pionierzy

Dokumenty

Protokół z działalności zarządu PAŹDZIERNIK 2012

PROTOKÓŁ nr 10/2012

z posiedzenia Zarządu Osiedla Pionierów w dniu 30.10.2012

1.Odczytanie protokołu z posiedzenia Zarządu Osiedla Pionierów z dnia 25.09.2012

2.Sprawozdanie z dyżurów i interwencji:

Pusty budynek po gimnazjum - Do zarządu osiedla zaczęły docierać informacje, że budynek byłego gimnazjum na ulicy Kaszubskiej jest rozkradany i są powybijane w budynku szyby. Poszliśmy sprawdzić z aparatem fotograficznym jak ten obiekt jest zabezpieczony i czy zgłoszenia mieszkańców znajdą potwierdzenie w stanie faktycznym. Prawdą jest, że bramy z terenu szkoły zostały zabrane. Mogły być one sprzedane lub znalazły zastosowanie w innym miejscu i na innym obiekcie. Kratki deszczowe oraz piorunochron są przygotowane do demontażu. Wejście na teren obiektu od strony boisk było zapewne sforsowane bo leżą tam porozbijane szyby a wyrwy zabezpieczono drzwiami.

3.Plan dyżurów w miesiącu LISTOPAD 2012

                 6.11.2012 - LĘGA Mirosław, LEPCZYŃSKI Bolesław

               13.11.2012 - LEPCZYŃSKI Bolesław, KRYSMAN Grzegorz

               20.11.2012 - KOSOWSKA Wiesława, LĘGA Mirosław

               27.11.2012 - posiedzenie całego Zarządu Osiedla Pionierów

4.Weekend w Tatrach 6-7.10 - „Cóż to był za weekend!” - mówili uczestnicy wycieczki do Zakopanego zorganizowanego przez osiedle Pionierów. Jastrzębianie wybrali się w dniach 6-7 października do stolicy polskich Tatr na spotkanie jesieni. Pogoda w sobotę, była cudowna, dzięki czemu złota, polska jesień zaprezentowała się w pełnej krasie. W niedzielę padało, ale ten dzień tradycyjnie przeznaczony jest na pobyt w wodach termalnych w Bukowinie Tatrzańskiej. „Po dotarciu na miejsce ruszyliśmy z Kuźnic i skierowaliśmy się w stronę Kalatówek, a następnie czarnym szlakiem w stronę Dolinę Białego ku Dolinie Strążyskiej. Widoki były cudowne, zwłaszcza ze szczytu Sarniej Skały. Z zapartym tchem patrzyliśmy na Giewont, Kasprowy, Zakopane. Wszystkiego dopełniały cudowne barwy jesień. Kiedy zeszliśmy do Doliny Strążyskiej, to zwykła herbata smakowała wyśmienicie” - relacjonował jeden z uczestników. A wieczorem... Turyści skierowali się na kwaterę w Poroninie. Tam zorganizowano wieczorek z góralską muzyką. Nie trzeba było długo czekać, aż jastrzębianie ruszyli do tańca. Wkrótce też, jako danie główne, podano pieczoną świnię. Najwytrwalsi bawili się do samego rana. Po raz kolejny „Pionierzy” pokazali, że warto spędzać czas na łonie przyrody w otoczeniu jej piękna. A turystyka górska jest ciekawą propozycją na zagospodarowanie weekendu. Ogromne zainteresowanie, jakim zawsze cieszą się wypady do Zakopanego, potwierdzają, że mieszkańcy oczekują właśnie tego typu atrakcji.- relacjonowała dziennikarka JasNet

5.Do Zarządu Osiedla Pionierów wpłynęła odpowiedź dotycząca kwestii rozwiązania sprawy bezpieczeństwa na drodze publicznej ulicy Kurpiowskiej. W tej sprawie interweniowali dwa lata temu mieszkańcy budynku Kurpiowska 3 gdzie w piśmie postulowali o powrót do pierwotnego kierunku ruchu od ulicy Śląskiej do Łowickiej. Po wielu dyskusjach na ten temat znaleziono kompromisowe rozwiązanie w postaci postawienia lustra drogowego, które pozwoli na uwidocznienie ,,martwych punktów” na tej ulicy. Odpowiedź wprowadziła Pionierów w osłupienie bo oto Zespół ds. Organizacji Ruchu, który jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo ruchu drogowego w mieście oczekuje tego rozwiązania od Zarządu Osiedla Pionierów pisząc - ,,Mając na uwadze wnioski mieszkańców proszę o podanie jednoznacznej propozycji dotyczącej kierunku ruchu oraz wprowadzenia ewentualnych zakazów postoju wzdłuż ulicy”.

