pionierzy

Dokumenty

Protokół z działalności zarządu SIERPIEŃ - 2012

PROTOKÓŁ nr 8/2012

z posiedzenia Zarządu Osiedla Pionierów w dniu 28.08.2012

1.Odczytanie protokołu z posiedzenia Zarządu Osiedla Pionierów z dnia 31.07.2012

2.Sprawozdanie z dyżurów i interwencji:

,,No tak, niedźwiedzie, góry, lasy. Fajnie, ale nie zapominajcie w międzyczasie dopilnować tego co się dzieje na osiedlu. Duży sukces odtrąbiono po oddaniu do użytku nowego chodnika naprzeciw Kauflandu, ale nikt nie zwrócił uwagi na jego jakość. Otóż zaprawdę powiadam Wam, daję mu góra 2 lata i będzie wyglądał jak ten na cieszyńskiej. Nie to, że ułożony jest z mieszanej gatunkowo kostki to jeszcze nie wypełnione są przestrzenie między nimi. Pierwsza zima - chodnika ni ma. Zwróćcie na to uwagę, póki jeszcze jakaś gwarancja jest” - napisał mieszkaniec osiedla.

3.Plan dyżurów w miesiącu WRZESIEŃ 2012

                       4.09.2012 - KRYSMAN Grzegorz, CZARNOTA Tomasz

                      11.09.2012 - LĘGA Mirosław, KRYSMAN Grzegorz

                      18.09.2012 - LEPCZYŃSKI Bolesław, LĘGA Mirosław

                      25.09.2012 - posiedzenie całego Zarządu Osiedla Pionierów

4.Prawo każdego dziecka do zabawy gwarantuje konwencja przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w dniu 20 listopada 1989 r. W artykule 31 konwencji możemy przeczytać, że uznaje się prawo dziecka do wypoczynku i czasu wolnego oraz uczestniczenia w zabawach i zajęciach rekreacyjnych, tym samym zabawę określono jako jeden z integralnych elementów składających się na dzieciństwo. Zarząd w dniu 6.08.2012 sprawdził jak przedstawia się sytuacja z placami zabaw dla dzieci w Osiedlu Pionierów i opisał to na swojej stronie internetowej w informacji pt. ,,Miejsca zabaw małych Pionierów”.

5.,,Wojna” o podziemne przejście dla pieszych pod Aleją Piłsudskiego dalej trwa i jest monitorowana przez radnych Jerzego Lisa i Janusza Tarasiewicza, którzy stwierdzili - ,,Wygląda to tak jakby w sposób wręcz zamierzony próbowano uprzykrzyć życie handlującym i mieszkańcom miasta, korzystającym z przejścia”. Zarząd osiedla podtrzymuje swoje zdanie, że podziemne przejście nie zostało zbudowane po to żeby powstał tam pasaż handlowy ale po to by mieszkańcy mogli bezpiecznie przemieszczać się z jednej strony ruchliwej ulicy na drugą gdzie rozbudowuje się centrum handlowe. Pasaże powstały tylko po to by wykorzystać wolną przestrzeń tego przejścia dla pieszych. Drugą sprawą wstydliwą dla władz miasta to zamknięcie jedynej publicznej toalety w osiedlu. To co jest niezbędne dla prawidłowego życia każdego miasta jest zamykane w imię oszczędności.

6.W sobotę 18 sierpnia Osiedle Pionierów wyjechało na pobliskie szlaki górskie. Wybrano trasę ze Skrzycznego, która jest jednym z najpopularniejszych i najładniejszych szlaków grzbietowych Beskidu Śląskiego. Przeszliśmy przez Malinowską Skałę, szczyt Malinowa (1117m n.p.m.), Przełęcz Salmopolską, Smerekowiec do Gościejowa. Wyjazdy Zarządu Osiedla Pionierów odbywają się na zasadzie samoorganizacji i są imprezami non-profit a więc nie przynoszą zysku. Dlatego od samego początku jeździmy pełnymi autokarami a zapisy na wyjazdy trwają często zaledwie godzinę. Ludzie oczekują tanich i sprawnie zorganizowanych wyjazdów w których jedynym ograniczeniem jest miejsce i godzina odjazdu autokaru.

7.Boom inwestycyjny na Warmińskiej. Od początku roku trwają intensywne prace termomodernizacyjne na budynkach mieszkalnych administrowanych przez spółdzielnie mieszkaniową JasMos. To już któryś z kolei budynek na którym są aktualnie prowadzone prace. Urząd Miasta nie chcąc być gorszym prowadzi remont schodów z deptaka ulicy Kaszubskiej w stronę Warmińskiej. Są to w zasadzie dwoje różnych niezależnych schodów, ale znajdują się one na jednym ciągu komunikacyjnym. Prace aktualnie trwają na tych, które schodzą na Warmińską i po zakończeniu firma przejdzie na zejście z deptaka Kaszubskiej. Kolejną dużą inwestycją w tym rejonie jest ,,Rozbiórka schodów betonowych wraz z wiatą stalową” tak można wyczytać z Tablicy Informacyjnej, która musi być postawiona na każdej budowie. Inwestorem są prywatne osoby właściciele tego terenu i pawilonu na ulicy Warmińskiej.

