikniku. Tam po godzinie 16:00 przeszedł duży korowód zespołów uczestniczących w festiwalu.

7.W dniu 25 maj 2012 Zarząd Osiedla Pionierów otrzymał zgłoszenie od osoby, która zauważyła odrywający się konar z drzewa znajdującego się na placu wewnętrznym ulicy Kaszubskiej w rejonie budynku nr 3. Odrywający się konar był przytrzymany tylko cienkim drutem, który lada moment mógł pęknąć i spowodować nieszczęście. Przy opisanym powyżej drzewie znajdowały się ławki a nieopodal plac zabaw spółdzielni JasMos. Finał tej interwencji musimy odnotować dopiero w dniu 30.07.2012 gdy przed południem zagrożenie usunięto. Jakie procedury musiano przeprowadzać przez przeszło dwa miesiące by w końcu mogło być w tym miejscu bezpiecznie. Dlaczego w tak ślamazarny sposób dochodzono do decyzji, która w zasadzie powinna zapaść po otrzymaniu zgłoszenia.

8.Listę problemów Osiedla Pionierów nie można ograniczyć do powielanych od lat spraw ujętych we wnioskach remontowych do poszczególnych budżetów miasta. Każdy z mieszkańców może naocznie sprawdzić co zrobiono wchodząc do działu NASZE SPRAWY na naszej stronie internetowej gdzie publikujemy corocznie wnioski remontowe. Ile interwencji mieszkańców nie znalazło się jeszcze na tej liście wiedzą oni sami. W dniu 25.07.2012 w kancelarii Urzędu Miasta oddano pismo z wnioskami remontowymi, które zostało skierowane do Prezydenta Miasta. Kopie pisma przekazano także przewodniczącym Klubów Rady Miasta a także radnym z naszego osiedla.

9.Zarząd Osiedla dokonał podziału środków finansowych w kwocie 5000 zł będących w dyspozycji jednostek pomocniczych miasta i przesłał jako wniosek do budżetu miasta na rok 2012. Pismo zostało złożone w kancelarii Urzędu Miasta w dniu 1.08.2012.

10.Omówiono sprawy związane z organizowaniem Rajdu Skrzyczne – Przełęcz Salmopolska, Rajdu rowerowego Brenna Karkoszczonka oraz dwudniowego wyjazdu do Zakopanego. Należy zaznaczyć, że wszystkie imprezy organizowane przez Zarząd Osiedla Pionierów nie mają charakteru komercyjnego, odbywają się na zasadzie samoorganizacji i są imprezami non-profit.

11.Wykaz odbytych dyżurów członków zarządu w wymiarze godzinowym (m-cu/narastająco)

(5/66) M. LĘGA,    (1/37) T. CZARNOTA,     (2/43) M. FARYNA,       (2/61) W. KOSOWSKA

(4/69) G. KRYSMAN,      (4/70) B. LEPCZYŃSKI,      (1/35) A.WĄSIK

STATUT OSIEDLA: § 16 Przewodniczący oraz pozostali Członkowie Zarządu Osiedla są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem Ogólnym Mieszkańców Osiedla i mogą być przez Zebranie to odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia Statutu i uchwał Zebrania lub też dopuścili się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska.

§ 31 1. Zebranie Ogólne Mieszkańców Osiedla może odwołać Przewodniczącego Zarządu Osiedla lub któregokolwiek z Członków Zarządu Osiedla zgodnie z § 16 niniejszego Statutu: 1) na wniosek 1/10 mieszkańców osiedla, 2) na umotywowany wniosek Prezydenta Miasta.

12.W posiedzeniu zarządu uczestniczyli n/w członkowie – podpisy

Lepczyński Bolesław    Krysman Grzegorz     Kosowska Wiesława    Faryna Marcin      Lęga Mirosław