6.W dniu 11.10.2012 przed świtem o godz 5:00 autokar z 51 grzybiarzami z Osiedla Pionierów wyjechał w kierunku Olesna. Na miejscu byli nieco po godzinie 7:00 i zaraz wszyscy ruszyli w las. Pogoda rześka typowa na takie wyprawy. Po wyjściu z autokaru przywitał ich typowy intensywny zapach grzybni. Nadszedł też pierwszy MMS z pierwszymi spotkanymi grzybami - żniwa grzybowe rozpoczęte...Ludzie zamieszkali w Osiedlu Pionierów potrafią czerpać radość z każdego dnia. Dzisiejszy dzień przyniósł im kosze pełne grzybów.

7. Złotą polską jesień mogli podziwiać uczestnicy wycieczki w Beskidy, zorganizowanej przez osiedle Pionierów. Około 50 jastrzębian wyruszyło w niedzielę, 21 października, na górski szlak. Tradycyjnie, co roku, organizujemy rajd z cyklu Barwy Jesieni. Zawsze mamy sporo chętnych na ten wyjazd, ponieważ przepiękne panoramy górskie, feeria barw, dzień spędzony na łonie przyrody, znajdują swoich wielbicieli.

8.Do Zarządu Osiedla Pionierów napływają zgłoszenia od zaniepokojonych klientów sklepu BIEDRONKA przy ulicy Warmińskiej 2 b o zagrożeniu ze strony samochodów korzystających z traktu pieszego znajdującego się bezpośrednio przy sklepie. Kiedyś możliwość przejazdu była ograniczona pachołkami. Ostatnio klientka idąc do BIEDRONKI od strony parkingu przy ul. Łowickiej na rogu budynku wpadła bezpośrednio na szybko jadący samochód. Starsza kobieta przeżyła szok i cała roztrzęsiona przyszła ten fakt zgłosić do Zarządu Osiedla Pionierów z prośbą o pomoc – wystąpiono z pismem do sklepu Biedronka oraz osobno na piśmie poinformowano Policję i Straż Miejską.

9.Podczas posiedzenia rozmawiano także o sprawach związanych z organizacją pracy zarządu oraz przydziale dodatkowych zadań dla jego członków. Związane jest to w szczególności z tym, że jeden z członków zarządu Arkadiusz Wąsik wyczerpał swój zapał do pracy dla Osiedla Pionierów i od kwietnia 2012 roku nie bierze czynnego udziału w pracach jego zarządu.

10.Braliśmy udział w posiedzeniu komisji bezpieczeństwa Rady Miasta dotyczącym funkcjonowania osiedlowych barów piwnych w odniesieniu do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Było ono wynikiem pisma zarządu osiedla, które zostało skierowane do przewodniczącego Rady Miasta oraz Prezydenta Miasta a dotyczyło interwencji mieszkańców ulicy Pomorskiej (Bar Volt). Wszystkie nasze działania nie przyniosły oczekiwanych rozwiązań. Poinformowano nas dodatkowo o tym, że sejm RP poprzez nowelizacje ustawowe zlikwidował wymagane odległości barów od obiektów użyteczności publicznych oraz, że w Polsce nie obowiązuje już ograniczenie czasowe w funkcjonowaniu barów piwnych. Przedstawiono nam ogólniki, które już wcześniej sami przedstawiliśmy mieszkańcom i są one ogólnie znane.

11.Wykaz odbytych dyżurów członków zarządu w wymiarze godzinowym (m-cu/narastająco)

(5/79) M. LĘGA,    (4/49) T. CZARNOTA,    (1/45) M. FARYNA,    (4/70) W. KOSOWSKA

(5/83) G. KRYSMAN,    (5/84) B. LEPCZYŃSKI,    (0/36) A.WĄSIK

STATUT OSIEDLA: § 16 Przewodniczący oraz pozostali Członkowie Zarządu Osiedla są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem Ogólnym Mieszkańców Osiedla i mogą być przez Zebranie to odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia Statutu i uchwał Zebrania lub też dopuścili się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska.

§ 31 1. Zebranie Ogólne Mieszkańców Osiedla może odwołać Przewodniczącego Zarządu Osiedla lub któregokolwiek z Członków Zarządu Osiedla zgodnie z § 16 niniejszego Statutu: 1) na wniosek 1/10 mieszkańców osiedla, 2) na umotywowany wniosek Prezydenta Miasta.

12.W posiedzeniu zarządu uczestniczyli n/w członkowie:

Bolesław Lepczyński,   Grzegorz Krysman,   Tomasz Czarnota,   Wiesława Kosowska,   Mirosław Lęga