8.Weekend 25/26 sierpnia 2012 Pionierzy spędzili w Tatrach na widokowym szlaku z Kuźnic przez Boczań do popularnego schroniska Murowaniec w Dolinie Gąsienicowej. Dla ambitnych zostawiliśmy krótkie podejście na Czarny Staw. Potem powrót malowniczą Doliną Jaworzynki. Na drugi dzień obfite śniadanie i już o 8:30 wyjazd na bukowiańskie Termy. Dla małej grupki, która nie chciała korzystać z atrakcji związanych z kąpielami w basenach termalnych załatwiono busik, który zawiózł ich do Zakopanego. Po południu cała grupa była już ponownie w Zakopanem gdzie rozpoczynał się Festiwal Ziem Górskich.

9.Deszczowa pogoda nie wystraszyła w niedzielę 26 sierpnia trzydziestki uczestników, którzy wzięli udział w rajdzie rowerowym organizowanym przez Zarząd Osiedla Pionierów. Pokonano trasę 102 km, zdobywając przełęcz Karkoszczonki wjazdem od strony Brennej. Deszcz, błoto i wiatr nie przeszkodziły im w tej wyprawie. Wszyscy uczestnicy dotarli na miejsce i wrócili z powrotem. Trzeba było włożyć wielki wysiłek, rowery wyglądały jak wyłowione z bagna, ale zadowolenie i radość wynagrodziły te trudności. Była to bardzo udana ( już druga) rowerowa impreza. Rajdy rowerowe chyba wpiszą się już na stałe w nasz organizacyjny kalendarz, wkładamy wiele starań, aby każda tego typu impreza była ciekawą przygodą.

10.Na ten moment gdy z wieżowców tzw. ślizgów zbudowanych przy ulicy Kurpiowskiej i Kaszubskiej zejdą pierwsze płyty azbestowe czekali nie tylko mieszkańcy Osiedla Pionierów ale całego miasta. Pierwsze prace rozpoczęto 21 sierpnia na budynku Kurpiowska 3 i pierwsze płyty azbestowe oraz wełna mineralna ,,schodzą” już z elewacji budynku i są składowane w specjalnych kontenerach. Będą one wywożone i poddane utylizacji za co odpowiedzialna jest firma, która wykonuje te prace. Miasto Jastrzębie - Zdrój bez azbestu to cel nadrzędny jaki powinien przyświecać wszystkim mieszkańcom naszego miasta. Jest on realizowany nie tylko przez GSM ale także inne spółdzielnie mieszkaniowe Jastrzębia. Jednak nie wszyscy podzielają tą bezdyskusyjną potrzebę likwidacji tego problemu w swoich spółdzielniach. Środki na ten cel z Unii Europejskiej kurczą się i z roku na rok są coraz mniejsze. Może dojść do sytuacji, że ich w ogóle nie będzie i budynki, które nie rozwiążą tego problemu w odpowiednim czasie będą musiały to zrobić za własne pieniądze bez zewnętrznych dotacji.

11.Trwają intensywne prace organizacyjne dotyczące imprez organizowanych przez Zarząd Osiedla Pionierów w m-cu wrześniu. Wśród wielu na pierwszy plan wysuwają się Turniej Dzikich Drużyn w piłce nożnej oraz najbliższy rajd górski Szyndzielnia – Błatnia – Brenna.

12.Wykaz odbytych dyżurów członków zarządu w wymiarze godzinowym (m-cu/narastająco)

(3/69) M. LĘGA,    (3/40) T. CZARNOTA,    (1/44) M. FARYNA,    (0/61) W. KOSOWSKA

(4/73) G. KRYSMAN,    (4/74) B. LEPCZYŃSKI,    (1/36) A.WĄSIK

STATUT OSIEDLA: § 16 Przewodniczący oraz pozostali Członkowie Zarządu Osiedla są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem Ogólnym Mieszkańców Osiedla i mogą być przez Zebranie to odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia Statutu i uchwał Zebrania lub też dopuścili się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska.

§ 31 1. Zebranie Ogólne Mieszkańców Osiedla może odwołać Przewodniczącego Zarządu Osiedla lub któregokolwiek z Członków Zarządu Osiedla zgodnie z § 16 niniejszego Statutu: 1) na wniosek 1/10 mieszkańców osiedla, 2) na umotywowany wniosek Prezydenta Miasta.

13.W posiedzeniu zarządu uczestniczyli n/w członkowie – podpisy

LĘGA Mirosław,   LEPCZYŃSKI Bolesław,   KRYSMAN Grzegorz,   CZARNOTA Tomasz